Сарадници Института на конференцији „eLex” у Синтри

У Синтри у Португалу, од 1. до 3. октобра 2019. године, одржана је шеста по реду конференција eLex, посвећена дигиталној лексикографији (конференција се одржава сваке друге године).

Ове године фокус је био на такозваној смарт лексикографији (smart lexicography), а та идеја била је подстакнута резултатима анкете о лексикографској пракси и потребама лексикографа широм Европе, спроведене 2018. у оквиру пројекта ELEXIS (European Lexicographic Infrastructure). Закључено је да велики број корисника речника за претрагу користи своје мобилне уређаје. Међутим, већина речника још увек није прилагођена дигиталним форматима.

Конференција је била посвећена и паметној/накнадној употреби речничког садржаја (smart use and reuse of dictionary content). Идеја је да речници често остају изоловани ентитети и да би било пожељно повезати их са другим речницима и језичким ресурсима у језичке алате, али то повезивање и интеграција постављају посебне изазове. Што се тиче поновне употребе речничког садржаја у састављању нових ресурса, важна је компатибилност формата у којима се речници представљају, развијање такозваних API (application programming interface) сервиса и алата за конверзију који олакшавају такву компатибилност.

Синтра, Португал

На конференцији су се представили и сарадници Института за српски језик, Рударско-геолошког и Математичког факултета у Београду, коауторским радом посвећеним развијању модела за проналажење добрих речничких примера из корпуса (GDEX, Good Dictionary Examples). Метод је заснован на детаљној анализи различитих лексичких и синтаксичких обележја у корпусу сачињеном од примера из пет дигитализованих томова Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, као и на анализи примера из контролног корпуса, сачињеног од текстова различитих фунцкионалних стилова (публицистичког, научног, књижевноуметничког и др.).

Презентацију са Конференције можете видети овде: