Сарадници Института за српски језик САНУ на међународном састанаку “Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Rodzina. Deskryptory i aspekty”, одржаном 3. марта 2023. год. онлајн

У оквиру међународног пројекта EUROJOS (Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym / The linguistic and cultural worldview of Slavs and their neighbours in a comparative perspective) организован је радни састанак чланова пројектног тима ангажованих на изради новог тома Аксиолошког лексикона Словена и њихових суседа (Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów / The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours), посвећеног концепту ʼпородицаʼ, који је одржан 3. марта 2023. године у онлајн режиму на платформи Зум.

На састанку је учествовала др Ивана Лазић Коњик, научни саветник Института за српски језик САНУ, која је заједно са др Станом Ристић, научним саветником Института у пензији, аутор чланка о српској породици за нови том Лексикона.

Састанак је био посвећен методолошким питањима и проблемима припреме и израде чланака за нови том. Уводно предавање под насловом „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Rodzina Deskryptory i aspekty” одржала је проф. др Дорота Пазио Влазловска, сарадник Инстута за славистику ПАН, главни уредник тома о породици и секретар пројекта EUROJOS. У радном делу састанка размотрене су конкретне недоумице и проблеми са којима се истраживачи сусрећу у обради анкетног материјала за припремање чланака за Лексикон.