Објављена четврта свеска Етимолошког речника српског језика (БЛ–БЉ)

Октобра 2023. године из штампе је изашла четврта свеска Етимолошког речника српског језика (БЛ–БЉ), као резултат рада сарадника Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ.

Уредник Речника је академик Александар Лома, а Уређивачки одбор, поред академика Ломе, чине др Марта Бјелетић, др Јасна Влајић‑Поповић и др Снежана Петровић. Аутори одредница су: др Марија Вучковић, др Јелена Јанковић, др Маја Калезић, проф. др Орсат Лигорио, мср Соња Манојловић, др Жељко Степановић, др Ана Шпановић и академик Александар Лома, док су за редакцију одредница били задужени Марија Вучковић и Орсат Лигорио. 

У четвртој свесци ЕРСЈ обрађен је азбучни сегмент БЛ–БЉ, са укупно 176 одредница. ЕРСЈ 4 је у пуној мери наставак претходних свезака Етимолошког речника српског језика – захватом, методологијом, лексикографском обрадом и истраживачким приступом. И четврта свеска ЕРСЈ, као и претходне три, представља значајан подухват у области етимолошких истраживања словенских језика, дајући им свој несумњив допринос. Њено објављивање улива наду да ће дугорочни пројекат, који је засновао академик Павле Ивић, бити успешно настављен.

На сајту Института за српски језик САНУ, у одељку Речници, можете читати четврту свеску Етимолошког речника српског језика.