Дан оснивања Института за српски језик САНУ

Институт за српски језик САНУ основан је 15. јула 1947. године, у оквиру Српске академије наука (доцније Српске академије наука и уметности) и данас обележава 75 година свога постојања.

Институт је централна научна установа у Србији за систематско, свестрано проучавање српског језика на плану синхроније и дијахроније и за израду капиталних лексикографских и лингвогеографских дела – речника и атласа. Формиран на темељима Лексикографског одсека, који је 1893. године формирала Српска краљевска академија на иницијативу академика Стојана Новаковића, Институт је од Академије преузео послове Лексикографског одсека на изради великог речника српског језика као један од својих најважнијих задатака. Први директор Института био је академик Александар Белић, најзначајнији српски и један од водећих светских слависта прве половине XX века. Мисија Института данас се реализује у оквиру шест одсека: Одсек за лингвистичка истраживања савременог српског језика и израду Речника Српске академије наука и уметности, Старословенистички одсек, Етимолошки одсек, Дијалектолошки одсек, Одсек за стандардни језик и Одсек за дигитализацију.

У оптимистичном, овом слављеничком дану примереном духу наводимо речи академика Предрага Пипера из његове књиге Прилози историји српске лингвистичке славистике. Друга половина ХХ века (2018): „Али ко верује у стваралачку снагу Речи, вероваће и у обновитељску снагу здраве националне филологије, сваке па и српске. А чврста вера је темељ свакога успеха”.

На данашњи дан постављамо два нова издања Института – за оба су наведени линкови путем којих се може до њих доћи и упознати се с њиховим садржајем.

Дигитално издање Српских народних пословица Вука Стефановића Караџића резултат је рада сарадника Института за српски језик САНУ и полазника курса Дигитална хуманистика у оквиру Летње школе србистике (за ученике средњих школа) 2021. године у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу. Издавачи су Институт за српски језик САНУ и Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић” у Тршићу. Уредници издања су: др Снежана Петровић, др Ана Шпановић, мср Марија Гмитровић и мср Ленка Бајчетић.

Зборник Тој ти викам садржи приче ученика основних и средњих школа послате на први конкурс Друштва за српски језик и књижевност „Старо Косово” из Штрпца за најлепшу причу са призренско-тимочког дијалекатског подручја (расписан 17. маја 2021. године). Причама је придодат и Речник непознатих речи и израза. Издавачи су Институт за српски језик САНУ и Друштво за српски језик и књижевност „Старо Косово”. Уредници издања су проф. др Софија Милорадовић и Душанка Илић, професор српског језика и књижевности.