Међународно заседање ОЛА

Oвогодишње редовно заседањe Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА), при Међународном комитету слависта, одржано је у Београду од 17. до 22. октобра 2016. године, у организацији Српске академије наука и уметности и Института за српски језик САНУ.

Заседању су присуствовали представници свих дванаест словенских делегација ОЛА и представници Српске националне комисије за ОЛА. Радило се, као што је уобичајено, на пленарним седницама Међународне комисије и по секцијама: Фонетско-граматичка, Лексичко-творбена, Морфолошка комисија, Поткомисија за морфонолошку транскрипцију и Компјутерска поткомисија, и утврђене су обавезе које до наредног заседања треба обавити у вези са публиковањем томова Атласа који су у надлежности појединих националних комисија.