Сарадници Института за српски језик САНУ на Првој интеркатедарској србистичкој конференцији

У периоду од 19. до 21. јуна у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу одржана је Прва интеркатедарска србистичка конференција. 

Конференција је подразумевала окупљање и научно саветовање представника свих србистичких катедри на свим филозофским и филолошким факултетима, као и представника учитељских и педагошких факултета  у Србији, Републици Српској и Црној Гори, укључујући и представнике Института за српски језик САНУ, Института за књижевност и уметност у Београду и Завода за унапређење образовања и васпитања у Београду. Циљ научног саветовања била је анализа  актуелног стања србистике (тј. српског језика и књижевности) и утврђивање смерница за будуће деловање у погледу побољшања друштвеног статуса српског језика и књижевности, као и побољшање  стања у свим сферама употребе српскога језика и књижевности.

Конференција је била позивно-делегатског типа и на њој је учешће узело више од 30 србиста, међу којима је била проф. др Марина Николић, као изабрани представник Института за српски језик САНУ, и проф. др Софија Милорадовић, као члан Програмског савета центра „Вук Караџић”.