Тања Милосављевић на скупу „Од збор до речник” у Скопљу.

Тања Милосављевић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ, учествовала је на Међународном научном скупу Од збор до речник у оквиру традиционалне манифестације Денови на Благоја Корубин Института за македонски језик Крсте Мисирков у Скопљу, који је одржан 4. и 5. маја 2023. године.

У свом излагању на тему Дијалекатски лингвокултуролошки речник истакла је значај новог типа речника културе, који у свом садржају комбинују  лингвистичке и културне информације и представила могући модел лексикографског описа одреднице у речнику  лингвокултурема. Неколиким примерима обраде културно конотираних јединица српског призренског говора (авај́а, а́гда, ажда́ја, а́згьн, А́јдар Ба́л’а)  показана је практична примена лингвокогнитивне и лингвокултуролошке методологије у изради речника једног српског народног говора у дијахроној перспективи, са циљем да се преко различитих  лингвокултурних елемената  дијалекатских речи спозна  културна традиција и менталитет одређене говорне заједнице.