Сарадници Института на симпозијуму „Сусрет култура” у Новом Саду

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду одржан је 1. децембра 2022. године Дванаести међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура, који је окупио истраживаче из разних области друштвено-хуманистичких наука: језика и књижевности, социологије, културологије, филозофије, историје, историје уметности.

Након четири пленарна предавања и свечаности на којој је обележен Дан Филозофског факултета и 68 година постојања ове значајне научно-образовне институције, учесници међународне научне конференције из Србије, Хрватске, Русије, Словачке, Мађарске, Румуније, Швајцарске, Шпаније и Израела излагли су реферате у 8 тематски организованих сесија.

На двема сесијама своја истраживања представили су и сарадници Института за српски језик САНУ. Др Зоран Симић, са Дијалектолошког одсека, учествовао је у сесији Лингвистички сусрети и поднео реферат на тему „Исказивање правог објекта у говору Призренског Подгора”. Др Јована  Јовановић, са одсека Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника САНУ,  у склопу интердисциплинарне сесије Идентитет, интеркултуралност и мултикултурализам, изложила је реферат „Лексичка пејорација као одраз језичке слике света  и родних стереотипа  у српској култури”.