Академик Иван Клајн (31. јануар 1937–31. март 2021)

Напустио нас је академик Иван Клајн, члан Одбора за стандардизацију српског  језика. Академик Клајн дао је огроман допринос српској филолошкој науци и култури.

Овде нећемо помињати његов научни допринос у основној његовој струци – романистици, италијанистици, већ истаћи допринос проучавању српског језика и унапређивању српске језичке културе. Академик Клајн је дуги низ година изучавао савремени српски језик, пре свега са стандардолошке стране. Његове филигранске студије појединих питања засноване су увек на одличним лингвистичким знањима и праћењу развоја српског језика на богатом и разноврсном језичком материјалу. Те студије су  важне за осавремењавање српске језичке норме. Поред низа значајних радова у тој области, овде наводимо његово капитално двотомно дело „Творба речи у српском језику“ (2002. и 2004), као и (са академиком Предрагом Пипером) „Нормативну граматику српског језика“ (2013. и још неколико издања). Такође, треба поменути „Велики речник страних речи“ који је написао са проф. Миланом Шипком, који је доживео више издања.

Академик Клајн је дао немерљив допринос изграђивању српске језичке културе.   Готово пола века писао је у листовима и часописима о многим питањима из језичке праксе која представљају потешкоће за образоване људе, нудио увек јасна и лингвистички утемељена решења за језичке недоумице. Незаобилазна је и данас његова књига „Речник језичких недоумица“.

Посебно треба указати на то да је академик Иван Клајн био члан Одбора за стандардизацију српског језика од његовог оснивањда 1997. године, а његов председник од 2001. до 2017. године. Као члан и председник Одбора и председник Одборове Комисије за односе с јавношћу и решавање неодложних питања (Комисија бр. 7) он је дао огроман допринос раду овог највишег свесрпског и свеинституционалног стручног тела кад је у питању српски језик. Ценећи његов огромни допринос раду Одбора, проучавању српског језика и изграђивању српске језичке културе, Одбор за стандардизацију српског језика је академика Клајна 2017. изабрао за свог почасног председника.

Научно дело академика Ивана Клајна уткано је у српску лингвистичку науку, а наше и будуће генерације ће ценити његов допринос српској језичкој култури. 

                                                                 Председник Одбора

                                                            Проф. др Срето Танасић,

                                                             дописни члан АНУРС