Институт за српски језик САНУ на XIX конгресу Савеза славистичких друштава Србије

На Филолошком факултету у Београду од 23. до 25. августа 2023. одржан је XIX конгрес Савеза славистичких друштава Србије, на коме су учествовали и сарадници Института за српски језик САНУ.

У секцији 1 (Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања српског језика) прво је наступила др Марина Спасојевић са рефератом Проучавање српског језика у Институту за српски језик САНУ: прошлост, садашњост и будућност, да би након тога реферате имали др Ивана Лазић Коњик и др Стана Ристић (Концепт СРПСКИ ЈЕЗИК на анкетном и асоцијативном материјалу), др Владан Јовановић (О изворима језичке грађе из удаљенијих (периферних) области српског језичког простора у великом Академијином речнику) и др Јована Јовановић (Развој српске теоријске лексикографије од 80-их година XX века до данас).

Другог дана скупа, у оквиру исте секције, којом је председавала др Бојана Милосављевић, реферате су изложили др Александра Марковић (О „родно осетљивом језику” у доступним електронским корпусима српског и других словенских језика), др Ана Мацановић (Статус социјалних фемининатива у савременом српском језику), др Драгана Цвијовић (О „родно осетљивом језику” у школским уџбеницима), др Бојана Милосављевић (О комуникацијским вредностима ћутања у савременом српском језику) и др Слободан Новокмет (Какав је приземан човек? Прилог проучавању семантике придева приземан у српском језику). У оквиру исте секције реферат Прилог проучавању лексике српског народног језика XVIII века изложила је и др Соња Манојловић.

Сарадници су другог дана узели учешће и у округлом столу под називом Актуелни проблеми наставе српског језика и књижевности у оквиру подтеме Проблеми родно осетљивог језика.

У оквиру Конгеса, трећег дана окупљања је у аули Филолошког факултета приређена и изложба издања Института за српски језик САНУ, а о самим издањима, у оквиру Промоције издања славистичких друштава у Сали 11, говорила је др Марина Спасојевић.