Одржана трибина посвећена ЕФНИЛ организацији

У Сали 2 Српске академије наука и уметности 4. и 5. марта 2019. године одржана је трибина посвећена ЕФНИЛ организацији и 15. ЕФНИЛ конференцији одржаној 2017. године у Манхајму (Немачка). ЕФНИЛ (European Federation of National Institutions for Language) организација основана је у Стокхолму 2003. године са циљем да окупи европске институте за језик и омогући међусобну размену информација и искустава на пољу језика и језичке политике у оквиру Европске уније. Институт за српски језик САНУ део је организације ЕНФИЛ у својству придруженог члана.

Тема 15. ЕНФИЛ конференције били су национални институти за језик и национални језици, са акцентом на нека од главних питања језичке политике у земљама-учесницама. Сарадници Института одржали су презентације на којима су представили радове објављене у зборнику са ове конференције. На тај начин пружена је прилика свим сарадницима Института да се ближе упознају са активностима, пре свега, европских института за језик, као и са најновијим изазовима са којима се језичка политика данас сусреће.

Сарадници Института у оквиру трибине представили су следеће радове са 15. конференције ЕНФИЛ:

Peter Auer (University of Freiburg) The German neo-standard in a Europa context (Марина Николић)

др Марина Николић

Franciska de Jong (University of Utrecht) The scope of CLARIN: From language as linguistic data to language as social and cultural data (Весна Ђорђевић)

Júlia Vrábľová (Ľudovit Štúr Institute of Linguistics, Slovakian Academy of Science) Specifics of institutional management of the national language in Slovakia (Весна Ђорђевић)

др Весна Ђорђевић

Željko Jozić (Institute for Croatian Language and Linguistics) The Institute for Croatian Language and Linguistics and its role in developing the modern Croatian language (Бојана Томић)

Бојана Томић

Gábor Prószéky (Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences) Supporting the Hungarian Language both inside and outside Hungary (Бојана Тодић)

Бојана Тодић

Piotr Żmigrodzki (The Institute of the Polish Language at the Polish Academy of Sciences) The Polish experience of a national institute for language (Јелена Јанковић)

др Јелена Јанковић

Heewon Jung (National Institute of Korean Language) Korea’s linguistic policies: Status and challenges (Соња Манојловић)

Соња Манојловић

Ina Druviete (University of Latvia) /Jānis Valdmanis (Latvian Language Agency) The role of national language policy institutions in the implementation of the law on the Official State Language in Latvia (Ружица Левушкина)

др Ружица Левушкина

Jolanta Zabarskaitė (Institute of the Lithuanian Language) How does your institution track language? The case of the Institute of the Lithuanian Language (Александра Јовановић)

Александра Јовановић

Cecilia Robustelli (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) Language policy in Italy. The role of national institutions (Марија Гмитровић)

Марија Гмитровић

Svetla Koeva (Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences) The language situation in Bulgaria (Слободан Новокмет)

др Слободан Новокмет

Hans Bennis (Nederlandse Taalunie)/Johan Van Hoorde (Nederlandse Taalunie) Different countries, one language – an integrated language policy: language policy in the Dutch language area and the role of the Taalunie (Вања Миљковић)

Вања Миљковић

Nathalie Marchal (Service de la langue française, Bruxelles) Les dispositifs de coopération linguistique dans l’espace francophone (Ана Шпановић)

др Ана Шпановић

Jean-François Baldi (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) En France, un droit et une institution au service de la politique linguistique (Ана Шпановић)

Astrid Adler (Institute for the German Language)/Rahel Beyer (Institute for the German Language) Languages and language policies in Germany / Sprachen und Sprachenpolitik in Deutschland (Ненад Ивановић)

др Ненад Ивановић

Ari Páll Kristinsson (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies) National language policy and planning in Iceland – aims and institutional activities (Жељко Степановић)

Gu›rún Kvaran (Icelandic Language Council) The Icelandic Language Council: past, present and future (Жељко Степановић)

Åse Wetås (Language Council of Norway) 100 years of language planning in Norway (Жељко Степановић)

др Жељко Степановић

Jennie Spetz (Swedish Language Council) Swedish in the spotlight (Вукашин Стојиљковић)

Вукашин Стојиљковић

Tõnu Tender (Institute of the Estonian Language) Introduction to language planning and maintenance in Estonia (Ана Миленковић)

др Ана Миленковић

Panel discussion (Марина Николић)