Сарадници Института за српски језик САНУ на међународној конференцији Наука без граница 3

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали су на међународном научном скупу Наука без граница 3, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, који је одржан 21–22. септембра 2019. године у Косовској Митровици.

Првог дана, у двема различитим секцијама, учествовали су Станислав Станковић, који је говорио о теми “Дијалекатски континуум призренско-тимочког говора у контексту погрома и миграција изворних говорника”, Јована Бојовић, с рефератом “Григорије Божовић као дијалекатски лексикограф – на примеру Женских беспослица”, Миљана Чопа, с рефератом под називом “Језичка анксиозност код говорника косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом / новоштокавским говорима” и Марина Николић, Слободан Новокмет и Светлана Слијепчевић Бјеливук, с рефератом на тему “Неформални приступи неговању језичке културе на интернету”.

Другог дана скупа своје реферате представили су Драгана Радовановић, која је говорила на тему “Кућа у Србији – (етно)лингвистички аспект” (у коауторству с Милином Ивановић Баришић из Етнографског института САНУ), Тања Милосављевић, с рефератом под називом “Репрезентација концепта болест на призренској језичкој слици света”, Ана Савић‑Грујић, чије излагање носи назив “Сточно звоно на ареалу југоисточне Србије” и Сандра Савић, која је излагала о теми “Кулинарска лексика у Речнику говора јабланичког краја Радмиле Жугић”.

Сви реферати који су изложени биће објављени у зборнику радова с овог скупа.