др Вукашин Стојиљковић

e-mail:

vukasin.stojiljkovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:
Кључне речи:

Научна делатност:

Изабране публикације:

Студије и чланци

Стојиљковић, Вукашин: Модална конструкција, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 13/1, Пале, 2011, 397–406.

Стојиљковић, Вукшин: Стандардни језик у савременом друштвеном контексту и феномен тзв. дестандардизације језика, Зборник Матице српске за друштвене науке 139, Нови Сад, 2012, 275–282.

Stojiljković, Vukašin, Miloš Milutinović, Saša Lazarević: Ontology-based Multimodal Language Learning, in: Marijana Despotović-Zrakić, Veljko Milutinović, Aleksandar Belić (eds.), High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education, Hershey, PA: IGI Global, 2014, 195–212 [= Stojiljković, Vukašin, Miloš Milutinović, Saša Lazarević: Ontology-based Multimodal Language Learning, in: Computational Linguistics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications III, Hershey, PA: IGI Global, 2014, 1640–1657].

Stojiljković, Vukašin, Miloš Milutinović, Aleksandra Labus, Zorica Bogdanović, Marijana Despotović-Zrakić: Designing a mobile language learning system based on lightweight learning objects, Multimedia Tools and Applications 74/3, 2015, 903–935.

Стојиљковић, Вукашин (с М. Адамовић). Библиографија српске синтаксе сложене реченице. У: Синтакса сложене реченице у савременом српском језику (у редакцији Предрага Пипера), Београд – Нови Сад, 2018, 701–753.

 

Биографија:

Остале активности

Stojiljković, Vukašin. (2016, November). Negotiating the Yat Border(s). Paper presented at the 42. Österreichische Linguistiktagung, Graz, Austria.