мср Јована Шћеповић

e-mail:

jovana.dimitrijevic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381605614060

Научне области:

Лексикографија, Лексикологија, Дијалектологија, Лингвокултурологија

Кључне речи:

српски језик; лексикографија; лексикологија; дијалектологија и лингвокултурологија

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом, лексикологијом, лексикографијом и лингвокултурологијом. У центру научног истраживања јесте питање језичких одлика драгачевског краја.

Изабране публикације:

Студије и чланци:

Шћеповић Јована: Дијалекатски текстови из некадашњег драгачевског села Лопаш, Фолклористика 8/1–2, 2023, стр. 229–237.

Шћеповић Јована: Турцизми који се односе на физичке и духовне особине човека у Речнику Драгачева, Књижевност и језик, LXX/1, Београд, 2023, стр. 67–81.

Димитријевић, Јована, Анђела Васиљевић: Лексикографска обрада преформулативних дискурсних маркера у описним речницима српског језика, Српски језик XXVII, Београд, 2022, 459–476.

Димитријевић, Јована: О концепту гостопримство у српском и француском језику (у коауторству са Анђелом Васиљевић), Зборник радова са XII научног скупа младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2021, година XII/ Књ. 1, 99–115.

Димитријевић, Јована: Методички приступ лингвокултуролошкој потки романа Петријин венац Драгослава Михаиловића на часовима лингвистичке секције, Књижевност и језик LXVII/2, 2020, 425–438.

Димитријевић, Јована: То је заиста кринџ (О новом англицизму у српском језику), Језик данас, 13, Нови Сад: Матица српска, 2019, 38–40.

Види више →

Прикази:

Димитријевић, Јована: Допринос познавању  српске зоолошке лексике: Слободан Новокмет, Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа, Институт за српски језик САНУ, Монографије 30, Београд 2020., 340 стр. , Фолклористика 6/2, 2021, 357361.

Димитријевић, Јована: Драгана Ратковић, Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова, Институт за српски језик САНУ, Монографије 28, Београд 2020, 260 стр., Наслеђе број 49, година XVIII, 2021, 341345.

Димитријевић, Јована: О речима које се растају са смислом, Гордана Ђерић, Речник сувишних речи, Књижарница Златно руно и Институт за европске студије, Београд, 2019, 211 стр., Преводилац 3–4, свеска 84, Београд, 2020, 74–76.

Димитријевић Јована: Гордана Штрбац, Фразеологија о човеку и човек у фразеологији, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2018, 284 стр., Славистика XXIV–2, 2020, 491–493.

Димитријевић Јована: О важном зборнику српске традиције (Од вештице до светице: жена у говору и народној култури: тематски зборник; Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Удружење истраживача Haemimontana, Ниш, 2019; ур. Недељко Богдановић, 232 стр. + илустрације), Језик данас 15, Нови Сад: Матица српска, 2020, 41–46.

Димитријевић Јована: Речник славеносрпског језика (огледна свеска), приредили: Исидора Бјелаковић, Ирена Цветковић Теофиловић, Александар Милановић. Нови Сад: Матица српска, 2017, 299 стр., Преводилац 1–2, свеска 83, Београд, 2020, 68–70

Димитријевић Јована: Ново у српској етнолингвистици (О вредностима у српском језику, зборник радова, књига 2, ур. Дејан Ајдачић, Београд: Алма, 2019, 199 стр.), Књижевност и језик LXVII/1, 2020, 217–220

Биографија:

  • Рођена 9. јуна 1994. у Ужицу
  • 2013. уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду (група: Српски језик и књижевност; наставнички профил)
  • 2017. дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (група: Српски језик и књижевност; наставнички профил)
  • 2018. завршила мастер студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (модул: Српски језик – наука и примена)
  • 2018. уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Језик, књижевност, култура модул: Српски језик)
  • 2019. запослила се на Лексикографском одсеку Института за српски језик САНУ (Одсек Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ) и стекла звање истраживач-приправник
  • 2021. Пријавила докторску дисертацију Експресивна лексика говора Драгачева са околином – лингвокултуролошки приступ, ментор проф. др Михаило Шћепановић
  • Говори и пише енглески језик, служи се руским и шпанским језиком
Види више

Академски радови: Антропонимска слика села Лопаша код Пожеге, мастер рад, одбрањен на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Михаило Шћепановић)

Излагања на начним скуповима/конференцијама:

XI научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 30. март 2019.

VIII студентска лингвистичка конференција Стуликон, Београд, 10‒12. мај 2019.

Међународна научна конференција Савремена српска фолклористика 7, Крушевац, 21‒23. јун 2019.

XII научни скуп Младих филолога, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 26. септембар, 2020.

Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика 14, Ужице, 26. и 27. април 2023. г.

Одржане радионице/презентације:

Одржана радионица У лексикографским ципелама (како настаје Речник САНУ) 4. марта у Рачунарској гимназији у Београду.

Одржана радионица У лексикографским ципелама (како настаје Речник САНУ) 14. марта у Математичкој гимназији у Београду.

Одржана радионица У лексикографским ципелама (како настаје Речник САНУ) 15. новембра 2023. године у Електротехничкој школи Михаило Пупин у Новом Саду.

Одржана радионица У лексикографским ципелама (како настаје Речник САНУ) 6. октобра 2022. године у СШ Свети Ахилије.

Методички приступ лингвокултуролошкој потки романа Петријин венац Драгослава Михаиловића; 61. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 7. фебруар 2020. године

Похађање научних школа и радионица:

2015. Летња школа Академије Андрић, Андрићев институт, Културе у сусрету

2016. Летња школа Академије Андрић, Андрићев институт, Културе у дијалогу

Радно искуство:

2022. Истраживач-сарадник (од 1. априла) на одсеку Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Институт за српски језик САНУ.

2019. Истраживач-приправник (од 22. јула) на одсеку Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Институт за српски језик САНУ.

2019. Професор српског језика и књижевности у Приватној гимназији Милена Павловић Барили [јануар‒јун].

2018. Волонтер на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ [септембар‒јул 2019].

2018‒19. Професор српског језика и књижевности у Приватној гимназији Владислав Петковић Дис [септембар-јун].

2018. Наставник српског језика и књижевности (на замени) у ОШ 20. октобар [Београд].

2017‒2020. Професор српског језика као страног (Lingua franca, Euroschool, Queen Victoria).

Чланства:

Члан Удружења фолклориста Србије од 2019. године

Члан-сарадник Матице српске од 2020. године

Остале активности:

Члан радне групе за представљање рада Института за српски језик САНУ и институтских издања у оквиру припреме организације јубилеја 75 година постојања Института за српски језик САНУ.