Дигитални архив издања САНУ – ДАИС је заједнички дигитални репозиторијум Српске академије наука и уметности (САНУ) и института чији је оснивач САНУ

ДАИС омогућава отворени приступ издањима САНУ и института САНУ, као и научним радовима сарадника запослених у институтима САНУ.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.