Уговор о научној сарадњи између Института за славистику РАН и Института за српски језик САНУ

Дана 18. марта 2024. године, на предлог Института за славистику Руске академије наука, који заступа проф. др Константин Владимирович Никифоров, директор, потписан је Уговор о научној сарадњи међу нашим двама институтима.

Уговорне стране су се сагласиле да у духу међусобног уважавања и помагања сарађују у разноврсним активностима и пројектима који су из домена њиховог рада и деловања, што подразумева сарадњу потписника овог уговора у размени искустава, стручних информација и литературе, затим заједнички рад на пројектима који су у вези са делатношћу наших институција и заједничку израду елабората и пријава на јавне позиве и конкурсе у државама уговорних страна, као и у међународним организацијама и институцијама, заједничко учешће на научним и стручним скуповима, те организовање научних скупова и округлих столова везаних за питања српског и руског језика и српске и руске културе, обележавање важних јубилеја, заједничко објављивање нових публикација и промовисање самосталних или заједничких издања двају института, као и друге активности од заједничког интереса уговорних страна.

Уговор је директору Института за српски језик САНУ предала др Ана Аркадјевна Плотњикова, научни саветник Института за славистику РАН и један од водећих руских етнолингвиста из знамените етнолингвистичке школе академика Никите Иљича Толстоја и академика Светлане Михајловне Толстој, а која већ дуги низ година обавља теренска истраживања из области духовне културе на српском језичком простору.     

Проф. др Софија Милорадовић и др Ана Аркадјевна Плотњикова