Представљање Института за српски језик САНУ у оквиру Рамовшевог дана у Љубљани

У оквиру Рамовшеве недеље (Ramovšev teden), организоване од 20. до 23. септембра 2022. године поводом 70 година од смрти једнога од најзнаменитијих словеначких лингвиста – академика Франа Рамовша (1890–1952), Институт за словеначки језик Франа Рамовша при Научно-истраживачком центру Словеначке академије наука и уметности (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) установио је Рамовшев дан – 20. септембар као свој дан и дан међународног сусретања.

У програму догађања за тај дан написано је: „Želimo, da bi se ob tem posebnem dnevu za en dan srečali vsi, ki raziskujemo slovenski jezik ali se ukvarjamo z leksikografijo in leksikologijo, pa tudi vsi, ki nas slovenski jezik tako ali drugače zanima”. Тако је 20. септембра 2022. године у Атријуму ЗРЦ САЗУ уприличен међународни сусрет руководилаца институција из словенског света са којима сарађује Институт за словеначки језик, као и поједини његови истраживачи у оквиру билатералних и других пројеката, а њему је претходио свечани уводни део и музичка тачка коју је извео хор Института.

У оквиру овога дела присутнима су се обратили министар за културу др Аста Вречко, председник извршног одбора EFNILA-a Сабина Кирхмајер (онлајн), председник САЗУ академик Петер Штих и директор ЗРЦ САЗУ проф. др Ото Лутхар.

Директор Института за словеначки језик Франа Рамовша др Козма Ахачич представио је подробно делатност Института, постигнућа његових истраживача и визију његовог развоја. У другом делу су руководиоци представили рад 6 институтских секција: Лексиколошка секција, Правописна секција, Етимолошко-ономастичка секција, Секција за историју словеначког језика, Дијалектолошка секција и Терминолошка секција.                

Директор Института за словеначки језик Франа Рамовша др Козма Ахачич

Потом су директори / управници представили рад 11 сродних установа – три словеначке (један информатички центар из Љубљане и два института која се баве словеначком мањином у Италији и Аустрији) и осам иностраних: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Загреб),  Ústav pro jazyk český AV České republiky (Праг), Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu (Сарајево), Slovanský ústav AV České republiky (Праг), Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (Краков), Институт за српски језик САНУ (Београд), Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV (Братислава), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков” (Скопље). У десетак минута, колико је било одређено за представљање сваке од наведених институција, рад нашег Института – његов историјат и одсеке, најважнија издања и едиције, међународну и домаћу сарадњу – представила је проф. др Софија Милорадовић.  

Након предвиђених излагања, у Прешерновој дворани, у згради у којој се налазе просторије Института за словеначки језик, омогућено је и домаћинима и гостима да разгледају изабране публикације свих установа које су учествовале на Рамовшевом дану.

Истога дана је у вечерњим часовима, у предворју Филозофског факултета Универзитета у Љубљани, отворена изложба посвећена животу и делу академика Франа Рамовша, универзитетског професора који је 3. децембра 1919. године одржао прво предавање о словеначком језику на тада новоснованом љубљанском универзитету. Проф. Рамовш био је у једном периоду декан Филозофског факултета, потом ректор Универзитета у Љубљани, а након Другог светског рата основао је Институт за словеначки језик и руководио њиме. Изложбу су, као део промоције студија словеначког језика у оквиру Рамовшеве недеље, припремиле др Вера Смоле, професор Филозофског факултета, и др Кармен Кенда-Јеж, руководилац Дијалектолошке секције Института за словеначки језик Франа Рамовша, уз сарадњу библиотекара из ових двеју установа.   

У Институт за српски језик САНУ стигле су четири вредне публикације као дар Института за словеначки језик, и то из области фонетике с фонологијом, дијалектологије, правописне проблематике, као и један терминолошки речник.