Сарадници Института за српски језик САНУ на међународној конференцији Славофраз 2019

Међународна фразеолошка конференција Славофраз 2019 одржана је 12. и 13. априла 2019. године на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави. Конференцију је организовала Катедра за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави, у сарадњи са Комисијом за фразеологију Словачког комитета слависта. Том приликом представљено је преко шездесет истраживања на тему Перцепција натприродног у фразеологији.

Учесници конференције били су и сарадници Института за српски језик САНУ – др Наташа Вуловић са рефератом „Аксиологеме с компонентом ђаво (враг, бес, сотона) у српском језику” и др Весна Ђорђевић са рефератом „Урок у српској народној традицији” (у коауторству с Нином Аксић). Изложени реферати биће објављени у зборнику Славофраз 2019.