Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима

На Западном универзитету у Темишвару од 19. до 21. октобра 2018. године одржан је 5. међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, у организацији Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару, Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији. На поменутом скупу су по позиву учествовали и сарадници Института за српски језик САНУ.

У оквиру пленарне седнице било је предвиђено излагање Софије Милорадовић на тему Лингвистичке карте као поуздани сведок особености периферних говора и Срете Танасића с рефератом Српски језик сто година после Великог рата. Потом су у раду по секцијама учествовали Драгана Радовановић, с рефератом О дијалекатским особеностима Наћфале у румунском Банату – извештај са терена, и Зоран Симић, с рефератом Употреба генитива у говору Банатске Клисуре. Другога дана скупа, у трима различитим секцијама, своја излагања су имала још три сарадника Института. Тања Милосављевић је представила свој реферат под називом Концепт судбине на косовско-метохијској језичкој слици света, Бранкица Марковић је говорила на тему Пунктови у Румунији и Мађарској у оквиру српског дијалектолошког атласа – резултати досадашњих теренских истраживања, а Биљана Савић је имала излагање о Ријечима страног поријекла у народној медицинској лексици у околини Бањалуке.

Сви реферати изложени на скупу биће објављени у наредном броју часописа Исходишта (бр. 5).

Учесници скупа имали су част да у суботу (20. 10) присуствују и свечаном отварању изложбе Духовна култура Срба из румунског Баната у Националном музеју Баната у Темишвару. Такође, за учеснике је у поподневним сатима био организован и обилазак значајнијих српских културно-историјских споменика у Темишвару, док је у недељу (21. 10) домаћин обезбедио одлазак у Арад и Поморишку регију те упознао госте скупа са знаменитостима везаним за историју арадских (поморишких) Срба.