Category: Издања

Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа

Слободан Новокмет, Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа

Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми