Успостављена сарадња Српске књижевне задруге са Институтом за српски језик САНУ

Након недавне посете учињене Институту, на предлог управника Српске књижевне задруге др Душка Бабића сачињен је Протокол о сарадњи Српске књижевне задруге са Институтом за српски језик САНУ, који је потписан  29. децембра 2021. године у просторијама Задруге.

Српска књижевна задруга је једна од најзначајнијих српских културних институција с вишедеценијском традицијом — у 2022. години Задруга ће обележити 130 година постојања и рада. Потписници Протокола сагласни су да у духу међусобног уважавања и помагања сарађују у разноврсним активностима и пројектима који су из домена њиховог рада и деловања. Две институције сачиниће накнадно план реализације конкретних облика међусобне професионалне сарадње, по основу предлога које ће изложити чланови Научног већа Института, а у оквиру дефинисаних циљева као што су заједничко обележавање важних националних јубилеја, организовање научних скупова, округлих столова и сл., везаних за значајна питања српског језика, књижевности и културе, те друге заједничке активности од интереса за србистичку струку и институције-потписнице протокола.

Потписивању Протокола, поред директора Института проф. др Софије Милорадовић, присуствовали су и сарадници Института проф. др Виктор Савић и др Бранкица Марковић, као и секретар Института Ивана Предолац. Том приликом је потписна и приступница на основу које је Институт постао нови члан Српске књижевне задруге, а присутнима су предате и приступнице за 14 сарадника Института, који ће након добијања чланских карти примити и своје примерке неколико нових, реномираних издања СКЗ-а.  

Линк Српске књижевне задруге с прилогом о потписивању протокола: 

https://srpskaknjizevnazadruga.rs/protokol-o-saradnji-sa-institutom-za-srpski-jezik-sanu/

 ​

Проф. др Софија Милорадовић и др Душко Бабић