Институт за српски језик САНУ је централна научна установа у Србији за систематско проучавање српског језика и његове историје, и израду капиталних лексикографских и лингвогеографских дела – речника и атласа.

Основан је 1947. године у оквиру Српске академије наука (доцније Српске академије наука и уметности), на темељима Лексикографског одсека који је 1893. године формирала Српска краљевска академија на иницијативу академика Стојана Новаковића. Први директор Института био је академик Александар Белић, најзначајнији српски и један од водећих светских слависта прве половине XX века. Ту су се научно формирали будући академици Ирена Грицкат, Милка Ивић, Павле Ивић и Митар Пешикан.

Новости

Предавање Софије Милорадовић на Одсеку за славистику Универзитета у Бечу

Одсек за славистику Универзитета у Бечу упутио је проф. др Софији Милорадовић позив да одржи предавање на тему по личном избору и да том приликом студентима и колегама представи Институт за српски језик САНУ.

Сарадници Института на научном скупу „Отац у српском језику, књижевности и култури”

У организацији Одјељења за српски језик Андрићевог института у Андрићграду (Вишеград) 20. 5. 2023. године одржан је научни скуп под називом „Отац у српском језику, књижевности и култури“.

Предавање „Магични свет дијалекатске лексике”

Др Марта Бјелетић, научни саветник Института за српски језик САНУ, одржала је 22. маја 2023. године у камерној сали Позоришта Бора Станковић у Врању предавање под насловом „Магични свет дијалекатске лексике”.

Сарадници Института за српски језик САНУ на округлом столу о деантропонимима

Сарадници Института за српски језик САНУ, укупно њих шест, учествовали су 15. маја 2023. на округлом столу „Деантропонимни неологизми као кључне речи епохе”.

Студенти Филозофског факултета Универзитета у Марибору у посети Институту за српски језик САНУ

У четвртак, 11. маја 2023. године, Институт за српски језик САНУ угостио је у библиотеци Института (Ђуре Јакшићабр. 9) студенте свих одељења Филозофског факултета Универзитета у Марибору који у оквиру основних студија похађају наставу из изборног предмета Лекторат српског језика на Одељењу за словенске језике и књижевност.

Посета директора Института Савезу Срба у Румунији (огранак у Темишвару)

У Темишвару је 17. маја 2023. године, у просторијама Савеза Срба у Румунији, одржана промоција двотомне етнолошке монографије Срби у Румунији I–II, коју су објавили Савез Срба у Румунији и Етнографски институт САНУ, а на којој је о сарадњи Института за српски језик САНУ и Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији, у оквиру пројекта Истраживање историје и културе Срба у Румунији, говорила проф. др Софија Милорадовић, директор Института.

Три посете Институту за српски језик САНУ

Дана 21. априла Институт су посетиле члан РАН и инострани члан САНУ Светлана М. Толстој, руководилац Одсека за етнолингвистику и фолклор  Института за славистику Руске академије наука, и др Марфа Н. Толстој, виши научни сарадник Института за славистику РАН, скупа са дописним чланом САНУ Љубинком Раденковићем.

Најава предавања проф. др Софије Милорадовић на Институту за славистику у Бечу

Проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ, одржаће 24. маја, на Дан словенске писмености, предавање Социјална стратификација језика: актуелни начин комуникације и идентификације међу омладинском популацијом у урбаним центрима Србије на Институту за славистику у Бечу.

Тања Милосављевић на скупу „Од збор до речник” у Скопљу.

Тања Милосављевић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ, учествовала је на Међународном научном скупу Од збор до речник у оквиру традиционалне манифестације Денови на Благоја Корубин Института за македонски језик Крсте Мисирков у Скопљу, који је одржан 4. и 5. маја 2023. године.

Одржана конститутивна седница Савета за српски језик

Конститутивна седница Савета за српски језик, за чије је образовање Влада донела одлуку 16. марта 2023. године према члану 4 Закона о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма, одржана је 15. маја у Министарству културе.

Годишња скупштина Одбора за стандардизацију српског језика

Дана 19. априла 2023. године у згради Српске академије наука и уметности Одбор за стандардизацију српског језика одржао је годишњу скупштину. На почетку седнице присутне је поздравио новоизабрани председник САНУ академик Зоран Кнежевић, који је најавио добру сарадњу са Одбором. 

Сарадници Института за српски језик на првом скупу COST акције UniDive на Универзитету Paris-Saclay

На Универзитету Paris-Saclay 16. и 17. марта одржан је скуп у оквиру COST акције UniDive CA21167: Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology. На скупу су одржани различити састанци и сесије: заједнички и они посвећени појединим радним групама (WG 1–4), као и састанак водећег тима (core group). 

Предавање Српска лексикографија данас – између традиције и вештачке интелигенције

Др Александра Марковић, научни сарадник Института за српски језик САНУ, одржала је 12. 4. 2023. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду предавање под насловом Српска лексикографија данас – између традиције и вештачке интелигенције.

Проф. др Виктор Савић на четвртом научном скупу Philologia Serbica у Бањој Луци

Проф. др Виктор Савић заједно с проф. др Зорицом Никитовић одржао је на свршетку четвртог научног скупа Philologia Serbica у Бањој Луци 28. марта 2023. године предавање на тему „Српски писани споменици средњовјековне Босне и Хума“, с нагласком на прошлост Чајничког јеванђеља, једине средњовековне књиге писане на тлу данашње Републике Српске и Босне и Херцеговине – сачуване на истом терену, вишестолетном бригом Српске православне цркве.

Сараднци Института на округлом столу „Језик медија данас” 14. марта 2023. године у Косовској Митровици

На Филозофском факултету у Косовској Митровици одржан је 14. марта 2023. године други округли сто „Језик медија данас“, у организацији пројекта „Јавни дискурс у Републици Србији”, који се реализује у оквиру Института за српски језик САНУ и уз подршку Фонда за науку Републике Србије.

Институт – добитник Повеље Матице српске за неговање српске језичке културе

Жири за доделу Повеље Матице српске за неговање српске језичке културе донео је на седници одржаној 20. марта 2023. године одлуку да је Институт за српски језик САНУ добитник Повеље за 2022. годину – „за укупни допринос изучавању српског језика и неговању српске језичке културе и ћириличког писма“.

Др Драгана Ратковић на LI Међународној научној конференцији по­свећеној Људмили Алек­се­­­­­јев­ној Вербицкој

Др Драгана Ратковић, научни саветник Института за српски језик САНУ, наступила је 15. 3. 2023. на LI Међународној научној конференцији по­свећеној Људмили Алек­се­­­­­јев­ној Вербицкој, одржаној од 14. до 21. марта 2023. на Филолошком факултету Уни­верзитета у Санкт­‑Пе­­­­­­тербургу (Русија).

Предавање др Тање Милосављевић на Департману за србистику Филозофског факултета у Нишу

Др Тања Милосављевић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ, одржала је 13. марта предавање на тему Језичка слика света старог Призрена на Департману за србистику Филозофског факултета у Нишу.

Предавање др Марине Спасојевић на  Катедри за славистику  Филолошког факултета Универзитета у Стразбуру

Др Марина Спасојевић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ, одржала је 9. марта на  Катедри за славистику (Départements Slaves)  Филолошког факултета Универзитета у Стразбуру (Faculté des Langues, Université de Strasbourg) предавање о проучавању глаголског вида у словенским језицима и особеностима ове категорије у српском језику (The Studiesof Slavic Verb(al) Aspect and Serbian Verb(al) Aspect). 

Сарадници Института за српски језик САНУ на међународном састанаку “Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Rodzina. Deskryptory i aspekty”, одржаном 3. марта 2023. год. онлајн

У оквиру међународног пројекта EUROJOS (Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym / The linguistic and cultural worldview of Slavs and their neighbours in a comparative perspective) организован је радни састанак чланова пројектног тима ангажованих на изради новог тома Аксиолошког лексикона Словена и њихових суседа (Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów / The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours), посвећеног концепту ʼпородицаʼ, који је одржан 3. марта 2023. године у онлајн режиму на платформи Зум.