Заседање Комисије за лексикологију и лексикографију Међународног комитета слависта на XV међународној научној конференцији „Современные проблемы лексикографии” Lex 2021, 20. мај 2021.

Сарадници Института за српски језик САНУ, чланови Комисије за лексикологију и лексикографију Међународног комитета слависта (КЛЛ МКС), учествовали су у редовном заседању ове комисије које је одржано 20. маја 2021. у оквиру међународне конференције Современные проблемы лексикографии (Варшава, 20–21. мај 2021, преко платформе Гугл мит).

Своје реферате изложили су др Стана Ристић и др Ивана Лазић Коњик, на тему Листа вредности за аксиолошки лексикон српског језика, и др Ненад Ивановић, на тему Српски лексикограф Владан Арсенијевић (1848–1900) и његово дело у контексту европске лексикографске традиције. На заседању је реферат поднела и проф. др Рајна Драгићевић са Филолошког факултета Универзитета у Београду. Проф. Р. Драгићевић је излагала на тему Појам концептуалног речникa метафора: од мозаичног представљања стварности до речника.