Конференција “Словенски језици и културе у контакту” у Братислави

На Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави је 28. и 29. септембра ове године одржан скуп под називом Словенски језици и културе у контакту

Две сараднице Института за српски језик САНУ учествовале су по позиву на поменутом скупу – научни сарадник др Марина Николић са рефератом Семантичкa категорија степена у фразеологизмима (на примеру српског језика) и истраживач сарадник мастер Весна Ђорђевић са рефератом Видско парњаштво и категорија акционалности.