Сарадници Института за српски језик САНУ на конференцији Philologia Serbica

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали су 26. марта на конференцији Philologia Serbica на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци.

Тема овогодишње конференције била је „Небо у српском језику, књижевности и култури”. Др Данијела Станић изложила је реферат под називом Стилски аспекти концептуализације појма небо у књижевном дискурсу српског језика, др Бојана Томић говорила је о томе Како се у српском језику именује небо, док је др Милица Стојановић изглагала реферат на тему Деривационо гнездо лексеме небо: творбено-семантичка анализа.

Др Данијела Станић