Скуп „Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији”

Дводневни научни скуп Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији одржан је 1. и 2. јуна 2021. године у Српској академији наука и уметности.

У оквиру тематског блока Очување и јавна презентација нематеријалног словенског наслеђа Косова и Метохије своје реферате саопштили су и сарадници Института за српски језик САНУ др Снежана Петровић (Српско језичко наслеђе са Косова и из Метохије у дигиталном окружењу) и др Мирјана Петровић-Савић (Косовскометохијска грађа при Одбору за ономастику САНУ: преглед обрађених и преосталих пунктова, послови скенирања,дигиталног уноса, интернет-презентације).

Програм целог скупа може се преузети са сајта САНУ.