Учешће сарадника Института за српски језик САНУ на Научној конференцији Philologia Serbica

Научна конференција Philologia Serbica, коју организује Катедра за србистику Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, одржана је (онлајн) 29. марта 2022. године.

Теме Конференције биле су: 1) Значај и значење воде у српском језику, књижевности и култури; 2) Савремена стремљења у српском језику, књижевности и култури. Конференција је усредсређена на проучавање националне филологије, али је такође била отворена и за компаративна и контрастивна, те интердисциплинарна истраживања српског језика, књижевности и културе.

Прво пленарно предавање, под називом Вода у народној традицији и у народним говорима Срба – између животворног и уништитељског, одржала је проф. др Софија Милорадовић. Друго пленарно предавање одржала је др Светлана Шеатовић, научни саветник Института за књижевност и уметност у Београду. У оквиру Прве секције Конференције излагала је др Биљана Савић на тему Метеоролошка лексика у говору Великог Блашка (код Бањалуке).

Након одржавања Научне конференције Philologia Serbica, а у оквиру исте календарске године и под истим насловом,биће објављен и зборник радова, при чему се садржај досадашњих зборника Србистика данас може пронаћи на сајту Филолошког факултета у Бањој Луци, на адреси http://flf.unibl.org/srbistika-danas.