Одржана конститутивна седница Савета за српски језик

Конститутивна седница Савета за српски језик, за чије је образовање Влада донела одлуку 16. марта 2023. године према члану 4 Закона о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма, одржана је 15. маја у Министарству културе.

Задатак Савета је да прати и анализира стање у области јавне употребе српског језика, да спроводи мере ради заштите и очувања ћирилице као матичног писма, као и да даје препоруке, предлоге и мишљења ради унапређења статуса српског језика и писма, неговања српске језичке културе и ћириличке писмености.

Конститутивној седници присуствовали су сви именовани чланови Савета: дописни члан АНУРС проф. др Срето Танасић, проф. др Милош Ковачевић, др Владан Јовановић, научни саветник, др Марина Спасојевић, виши научни сарадник – на предлог Одбора за стандардизацију српског језика, и проф. др Зоран Аврамовић, Селимир Радуловић, Владимир Пиштало и Миодраг Кајтез – на предлог Владе. У раду седнице учествовали су и државни секретар Министарства културе Миодраг Ивановић и помоћник министра за савремено стваралаштво Радован Јокић.

Чланови Савета за председника тог тела изабрали су редовног професора Филолошког факултета Универзитета у Београду др Александра Милановића, а за заменика председника Савета – књижевника и управника Библиотеке Матице српске Селимира Радуловића. Такође, на седници је усвојен Пословник о раду Савета, којим се уређује начин рада Савета за српски језик, права и обавезе председника и заменика председника и чланова, као и друга питања од значаја за рад овог тела.