Др Драгана Ратковић на LI Међународној научној конференцији по­свећеној Људмили Алек­се­­­­­јев­ној Вербицкој

Др Драгана Ратковић, научни саветник Института за српски језик САНУ, наступила је 15. 3. 2023. на LI Међународној научној конференцији по­свећеној Људмили Алек­се­­­­­јев­ној Вербицкој, одржаној од 14. до 21. марта 2023. на Филолошком факултету Уни­верзитета у Санкт­‑Пе­­­­­­тербургу (Русија).

Назив њеног реферата гласио је: Пе­йо­ративные названия мужчины в говоре обла­­сти Пи­­­рот (лингвокультурологический аспект).