Учешће др Биљане Савић на XXIV Округлом столу о словенској дијалектологији

На XXIV Округлом столу о словенској дијалектологији, који је у комбинованој форми излагања (уживо и онлајн) одржан 7–8. јуна 2022. године у Институту за славистику Руске академије наука, учествовала је др Биљана Савић, научни сарадник Дијалектолошког одсека Института за српски језик САНУ.

Заједно са проф. др Дијаном Црњак, са Катедре за србистику Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци, представила је рад под називом О синтаксичким особинама говора слатинског краја (околина Бањалуке).

На овој конференцији проф. др Д. Црњак и др Б. Савић биле су једини учесници који не долазе из Руске Федерације, а њихов коауторски рад је леп пример сарадње Института за српски језик САНУ са бањалучким Филолошким факултетом, с којим је наша установа недавно потписала Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Више информација о XXIV Округлом столу о словенској дијалектологији, укључујући програм ове конференције, може се пронаћи на овпј АДРЕСИ.