др Срето Танасић, дописни члан АНУРС

e-mail:

sreto.tanasic@isj.sanu.ac.rs; sretotanasic@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 3208 224

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Дијалектологија H401

Кључне речи:

српски језик, лингвистика, синтакса, семантика, филологија

Признања и награде:

За научни рад 2004. године добио је награду Министарства науке и просвете Републике Србије.

Као коаутор „Синтаксе савременога српског језика: проста реченица” добио је награду Павле Ивић за 2005. годину.

Захвалница Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 27. мај 2008.

Повеља захвалности Филолошког факултета Универзитета у Београду,  6. октобар 2015.

Повеља почасног члана Славистичког друштва Србије за посебан допринос раду Друштва, 3. фебруар 2018.

Научна делатност:

Бави се синтаксом савременог српског језика, савременим српским стандардним језиком и језичком културом, питањима функционисања српског стандардног језика и синтаксом српских ијекавских говора. Аутор је пет научних монографија и један од коаутора Синтаксе савременога српског језика; проста реченица (2005) и Синтаксе сложене реченице у савременом српском језику (2018). Објавио је око 250 радова у домаћим и иностраним часописима и тематским зборницима и учествовао на преко 40 научних скупова националног и међународног карактера. Прво његово значајније дело из синтаксе глагола је монографија Презент у савременом српском језику (1996). Друга област којом се Танасић бавио код нас у последње време највише јесте синтакса и семантика пасива у српском језику; из те области значајна је његова књига Синтакса пасива у савременом српском језику (2014). Такође, бави се синтаксом реченице – описивао је неке типове простих и сложених реченица, међу њима и оне о којим је у српској науци било мало писано. Објавио је неколико запажених радова из синтаксе падежа и из номинализација у српском језику.

Уредник је часописа за савремени српски језик и језичку културу Наш језик и члан  уредништва Јужнословенског филолога и још неколико часописа. Рецензирао је и уредио већи број монографија и зборника. Председник je Одбора за стандардизацију српског језика.

Изабране публикације:

Танасић, Срето: Презент у савременом српском језику, Београд: Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 12, 1996, 192 стр.

Танасић, Срето: Синтаксичке теме, Београд: Београдска књига, 2005, 229 стр.

Танасић, Срето: Синтакса глагола, у: Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић, Синтакса савременога српског језика. Проста реченица, Милка Ивић (ред.), Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, 2005, 345–476. (Прилози граматици српског језика).

Танасић, Срето: Синтаксичке теме, Београд: Београдска књига, 2009, 251 стр. (Друго издање – измењено и проширено).  

Танасић, Срето: Из синтаксе српске реченице, Београд: Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2012, 221 стр.

Танасић, Срето: Синтакса пасива у савременом српском језику, Београд: Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2014, 259 стр.

Разумевање језика: Разговори са Сретом Танасићем / [разговоре водио] Милош Јевтић, Београд: НМ либрис, 2017, 253. стр. [Колекција Одговори, 212].

Танасић, Срето: Асиндетске реченице, у: Предраг Пипер, Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Марић, Синтакса сложене реченице у савременом српском језику (у редакцији Предрага Пипера), Београд: Институт за српски језик САНУ – Нови Сад: Матица српска, 2018, 597–633. (Прилози граматици српског језика).

Види више →
 

Библиографија научних радова

Монографске публикације

Танасић, Срето: Презент у савременом српском језику, Београд: Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 12, 1996, 192 стр.

[Грицкат, Ирена: Др Срето Танасић, Презент у савременом српском језику, Јужнословенски филолог 53, 1997, 215–216.]

[Соколовић, Мирјана: Срето Танасић, Презент у савременом српском језику, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, серија Српски језик и књижевност, св. 6, 1998, 258–260.]

 [Милићевић, Љиљана: Срето Танасић, Презент у савременом српском језику, Књижевност и језик 46, св. 4, 1999, 115–125.]

Танасић, Срето: Синтаксичке теме, Београд: Београдска књига, 2005, 229 стр.

[Ивић, Милка: Срето Танасић, Синтаксичке теме, Библиотека Пут у речи, књ. 8, уредник Милош Јевтић, Београд 2005, 229 стр., Јужнословенски филолог  41, 2005, 253–254.]

[Коњик, Ивана: Срето Танасић, Синтаксичке теме, Наш језик 36/1–4, 2005, 134–138.]

[Антонић, Ивана: О овремењавању и пасивизацији предиката, Срето Танасић, Синтаксичке теме, Београд, Београдска књига [Библиотека Пут у речи, књига 8], 2005, 5–229, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 49/1, 2006, 309–315.]

[Спасојевић, Марина: Срето Танасић, Синтаксичке теме, Београдска књига, Библиотека Пут у речи, Београд 2005, 229 стр., Зборник Матице српске за славистику 66, 2006, 266–273.]

[Станковић, Станислав: Студије о синтакси предиката у српској реченици (Срето Танасић, Синтаксичке теме, Београдска књига, Београд, 2005, стр. 229), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 36/2006, 2007, 589–594.]

Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић, Синтакса савременога српског језика. Проста реченица, Милка Ивић (ред.), Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, 2005, 345–476. (Прилози граматици српског језика).

Танасић, Срето: Синтаксичке теме, Београд: Београдска књига, 2009, 251 стр. (Друго издање – измењено и проширено).  

Танасић, Срето: Из синтаксе српске реченице, Београд: Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2012, 221 стр.

[Пипер, Предраг: Срето Танасић: Из синтаксе српске реченице, Београд: Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 2012 – 224. стр., (Библиотека Пут у речи), Јужнословенски филолог 59, 2013, 464–466.]

[Николић, Марина: Срето Танасић: Из синтаксе српске реченице, Београд: Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2012, 221. стр., Зборник Матице српске за славистику 85, 2014, 251–254.]

[Павловић, Јелена: Вредан допринос српској синтакси, Српски језик 20, 2015, 813–819.] 

[Ђорђевић, Александра: Срето Танасић: Из синтаксе српске реченице, Лингвистичке актуелности 25, 2014, 33–38.] 

[Мирилов, Ружица Ж.: Срето Танасић: Из синтаксе српске реченице, Београд: Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2012, 221. стр., Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 44/2, 2014, 479–484.]

Танасић, Срето: Синтакса пасива у савременом српском језику, Београд: Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2014, 259 стр.

[Ружић, Владислава: Синтакса пасива, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, 2015, 245–248.]

[Илић, Валентина: Срето Танасић, Синтакса пасива у савременом српском језику, Наш језик 46 / 3–4, 2015,129–137.]

[Павловић, Јелена: Важан помак у проучавању сложеног проблема синтаксе српског језика, Књижевност и језик 62/3–4, 2015, 429–434.]

[Тяпко, Галина Г.: С. Танасић. Синтакса пасива у савременом српском језику. Београд: Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 2014. 260 с., Вопросы языкознания 3, 2017, 133–140.]

Разумевање језика: Разговори са Сретом Танасићем / [разговоре водио] Милош Јевтић, Београд: НМ либрис, 2017, 253. стр. [Колекција Одговори, 212].

Предраг Пипер, Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Марић, Синтакса сложене реченице у савременом српском језику (у редакцији Предрага Пипера), Београд: Институт за српски језик САНУ – Нови Сад: Матица српска, 2018, 597–633 (Асиндетске реченице).

Студије и чланци  

Танасић, Срето: Неке синтаксичке особине листа Босне, Радови VIII, Сарајевo 1981, 283–397.

Tanasić, Sreto: Pasivne konstrukcije sa trpnim pridjevom u srpskohrvatskom jeziku (sintaksičko-semantička analiza), Radovi IX, Sarajevo: Institut za jezik i književnost u Sarajevu, 1982, 66–124.

Tanasić, Sreto: O imperativu u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Književni jezik 13/1, Сарајево 1984, 15–26.

Танасић, Срето: Улога језичких средстава у изградњи Вујасиновићеве умјетничке визије свијета, Значења 8, Добој 1985, 128–142.

Танасић, Срето: Реченица као сигнал нереференцијалности глаголске радње, Књижевни језик 15/1, Сарајево 1986, 177–181.

Tanasić, Sreto: Pasivne konstrukcije za iskazivanje referencijalne i nereferencijalne prošlosti, Književni jezik 15/3–4, Sarajevo 1986, 321–326.

Танасић, Срето: О дијалогу у књижевноумјетничком стилу, Књижевни језик 16/3–4, Сарајево 1987, 251–257.

Танасић, Срето: Руска верзија Граматике Стојана Новаковића (У поводу стогодишњице излажења), Књижевни језик 19/2, Сарајево 1990, 89–100.

Танасић, Срето: Декомпоновање глагола и зависносложена реченица, Prizma I, Сарајево 1990, 47–55.

Танасић, Срето: Пасивне конструкције за исказивање референцијалних и нереференцијалних садашњих радњи у савременом српскохрватском језику, Књижевни језик 20/1, Сарајево 1991, 99–106.

Tanasić, Sreto: Glagolski oblici u jeziku novinske reklame, u: Branko Tošović (ur.), Jezik i stil u sredstvima informisanja, Sarajevo: Svjetlost Sarajevo, 1991, 130–136.

Танасић, Срето: Негирани презент у упитним реченицама, Књижевни језик 20/3–4, Сарајево 1991, 247–243. [Рад је предат за тај број часописа, који се појавио из штампе 1997, о чему сведочи уводна напомена Редакције]

Танасић, Срето: Инструментал за живо у пасивним конструкцијама, Наш језик 29/3–4, Београд 1993, 173–181.

Танасић, Срето: Декомпоновање глагола и структура просте реченице. Јужнословенски филолог 51, Београд 1995, 157–166.

Танасић, Срето: О употреби глагола требати, Наш језик 30/1–5, Београд 1995, 44–52. 

Танасић, Срето: Ријечница – врата ријечима, (једна незабиљежена ријеч), Расковник 21/81–82, Београд 1995, 93–100.

Танасић, Срето: Исказивање агенса уз девербативне именице, Јужнословенски филолог 52, Београд 1996, 79–87.

Танасић, Срето: О перфекту и плусквамперфекту имперфективних глагола, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 39/1, Нови Сад 1996, 91–97.

Танасић, Срето: Супротне реченице с везницима него и  већ, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 39/2, Нови Сад 1996, 191–197.

Танасић, Срето: Декомпоновање глагола у књижевноумјетничком стилу, Stylistyka 5, Ополе 1996, 305–312.

Танасић, Срето: Глагол између рјечника и синтаксе, Наш језик 31/1–5, Београд 1996, 24–34.

Танасић, Срето: Збирна вишекратност као синтаксичко-семантички тип мноштва радњи, Јужнословенски филолог 53, Београд 1997, 99–105.

Танасић, Срето: Конструкција под + акузатив с временским значењем, Наш језик 32/ 1–2, Београд 1997, 38–43.

Танасић, Срето: Један тип бесубјекатске реченице у српском језику, Јужнословенски филолог 54, Београд 1998, 87–94.

Танасић, Срето: Босанска вила о словенским језицима, у: Богољуб Станковић (прир.),  Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини, Београд 1998, 434–438.

Танасић, Срето: Настава граматике и говорна култура, у: Петар Пијановић (ур.), Језик и култура говора у образовању, Београд: Институт за педагошка истраживања, Завод за уџбенике и наставна средства, 1998, 297–303.

Танасић, Срето: Јован Вуковић као синтаксичар, у: Слободан Реметић (ур.), Личност и дјело академика Јована  Вуковића, Београд: Удружење Дурмитораца у Београду, Стручна књига, 1998, 71–81.

Танасић, Срето: Семантика глагола и итеративност, Јужнословенски филолог 55, Београд 1999, 37–45.

Танасић, Срето: Временска употреба конструкција на + акузатив и у + акузатив са именицама које значе годишња доба, Наш језик 33/1–2, Београд 1999, 15–23. 

Танасић, Срето: Пасив у научном стилу српскога језика, у: А. Гајда (ур.), Dyskursnaukowy – tradycja i zmiana, Ополе: Универзитет у Ополу, 1999, 241–247.

Танасић, Срето: Verbal Forms in Pushkin s Verses: Expression of Tenses in the Originals and in Translations, Facta Universitatis. Series Linguistics and  Literature, Vol 2, N 6, Ниш 1999, 15–19.

Танасић, Срето: Неке карактеристике просте реченице у језику дневне штампе, у: Јудита Планкош (ур.), Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица – Београд: Градска библиотека, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, 1999, 215–219.

Танасић, Срето: Босанска вила о српском језику, Јужнословенски филолог 56/3–4, Београд 2000, 1161–1168.

Танасић, Срето: Један тип сложене предлошко-падежне конструкције у говору Вучијака, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 43, Нови Сад 2000, 589–593.                                                                                                                                                                                     

Танасић, Срето: Опозиција референцијалност / нереференцијалност и пасивна дијатеза, Јужнословенски филолог 57, Београд 2001, 33–40.

Танасић, Срето: Језичка ситуација у Босни и Херцеговини: комуникацијско јединство и симболичка разведеност, с нагласком на проблематици у школству, у: Svein Mønesland (ur.), Jezik i demokratizacija, Posebna izdanja, knjiga 12, Sarajevo: Institut za srpski jezik u Sarajevu, 2001, 249–259.

Танасић, Срето: Исказивање времена у српским народним пјесмама, у: Замир Тарлаанов (ред.), Язык и поэтика фольклора, Петрозаводск: Универзитет у Петрозаводску 2001, 36–43.

Танасић, Срето: Један поглед на србистику, у: Драго Бранковић (ур.), Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека, Бања Лука: Филозофски факултет, 2001, 243–249.

Танасић, Срето: Стандардни језик и дијалекти, Наш језик 34/1–2, Београд 2001, 123–130.

Танасић, Срето: Љубомир Стојановић о употреби глаголских облика – између језичког осјећања и науке свога времена, у: Видан Николић (ур.), Љубомир Стојановић – живот и дело, Ужице: Учитељски факултет, 2002, 243–249.

Танасић, Срето: Допринос Михаила Стевановића изучавању пасивне дијатезе у српском језику, Гласник Одјељења умјетности 21, Подгорица: ЦАНУ, 2003, 73–79.                                                                                            

Танасић, Срето: Језичке теме у Српском књижевном гласнику, у: Станиша Тутњевић, Марко Недић (ур.), Сто година Српског књижевног гласника, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2003, 205–211.

Танасић, Срето: Пјесничка породица Илића и развој српског језика, у: Марта Фрајнд, Весна Матовић (ур.), Породица Јована Илића у српској књижевности и култури, Београд: Институт за књижевност и уметност у Београду, 2003, 93–98.

Танасић, Срето: Безличне реченице с уопштеним агенсом, Јужнословенски филолог 60, Београд 2004, 41–55.

Танасић, Срето: О статусу српског језика у реформи образовања, у: Славко Зорић, Ненад Громовић (ур.), Округли сто Реформа образовања у Србији”, Београд: Синдикат образовања, науке и културе, 2004, 43–45.

Танасић, Срето: О конструкцији к / ка + датив у говору Срба добојског краја, Српски језик 9/1–2, Београд 2004, 351–355.

Танасић, Срето: Српска граматика Стојана Новаковића као уџбеник српског језика за Русе, Славистика 8, Београд 2004, 63–67.

Танасић, Срето: Допринос Јована Вуковића изучавању синтаксе глагола у српском језику, у: Ненад Вуковић (ур.), Живот и дјело академика Јована Вуковића, Подгорица, 2004, 132–144.

Танасић, Срето: Језичке теме у старијим српским часописима, Браничево 2, Пожаревац 2004, 189–194.

Танасић, Срето: Из синтаксе говора Срба добојског краја: падежи са финалним значењем, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд: Градска библиотека у Суботици, Филозофски факултет, Матица српска, САНУ, Институт за српски језик САНУ, Народна библиотека Србије, 2004, 479–488.

Tanasić, Sreto: Jezik štampe do 1918. godine, у: SvenMǿnesland (ur.), Jezik u Bosni i Hercegovini, Oslo – Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu, Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, 2005, 345–364.

Танасић, Срето: Језик и дијалекти Подриња, у: Небојша Јовановић (ур.), Дрина, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005, 410–415.

Танасић, Срето: Статус плусквамперфекта у српском стандардном језику, у: Бранислав Остојић (ур.), Шести лингвистички скуп Бошковићеви дани, Подгорица: ЦАНУ, 2005, 231– 239.

Tanasić, Sreto: Neke jezičke osobine srpskih narodnih pjesama u BiH, у: SvenMǿnesland (ur.), Jezik u Bosni i Hercegovini, Oslo – Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu, Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, 2005, 147–157.

Танасић, Срето: Упрошћавање везничких скупова у сложеној реченици у српском језику, Јужнословенски филолог 62, Београд 2006, 53–71.

Танасић, Срето: Један случај модалне употребе футура другог у говору Срба добојског краја, Годишњак за српски језик и књижевност, година 20, број 8, Ниш 2006, 435–443.

Танасић, Срето: Језичка ситуација у Босни и Херцеговини: комуникацијско јединство и упадљива симболичка разведеност, с нагласком на проблематици у школству, у: Бранислав Брборић, Јован Вуксановић, Радојко Гачевић (ур.), Српски језик у нормативном огледалу, Београд: Београдска књига, 2006, 322–330. [Прештампан рад из 2001. године]

Танасић, Срето: Из проблематике реченица с везницима кад, док и чим, Наш језик 38/1–4, Београд 2007, 15–26.

Танасић, Срето: Из проблематике безличних реченица: реченице са глаголом имати, Зборник Матице српске за славистику 71–72, Нови Сад 2007, 319–328.

Танасић, Срето: Двије ријеке у добојском крају, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику  60, Нови Сад 2007, 899–904.

Танасић, Срето: Безличне реченице с модалним глаголима у савременом српском језику, Probleme de filologie slavặ / Проблеми словенске филологије, Темишвар 2007, 207–213.

Танасић, Срето: Источни и западни словенски језици у Јужнословенском филологу, Славистика 11, Београд 2007, 174–178.

Танасић, Срето: Словенске синтаксе и српска синтакса, Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 227–231.

Танасић, Срето: Шеста књига Лингвистичких огледа Милке Ивић, Наш језик 38/1–4, Београд 2007, 107–110.

Танасић, Срето: Јован Вуковић као научник, у: Милош Ковачевић (ур.), Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури, Посебна издања: Научни скупови, Књига 1, Пале: Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2007, 15–27.

Танасић, Срето, Драго Ћупић: Шездесет година Института за српски језик САНУ, у: Шездесет година Института за српски језик САНУ, зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 11–18.

Танасић, Срето: Један тип безличне реченице с глаголом морати, Српски језик 13/1–2, Београд 2008, 181–187.

Танасић, Срето: Мјесто Института за српски језик САНУ у српској славистичкој баштини (Поводом шездесет година постојања), Славистика 12, Београд 2008, 13–23.

Танасић, Срето: Један случај везе између значења глаголске лексеме и типа реченице у савременом српском језику, Јужнословенски филолог 64, Београд 2008, 473–480.

Tanasić, Sreto: Sintaksa glagola, u: Predrag Piper, Milorad Radovanović (ur.), Lingvistika Milke Ivić, Beograd: Biblioteka XX vek, 2008, 183–203 [poglavlje u knjizi].

Танасић, Срето: 60 година Института за српски језик САНУ, Prevodilac 27/1-2, Београд 2008, 58–62.

Танасић, Срето: Босанска вила о приручницима српског језика, у: Милош Ковачевић (ур.), Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини, књ. 2/2, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2008, 107–116.

Танасић, Срето: Стандардизација језика као социолингвистичка потреба, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 599–606.

Танасић, Срето: Временска одредба зависне временске реченице у савременом српском језику, Јужнословенски филолог 65, Београд 2009, 109–119.

Танасић, Срето: Темељи модерне српске синтаксе (Једно подсјећање на Ђуру Даничића), Наш језик 40/1–4, Београд 2009, 53–59.

Танасић, Срето: Актуелна питања српског стандардног језика, Нова зора 20–21, Билећа – Гацко 2009, 188–194.

Танасић, Срето: Једна специфична употреба конструкције под + акузатив у српском говору Подновља и околине, Годишњак Филозофског факултета у Нишу 22/9, Ниш 2009, 493–502.

Танасић, Срето: Безличне реченице с фазним глаголом у предикату у савременом српском језику, Пале: Филозофски факулет Универзитета у Источном Сарајеву, Посебна издања, књ. 3/1, 2009, 1–50.

Танасић, Срето: Руске теме у Јужнословенском филологу, Славистика 13, Београд 2009, 350–357.

Танасић, Срето: Мјесто Нашег језика у изучавању српског стандардног језика (Поводом 40. књиге нове серије), Наш језик 40/1–4, Београд 2009, 3–5.

Танасић, Срето: Међуоднос пишчевог језика и језика јунака у дијалошком дискурсу Кочићевих приповједака, у: Станиша Тутњевић (ур.), Петар Кочић данас, АНУРС Научни скупови, Књига XV, Одјељење књижевности и умјетности, Књига 6, АНУРС: Бања Лука, 2009, 443–461.

Танасић, Срето: Безлична  реченица у приповијеткама Милована Глишића, Српски језик 15/1–2, Београд 2010, 333–341.

Танасић, Срето: Представљање субјекта и објекта при номинализацији, Јужнословенски филолог 47, Београд 2010, 465–480.

Танасић, Срето: Међуоднос рефлексивне пасивне и обезличене реченице, Радови Филозофског факултета у Источном Сарајеву, број 12, књига 1, Пале 2010, 259–266.

Танасић, Срето: Стандардизација српског језика и језичка култура, Даница, година 18, 2010, 109–115.

Танасић, Срето: Александар Белић и Институт за српски језик, Наш језик 41/3–4, Београд 2010, 107–111.

Танасић, Срето: Референцијална и нереференцијална прошлост у дјелу Три света Сунчице Денић, у: Софија Милорадовић (ур.), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књига 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 353–361.

Танасић, Срето: Временска реченица у приповијеткама Радоја Домановића, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета. Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 573–582.

Танасић, Срето: Зависне контрастне реченице, Jужнословенски филолог 67, Београд 2011, 121–134.

Танасић, Срето: О једном типу реченица с глаголом требати, Годишњак  за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. 24,  бр. 11, Ниш 2011, 47–51.

Танасић, Срето: О координираној вези зависних клауза у српском језику, Радови Филозофског факултета Пале, бр. 13, књ. 1, Пале 2011, 117–128.

Танасић, Срето: Везничка и прилошка употреба спојева тек што, само што, таман што, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник радова с међународног симпозијума, Нови Сад – Београд: Матица српска, Институт за српски језик САНУ, 2011, 567–573.

Танасић, Срето: Jезичко стваралаштво у прози Милоша Црњанског, у: Весна Mатовић, Миодраг Матицки (ур.), Творци српског књижевног језика¸ Београд: Вукова задужбина, Институт за књижевност и уметност, 2011, 221–230.

Танасић, Срето: Софка – живот у сјећањима, у: Сунчица Денић (ур.), Нечиста крв Боре Станковића сто година после (1910–2010), Ниш – Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, 2011, 230–238.

Танасић, Срето: Реченица у Повељи о пријатељству и трговини са Дубровником Стефана Немање, у: Срђан Словић (ур.), Духовно стваралаштво Чедомирта Ребића, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2011, 228–239.

Танасић, Срето: Узрочне реченице с везником ако у савременом српском језику, Српски језик 17, Београд 2012, 53–63.

Танасић, Срето: Агенс у пасивним реченицама у савременом српском језику, Јужнословенски филолог 68, Београд 2012, 71–90.

Танасић, Срето: Допринос Богољуба Станковића проучавању асиндетизма. Славистика 16, Београд 2012, 54–60.

Танасић, Срето: Мјесто часописа Наш језик у изучавању и стандардизацији српског језика, Наш језик 43/3–4, Београд 2012, 3–10.

Танасић, Срето: Ново о директном објекту у српском језику, Наш језик 43/1–2, Београд 2012, 113–115.

Танасић, Срето: Експлицитни и неексплицитни агенс у пасивним конструкцијама у језику медија, у: Милош Ковачевић (ур.) Наука и идентитет 6/1, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2012, 137–145.

Танасић, Срето: Пасивне реченице у прози Иве Андрића, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са 6. међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 28–29. X 2011, књ. 1. Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 93–101.

Танасић, Срето: Језичка ситуација у Босни и Херцеговини: комуникацијско јединство и упадљива симболичка разведеност, у: Branko Tošović, Arno Wonisch (ur.), Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika, Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Univesität Graz, Beogradska knjiga, 2012, 301–310. [Прештампан рад под бр. 85 из 2001. године]

Танасић, Срето: Језичка ситуација у Босни и Херцеговини послије Другог свјетског рата, у: Милош Ковачевић (ур.), Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2012, 65–103.

Танасић, Срето: Пасивне реченице у прози Иве Андрића, у: Милош Ковачевић (ур.), Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2012, 283–297. [Прештампан рад број 195]

Танасић, Срето: Простор и вријеме у приповијеткама Григорија Божовића, у: Драги Маликовић (ур.), Косово и Метохија 1912–2012, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2012, 751–762.

Танасић, Срето: Језик и језичка политика у Босни и Херцеговини послије Другог свјетског рата, у: Слободан Реметић (прир.), Језик и писмо у Републици Српској, књ. 24, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, Одељење књижевности и уметности, књ. 13, 2012, 171–222.

Танасић, Срето: Временско и узрочно значење везника пошто у савременом српском језику, Јужнословенски филолог 69, Београд 2013, 319–334.

Танасић, Срето: Слагање везника и партикула у координираним конструкцијама, Зборник Матице српске за славистику 83, Нови Сад 2013, 231–241.

Танасић, Срето: О реченичној кондензацији у Травничкој хроници Иве Андрића, Српски језик 18, Београд 2013, 35–43.

Танасић, Срето: Падежи за обиљежавање времена у говору источнобосанских Ера, Годишњак за српски језик 26/13, Ниш 2013, 529–542.

Танасић, Срето: Вуковска линија у језику Кочићеве и Ћопићеве прозе, у: Милош Ковачевић (ур.), Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске II. Књижевни класици Републике Српске: Кочић и Ћопић, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2013, 45–66.

Танасић, Срето: Безлична реченица у Травничкој хроници, у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет 3, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013, 177–191.

Танасић, Срето: Из проблематике временских реченица у прози Радослава Братића, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и традиција. Посебна издања, књига 7, том 1, Пале: Филозофски факултет у Источном Сарајеву, 2013, 19–28.

Танасић, Срето: Вријеме у прози Бранка Ћопића: падежне конструкције, Радови Филозофског факултета Пале, Филолошке науке 15/1, Пале 2013, 87–100.

Танасић, Срето: Ћирилица као почетак и крај српске културе, у: Милош Ковачевић (ур.), Одбрана српске ћирилице, хрестоматија, Пале: Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета”, 2013, 186–196.

Танасић, Срето: Исказивање времена у Сеобама Милоша Црњанског, у: Михај Радан (ур.), Српски језик на мултикултуралном простору Баната. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Западном универзитету у Темишвару 19–21. октобра 2012, Посебна издања, књига 16, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 240–249.

Танасић, Срето: Декомпоновање глагола у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића, у: Branko Tošović (ur.), Andrićeva ćuprija, Grac – Beograd – Banja Luka: Institut für Slawistikder Karl-Franzes-Universitä Graz, Beogradska knjiga, NUB Republike Srpske,  Svet knjige, 2013, 923–930.

Танасић, Срето: Јужнословенски филолог у српској филологији, Наш језик 44/3–4, Београд 2014, 3–15.

Танасић, Срето: Вукова ријеч нас окупља – Вуково дјело нас обавезује, Октоих 4/5, Никшић 2014, 177–183.

Танасић, Срето: О временским реченицама с потенцијалом у предикату, Јужнословенски филолог 70, Београд 2014, 137–150.

Танасић, Срето: Стопаница, Годишњак за српски језик 27/14, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 271–278.

Танасић, Срето: Српски слависти у Јужнословенском филологу о словенским језицима, Славистика 18, Београд 2014, 198–206.

Танасић, Срето: Конкретно и универзално у прози Радослава Братића, у: Милош Ковачевић (ур.), Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске III:                                                                                                                                        Слика Босне и Херцеговине у дјелима писаца Републике Српске, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2014, 71–88.

Танасић, Срето: Значај научних институција за статус српског језика, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ II. Српски језик и актуелна питања језичке политике, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 41–60.

Танасић, Срето: Вријеме у прози Јована Дучића: реченица с везником кад, у: Бојана Димитријевић (ур.), Зборник са Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет. ’Свет у књижевности – књижевност у свету’, том 2, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 171–179.

Tanasić, Sreto: Jezik – nacionalni simbol i/li sredstvo komunikacije, u: Spasoje Tuševljak (ur.), Ekonomija i kriza, Pale: Ekonomski fakultet Pale, 2014, 227–229.

Танасић, Срето: Стандардизација као социолингвистичка потреба, у: Момчило Вуксановић (ур.), Насиље над српским језиком, Подгорица: Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014, 162–170.

Танасић, Срето: О исказивању момента изненадности у прози за дјецу Бранка Ћопића, у: Тиодор Росић, Виолета Јовановић (ур.), Књижевност за децу у науци и настави. Посебна издања, књ. 18, Јагодина: Факултет педагошких наука, 2014, 61–69.

Танасић, Срето: Асиндетске реченице с конкретизатором, Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд 2015, 91–120.

Танасић, Срето: О дијалогу у прози Бранка Ћопића: глаголи у уводним конструкцијама, Српски језик 20, Београд 2015, 117–126.

Танасић, Срето: Вук нас враћа нашој стварности, Слово 12, број 45, Никшић 2015, 158–164.

Танасић, Срето: Преслица, Даница, Београд 2015, 188–197.

Танасић, Срето: Александар Белић о Вуку Караџићу, у: Нада Милошевић Ђорђевић (ур.), Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014). Научни скупови Српске академије наука и уметности, књ. 156, Одељење језика и књижевности, књига 27, Београд: САНУ, 2015, 71–86.

Танасић, Срето: Шта нам значи ћирилица и шта нам се дешава, у: Гордана Јовановић (ур.), Дани српског духовног преображења XXII. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа”, 2015, 323–332.

Танасић, Срето: Из синтаксичке проблематике српских говора у Босни и Херцеговини, у: Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Зборник у част Радивоја Младеновића, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, 53–82.

Танасић, Срето: Употреба везника након што у језику српских писаца – (дез)интеграциона црта српског језика, у: Милош Ковачевић (ур.), Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске IV. Будућност српског језика и књижевности у Републици Српској и процеси (дез)интеграција, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2015, 145–168.

Танасић, Срето: Нагомилавање предлошко-падежних конструкција с временским значењем, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.), У простору лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера, Београд: Филолошки факултет, 2015, 695–703.

Танасић, Срето: Време у роману Време смрти Добрице Ћосића: изражавање појединачног и општег глаголским облицима, у: Зборник с међународног научног скупа ’Велики рат 1914–1918: Узроци, последице, тумачења’, Врање – Ниш, 2015. [у штампи]

Танасић, Срето: Сеобе Милоша Црњанског: на путу између стварног и жељеног – један могући језички аспект, у: Михај Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар – Ниш: Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет, 2015, 417–428.

Танасић, Срето: Планирање издавачке дјелатности, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ III. Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 53–60.

Танасић, Срето: Призренско-тимочка дијалекатска зона у Српском дијалектолошком зборнику, у: Јордана Марковић (ур.), Зборник Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2016, 9–15.

Танасић, Срето: Обрасци српског језика у руском издању Новаковићеве граматике српског језика, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII, Дани српскога духовног преображења XXIII, Деспотовац – Београд: Народна библиотека „Ресавска школа”, Институт за српски језик САНУ, 2016, 237–243.

Танасић, Срето: Српска граматика данас, Јужнословенски филолог LXXIII/3–4, Београд 2017, 229–258.

Танасић, Срето: Александар Белић и Јужнословенски филолог, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко  Сувајџић, Срето Танасић (ур.), Зборник Александар Белић српски лингвиста века, Књига 2, Филолошки факултет Београд, Београд: Међународни славистички центар, 2017, 49–65.

Танасић, Срето: О синтакси језика листа „Наша реч”, Исходишта 3, Темишвар – Ниш: Западни универзитет у Темишвару, Филозофски факултет у Нишу, 2017, 431–448.

Танасић, Срето: Три незабиљежена глагола, Наш језик XLVIII/3–4, Београд 2017, 209–215.

Танасић, Срето: Седамдесет година Института за српски језик САНУ, Слово 52–53, Год. XIV, Никшић 2017, 39–47.

Танасић, Срето: Мјесто Стаке Скендерове у српској историји, филологији и култури,  у: Јелена Јањић и Биљана Бабић (ур.), Хаџи Стака Скендерова и српска култура у Босни и Херцеговини, Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2017, 67–79.

Танасић, Срето: Одбор за стандардизацију српског језика – двадесет година деловања, Милан Тасић и Срето Танасић (ур), Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика, Београд 2017, 9–12;

Танасић, Срето: Језичка политика у српском језику [на представљању Зборника Института за српски језик САНУ III: Српски језик и актуелна питања језичког планирања, главни уредник Срето Танасић], Трибина библиотеке САНУ, Година V, Број 5, Београд: САНУ, 2017, 342–351.

Танасић, Срето: Безличне партиципске реченице у српском језику, у: Рајна Драгићевић  и Вељко Брборић (ур.), Српска славистика: колективна монографија, том 1, Језик, Зборник радова за XVI Међународни конгрес слависта, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 407–423.

Танасић, Срето: Двадесет година рада Одбора за стандардизацију српског језика, Наш језик 49/1, Београд 2018, 13–26.

Танасић, Срето: Глагол пропјевати у српском говору Вучијака, у: Драгомир Козомара и Слађана Цукут (прир.), Зборник посвећен  професору Милану Драгичевићу, Бања Лука: Филолошки факултет, 2018, 68–77.

Танасић, Срето: Ћирилица као почетак и крај српске културе, Сретања 1, Бања Лука 2018, 211–219.

Танасић, Срето: Андрић наш савремени, у: Душко Бабић и Јована Илић (прир.), Стазе Иве Андрића, Зборник радова са округлог стола, Београд: Филолошка гимназија, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2018, 9–19.

Танасић, Срето: Српски језик наш данашњи, Доситејев врт, Годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић”, Година VI, Бр. 2, Београд 2018, 18–190.

Танасић, Срето: Одбор за стандардизацију српског језика – искуства и поуке из двадесетогодишњег рада, Списи Одбора за стандардизацију српског језика XII–XV, Београд 2018, 72–79.

Танасић, Срето: За српски језик и његово писмо – ћирилицу, у: Рајко Танасијевић (ур.), Зборник радова / Научнополитички скуп и научнополитичка трибина Говори српски – пиши ћирилицом, Београд: Филип Вишњић, 2018, 163–171.

Танасић, Срето: Одбор за стандардизацију српског језика – искуства и поуке из двадесетогодишњег рада, Списи Одбора за стандардизацију српског језика XII–XV, Београд, 2018, 72–79. [изашло из штампе 2019]

Танасић, Срето: Одбор за стандардизацију српског језика и правописa, Прилози правопису 1, Зборник радова са научног скупа о правопису одржаног у Андрићграду 2018, Нови Сад: Матица српска, 2019, 19–27.

Танасић, Срето: О исказивању постериорности у листу Наша реч, Живот посвећен трагању за етничким идентитетом. Зборник у част универзитетског професора Михаја Миље Радана, Темишвар: Западни универзитет, 2019, 245–253.

Танасић, Срето: Сербская грамматика сегодня, Стефанос 4 (36), јул 2019, Москва: МГУ Ломоносов, 96–117. [Руска варијанта рада објављеног у Јужнословенском филологу LXXIII/3–4, Београд 2017, 222–258]

Прикази, критике, хронике, сећања итд.  

Танасић, Срето: Контрастивно изучавање руског и српског језика (Выражение обстоятельственых отношении в русском языке. Конструкции со значением места времени, причини и цели действии – Москва, „Русский язык”, 1977, стр. 288), Књижевни језик 8/3, Сарајево 1979, 51–55 [приказ].

Tanasić, Sreto: Naš jezik u praksi (Institut za jezik i književnost u Sarajevu, priručnici 2, 1979), Književni jezik 9/3, Sarajevo 1980, 51–53 [prikaz].

Танасић, Срето: Десет година Сарајевског лингвистичког кружока, Књижевни језик 12/2, Сарајево 1983, 107–111 [прегледни рад].

Танасић, Срето: Милка Ивић, Лингвистички огледи, Просвета Београд 1983, Књижевни језик 14/3, Сарајево 1985, 107–111 [приказ].

Танасић, Срето: Афирмативно о књижевнојезичкој политици, (Милош Окука, Језик и политика, Сарајево, 1983), Značenjа 4, број 10, Добој 1986, 168–170 [приказ].

Танасић, Срето: Зборник радова о Вуку Стеф. Караџићу (Путеви XXXVIII, Бањалука, новембар–децембар 1987, односно јануар–фебруар 1988), Књижевни језик 17/4, Сарајево 1988, 242–245 [приказ].

Tanasić, Sreto: Ivo Pranjković, August Musić, Zavod za znanost o knjižеvnosti Filozofskog fakulteta,  Zagreb 1989, Književni jezik 19/1, Sarajevo 1990, 52–56 [prikaz].

Танасић, Срето: Школски час српскохрватског језика и књижевности, Школски час 10/5, Горњи Милановац 1992, 4–7 [приказ].

Танасић, Срето: Десет година Школског часа, Просветни преглед: Педагошка пракса, Београд 1992, 7 [осврт].

Танасић, Срето: Ксенија Милошевић, Јужнословенски филолог 49, Београд 1993, 259–261 [некролог].

Танасић, Срето: Славянски езици. Граматични очерци, Българска академия на науките, Институт за български език, София, Јужнословенски филолог 51, Београд 1995, 319–324 [приказ].

Танасић, Срето: Проучавање глаголске стилистике, Јужнословенски филолог 52, Београд 1996, 220–223 [приказ].

Танасић, Срето: Значајан допринос синтакси и семантици српског и словенских језика, Зборник Матице српске за славистику 50–51, Нови Сад 1996, 294–297 [приказ].

Танасић, Срето: Наша језичка култура, Задужбина 9, број 3, Београд 1996, 13 [приказ].

Танасић, Срето: Предраг Пипер, Језик и простор, Славистика 1, Београд 1997, 182–183 [приказ].

Танасић, Срето: Седма свеска Баштине, Задужбина 10, бр. 37, Београд 1997, 13 [приказ].

Танасић, Срето: 27. међународни састанак слависта у Вукове дане, Преводилац 1997/1–4, Београд 1997, 71–74 [приказ].

Танасић, Срето: Нови славистички часопис: Славистика, Јужнословенски филолог 54, Београд 1998, 254–256 [приказ].

Танасић, Срето: И језичка и етнолошка мапа (Д. Ћупић – Ж. Ћупић: Рјечник говора Загарача, САНУ и Институт за српски језик САНУ, Београд 1997), Просвјетни рад, Подгорица 1998, 25 [приказ].

Танасић, Срето: Одбор за стандардизацију српског језика, Преводилац 1–2, Београд 1998, 66–69 [осврт].

Танасић, Срето: Нов приступ проучавању глагола (о књизи Б. Тошовића Глаголски категоријал, Грац, 1988), Јужнословенски филолог 55, Београд 1999, 156–162 [приказ].

Танасић, Срето: Mилка Ивић: Лингвистички огледи, три, Славистика 4, Београд 2000, 309–312 [приказ].

Танасић, Срето: Из савремене руске србистике (В. П. Гудков, Славистика. Сербистика, Москва, издательство МГУ, 1999), Наш језик 33/3–4, Београд 2000, 333–337 [приказ].

Танасић, Срето: Милка Ивић: Лингвистички огледи, три (Библиотека ХХ век, Београд, 1999/2000, 197 стр.), Лингвистичке актуелности I/1, Београд 2000, 39–40 [приказ].

Танасић, Срето: О култури српског народа на Косову и Метохији (Баштина, гласник      Института за српску културу, Приштина, 1998/1999), Задужбина, јун 2000, Београд, 13 [приказ].

Танасић, Срето: Значајан допринос славистици: HandbuchderSüdosteuropa-Linguistik, Јужнословенски филолог 57, Београд 2001, 96–100 [приказ].

Танасић, Срето: Баштина 10, Задужбина, Београд децембар 2001, 13 [приказ].

Танасић, Срето: Руски прилози србистици (В. П. Гудков: Славистика. Сербистика), Задужбина, март 2001, Београд 2001, 13 [приказ].

Танасић, Срето: Промишљање језика (Мишо Кулић: Језик прије језика, Београд, 2000), Борба. Свет књиге, 18. јануар 2001, 1 [приказ].

Танасић, Срето: Слободан Павловић: Детерминативни падежи у говору северозападне Боке, Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија. Књ. 16, Београд 2000, стр. 170, Јужнословенски филолог 58, Београд 2002, 137–139 [приказ].

Танасић, Срето: Допринос изграђивању језичке културе (Драго Ћупић, Егон Фекете и                                                                                                 Богдан Терзић: Слово о језику. Језички приручник. Књига друга, Парте нон Београд, 2002, 258 стр.), Књижевност и језик 49/3–4, Београд 2002, 333–337. [приказ].

Танасић, Срето: Уз четврту књигу Лингвиистичких огледа Милке Ивић, Наш језик 34/3–4, Београд 2002–2003, 281–285 [приказ].

Танасић, Срето: Људмила Поповић: Епистоларни дискурс украјинског и српског језикаЈужнословенски филолог 59, Београд 2003, 192–196 [приказ].

Танасић, Срето: Ивана Антонић: Временска реченица, Годишњак за српски језик и  књижевност 7, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2003, 255–258 [приказ].

Танасић, Срето: Предраг Пипер: Српски између великих и малих језика, Београдска књига, Београд 2003, 296 стр., Књижевност и језик 50/4, Београд 2003, 433–438  [приказ].

Танасић, Срето: Сведочанство о прошлости и садашњости (Баштина 12, Приштина – Лепосавић), Задужбина, Београд март 2003, 13 [приказ].

Танасић, Срето: WienerslawistischeAlmanach 57: Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca, Jужнословенски филолог 60, Београд 2004, 209–212 [приказ].

Танасић, Срето: Нови језички савјетник, Наш језик 35/1–4, Београд 2004, 163–166 [приказ].

Танасић, Срето: Живот и дело академика Павла Ивића, Јужнословенски филолог 61, Београд 2005, 244–248 [осврт].

Танасић, Срето: Синтакса глагола, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 48/1–2, Нови Сад 2005, 350–352 [осврт].

Танасић, Срето: Милорад Радовановић, Планирање језика и други списи, Наш језик 36/1–4, Београд 2005, 146–149 [приказ].

Танасић, Срето: Водеће мјесто у свијету славистике (Јужнословенски филолог – шездесет књига за деведесет година – наднаслов), Задужбина, Београд јун 2005, стр. 5 [осврт].

Танасић, Срето: Милка Ивић, О речима: Когнитивни, граматички и културолошки аспекти српске лексике. Лингвистички огледи, пет, стр. 171, Славистика 10, Београд 2006, 393–396 [приказ].

Танасић, Срето: Два наша јубилеја (седамдесет пет година Нашег језика и шездесет година Института), Наш језик 38/1–4, Београд 2007, 1–4 [осврт].

Танасић, Срето: О Великом речнику страних речи и израза И. Клајна и М. Шипке, Крајина 6/21–22, зима–прољеће 2007, Бања Лука – Београд, 227–232 [приказ].

Танасић, Срето: Богдан Л. Дабић (1935–2007), Наш језик 38/1–4, Београд 2007, 143–144 [некролог].  

Танасић, Срето: Нова истраживања језичке слике стварности, Наш језик 39/1–4, Београд 2008, 10–103 [приказ].

Танасић, Срето: Српски језик и српски писци, Нова зора 15–16, Београд – Гацко – Билећа 2008, 94–98 [осврт].

Танасић, Срето: Један одлазак. Егон Фекете, Наш језик 40/1–4, Београд 2009, 149–150 [некролог].  

Танасић, Срето: Егон Фекете, Преводилац 1–2, Београд 2009, 85–86 [некролог].  

Танасић, Срето: Милорад Радовановић, Стари и нови списи, Јужнословенски филолог 65, Београд 2009, 440–444 [приказ].

Танасић, Срето:  Вјара Малџијева, Зузана Тополињска, Маја Ђукановић и Предраг Пипер Јужнословенски језици: граматичке структуре и функције (ур. Предраг Пипер), Београдска књига, Београд 2009, Славистика 14, Београд 2010, 364–367 [приказ].

Танасић, Срето: Др Драго Ћупић, Наш језик 41/1–2, Београд 2010, 81–83 [некролог].

Танасић, Срето: Одлазак великог пријатеља Вукове задужбине. Драго Ћупић (1932–2014), Задужбина 22, Београд 2010, 4 [некролог].

Танасић, Срето: Писмо мајци. Tanja Petrović, Srbi u Beloj Krajini, Задужбина 22, Београд 2010, 13 [приказ].

Танасић, Срето: Милорад Радовановић: Увод у фази лингвистику, Јужнословенски филолог 67, Београд 2011, 312–316 [приказ].

Танасић, Срето: Вељко Брборић, Правопис и школа, Наш језик 42/1–2, Београд 2011, 61–65 [приказ].

Танасић, Срето: Милка Ивић, Глас САНУ CDXVIII, Београд: Одељење језика и књижевности, књ. 28, 2011, 31–36 [некролог].

Танасић, Срето:  Милка Ивић (1923–2011), Наш језик 42/1–2, Београд 2011, 87–92 [некролог].

Танасић, Срето:  Одлазак у вечност: Милка Ивић (1923–2011), Задужбина 22/92, Београд 2011, 4 [некролог].

Танасић, Срето:  Милан Шипка (1931–2011), Наш језик 42/3–4, Београд 2011, 67–69 [некролог].

Танасић, Срето: Граматика и лексика у словенским језицима: зборник радова с међународног научног симпозијума, Јужнословенски филолог 68, Београд 2012, 169–174  [приказ].

Танасић, Срето: Творци српског књижевног језика. Зборник радова, ур. Весна Матовић и Миодраг Матицки, Вукова Задужбина и Институт за књижевност и уметност у Београду, Београд 2011, 352 стр., Лингвистичке актуелности 20, Београд 2012, 81–83 [приказ].

Танасић, Срето:  Гордана Вушовић Радивојевић, Наш језик 43/1–2, Београд 2012, 121–122 [ин меморијам].

Танасић, Срето: Славистика XVI, Лингвистичке актуелности 22, Београд 2013, 37–40 [приказ].

Танасић, Срето: Граматика и лексика у словенским језицима: зборник радова с међународног симпозијума, главни уредник Срето Танасић, Нови Сад : Матица српска; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2011, Трибина Библиотеке САНУ I/1, Београд: САНУ, 2013, 183–186 [приказ].

Танасић, Срето: Вољна реченица, Српска енциклопедија, Том 2, Нови Сад – Београд: Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, 2013, 728 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето, Слободан Реметић: Вуковић, Јован, Српска енциклопедија, Том 2, Нови Сад – Београд: Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, 2013, 902–903 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето: Поговор у књизи В. П. Гудков, Грамматические очерки – граматички огледи, Београд: Славистичко друштво Србије, 2013, 185–187 [поговор].

Танасић, Срето: Kajoko Jamasaki: Gramatika savremenog japanskog jezika I, II; Лингвистичке  актуелности 24, Београд 2014, 65–67 [приказ].

Танасић, Срето: Сто година Јужнословенског филолога, Tрибина Библиотеке САНУ II/2, Београд: САНУ, 2014, 177–181 [осврт].

Танасић, Срето: Нормативна граматика српског језика /Предраг Пипер, Иван Клајн. – Нови Сад: Матица српска, Трибина Библиотеке САНУ III/3, Београд: САНУ, 2015, 37–41 [приказ].

Танасић, Срето: Митра Рељић, Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект), Наш језик 46/3–4, Београд 2016, 121–128 [приказ].

Танасић, Срето: О српском језику данас (о Зборнику Института за српски језик, књ. 2: Српски језик и актуелна питања језичке политике, главни уредник Срето Танасић), Трибина Библиотеке САНУ IV/4, Београд: Српска академија наука и уметности, 2016, 90–96 [осврт].

Танасић, Срето: Јединствен часопис у славистичком свету, Трибина Библиотеке САНУ, година 4, број 4, Београд 2016, 246–251 [осврт].

Танасић, Срето: Зборник Института за српски језик САНУ 2: Српски језик и актуелна питања језичке политике, Трибина Библиотеке САНУ, година 4, број 4, Београд  2016, 90–96 [приказ].

Танасић, Срето: Извод из рецензије, у: Биљана Бабић, Јелена Јањић (ур.), Сопронова печатња, Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2016, 119–120 [рецензија].

Танасић, Срето: Богдан Терзић (1. 12. 1928 – 17. 1. 2016), Наш језик 46/1–2, Београд 2016, 123–128 [некролог].

Танасић, Срето: Књига о допунама придјева, Јужнословенски филолог  LXXIII/3–4, Београд 2017, 419–422 [приказ].

Танасић, Срето: Монографија о акционалности у савременом украјинском и српском језику, Славистика XXI, 2017, 466–469 [приказ].

Танасић, Срето: Допринос јапанских слависта српској филологији, Славистика XXI, 2017, 439–441 [приказ].

Танасић, Срето: Бабић Миланка, Енциклопедија Републике Српске 1: А–Ш, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017, 177–178 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето, Слободан Реметић: Баотић Јосип, Енциклопедија Републике Српске 1: А–Ш, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017, 287 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето: Билбија Снежана, Енциклопедија Републике Српске 1: А–Ш, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017, 385 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето, Слободан Реметић: Вуковић, Јован, Енциклопедија Републике Српске, Том 2, В–Г, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018, 357 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето: Дабић, Богдан Л., Српска енциклопедија. Том III, Књига 1, Нови Сад – Београд (Матица српска, Српска академија наука и уметности. Завод за уџбенике), 2018, 723 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето, Слободан Реметић: Тијана Васиљевић Стокић, Енциклопедија Републике Српске, Том 2, В–Г, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018, 49 [енциклопедијска јединица].

Танасић, Срето: Институт за српски језик САНУ. Седамдесет година успешног рада, Задужбина, мај 2018, 6.

 

Библиографски прилози

Танасић, Срето: Библиографија за 1977. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 35 (за Ср БиХ), Београд 1979,  коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1978. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 36 (за Ср БиХ), Београд 1980, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1980. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 38 (за СР БиХ), Београд 1982, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1981. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 39 (за СР БиХ), Београд 1983, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1982. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 40 (за СР БиХ), Београд 1984, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1983. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 41 (за СР БиХ), Београд 1985, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1984. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 43 (за СР БиХ), Београд 1986, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1985. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 44 (за СР БиХ), Београд 1987, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1986. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 45 (за СР БиХ), Београд 1988, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1987. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 45 (за СР БиХ), Београд 1989, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1988. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 46 (за СР БиХ), Београд 1990, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија докторских дисертација и магистарских радова из области језика одбрањених на Универзитету у Сарајеву, Prizma I, Сарајево 1990, 181–184.

Танасић, Срето: Библиографија за 1989. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 47 (за СР БиХ), Београд 1991, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1990. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 48, Београд 1992, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија за 1991. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и лингвистике које су изашле у Југославији, Јужнословенски филолог 49 (за СР БиХ), Београд 1993, коауторство.

Танасић, Срето: Библиографија Ономатолошких прилога, у: Драго Ћупић (прир.), Павле Ивић (гл. ур.), Сто година лексикографског рада у САНУ, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд 1993, 67–70.

Резимеи  

Танасић, Срето: Настава граматике и говорна култура, Језички развој и култура говора у образовању, Београд, 1997, 297–303.

Танасић, Срето: Комуникацијско јединство и упадљива симболичка разведеност – с нагласком на проблематици у школству, Језик и демократизација, Неум, 2001, 32–33.

Танасић, Срето: Синтакса падежа у говору Вучијака у свјетлу контаката са сусједним икавским говорима, 13. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 2003, 256–257.

Танасић, Срето: Из проблематики безличных предложений в сербскомязыке / Безличне реченице у савременом српском језику, Славянскиеязыки и культуры в современно мире, Москва, 2009, 86–87.

Танасић, Срето: Представљање субјекта и објекта при номинализацији, Седамнаести Конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Сокобања, 2009, 31–32.

Танасић, Срето: Везничка и прилошка употреба спојева типа тек што, само што, таман што, Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад – Београд, 2010, 91.

Танасић, Срето: Временно-причинная полисемантичность союзов пошто, кад, чим и док в современном сербском языке, Славянские языки и литературиы, Москва, 2013, 358–360.

Танасић, Срето: Язык и юмор в романе Случаи из жизни Николетины Бурсача Бранко Чопича, Вторая мировая война в славянских литературах и языках, Москва, 2015, 83–84.

Танасић, Срето: Партиципске безличне реченице, XVI међународни конгрес слависта (20–27. VIII 2018), Тезе и резимеи, том 1, Језик, Београд: Међународни комитет слависта, Савез славистичких друштава Србије, 2018, 239–240.

Тезе  

Танасић, Срето: Пасивне конструкције у савременом српскохрватском језику и њихова семантичка анализа (на материјалу дневне штампе), магистарски рад, одбрањен 1. априла 1980. године, Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву (ментор: проф. др Ксенија Милошевић, чланови комисије: проф. др Новица Петковић, проф. др Милоје Ђорђевић).

Танасић, Срето: Презент у савременом српскохрватском језику, докторска дисертација, одбрањена 25. априла 1991. године, Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву (ментор: проф. др Милош Ковачевић, чланови комисије: проф. др Милош Окука, проф. др Богдан Л. Дабић).

 

Стручни и популарни текстови  

Танасић, Срето: У Херцеговини Радослава Братића, Књижевне новине 21–22, Београд, јануар–фебруар 2014, 14.

Танасић, Срето: Неопходно донети закон о језику, Задужбина, мај 2015, 7.

Прилози лексикографији

Tanasić, Sreto, Branko Milanović: Školski rječnik terminoloških višestrukosti, sv. 1: Jezik i književnost, II. Književnost. Priručnici 1, Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979, 101–156.

Tanasić, Sreto, Jelena Berberović: Školski rječnik terminoloških višestrukosti, sv. 3: I. Filozofija. Priručnici 1, Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979, 1–40.

Tanasić, Sreto, Jelena Berberović: Školski rječnik terminoloških višestrukosti, sv. 3: II. Logika. Priručnici 1, Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979, 41–76.

Tanasić, Sreto, Ismet Dizdarević: Školski rječnik terminoloških višestrukosti, sv. 3: III. Psihologija. Priručnici 1, Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979, 77–132.

Tanasić, Sreto, Ismet Dizdarević: Školski rječnik terminoloških višestrukosti, sv. 3: IV. Sociologija. Priručnici 1, Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979, 133–171.

Tanasić, Sreto, Veselin Perić, Nail Valjevac, Ljiljana Stančić i Ibrahim Čedić: Školski rječnik terminoloških višestrukosti, sv. 5: Matematika. Priručnici 1, Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979, 215.

 

Преводи  

Танасић, Срето:  Г. В. Флоровски, Путеви руског богословља, Подгорица: ЦИД, 1997, 656.

Танасић, Срето: Јуриј Лошчиц, Унион. Српска прича – руска бајка, Равера прес, Београд 1997, 293.

Танасић, Срето: Лав П. Карсавин, О личности, ЦИД, Подгорица 2004, 319.   

Танасић, Срето: Јуриј М. Лошчиц, Српска прича руска бајка 1: Унион, Хришћанска Мисао, Београд 2005, 272.

Танасић, Срето: Јуриј М. Лошчиц, Српска прича руска бајка 2: Полумир, Хришћанска мисао, Београд 2005, 253.

Интервјуи

 

Танасић, Срето: Пут у речи, Радио Београд, други програм, 2. 12. 2001.

Танасић, Срето: Нема простора за научну гимнастику, Глас Српске, 6. 12. 2011, 25.

Танасић, Срето: Српски језик је моћан, развијен, животан, Наша реч 1184, Темишвар, 26. 10. 2012, 6–7.

Танасић, Срето: На трагу тешког кривотворења у култури, Печат 15, фебруар 2013, 52–55.

Танасић, Срето: Духовна ризница, у: Станко Стојиљковић (аутор), Алхемија науке, Београд: Школски сервис Гајић, 289–292 (преузет интервју из Политике 29. 6. 2013).

Танасић, Срето: Узмеш ли туђу реч, себе си потуђио (о Институту, кадровима, Речнику САНУ), Политика, Магазин 882, 24. 8. 2014 (са другим саговорницима).  

Танасић, Срето: Српско становиште, Српска РТВ Црна Гора, 7. 9. 2014.

Танасић, Срето: Одумирањем српског језика постаћемо робови, Глас Српске Бања Лука, 4. 2. 2015.

Танасић, Срето: Све што смо створили чува се у језику, Политика, 12. 9. 2015, [интервју водила Марина Вулићевић].

Танасић, Срето: Чувањем ћирилице чувамо национално благо, портал Urednik, 29. 1. 2016, Ниш [интервју водила Марина Филиповић].

Танасић, Срето: Чувањем језика чувамо национални идентитет, Бдење 48/49. Сврљиг 2016, 166–176 [интервју преузет с портала Urednik, 29. 1. 2016]. 

Танасић, Срето: Преименовањем језика цијепају се нација и језички простор, Срна, 10. 2. 2016.

Танасић, Срето: Језик периферије опрезнији према иновацијама, Наша реч 1399, Темишвар, 16. 12. 2016, 4–6.

Танасић, Срето: Српском језику се често оспорава статус службеног језика, Срна, 21. 2. 2017.

Танасић, Срето: Инревью проф. доктора Срето Танасича журналу Русистика без границ, Русистика без границ, 2018/1, Софија, 107–111.

Танасић, Срето: У служби српског језика: академик Слободан Реметић, проф. др Срето Танасић, Исток, број 17, април – јун, Књажевац, 2018, 27–61.

Танасић, Срето: У служби српског језика, Разговори у редакцији о актуелним питањима језичке културе, саговорници Слободан Реметић и Срето Танасић, Поводом XVI међународног конгреса слависта, Исток. Посебна издања, Књажевац, 2018, 73. Посебан отисак из Истока 17, 2018.

Танасић, Срето: Латиница није српско писмо, Политика 15. август 2018 (интервју). 

Текстови у новинама  

Танасић, Срето: Лингвиста светског гласа, Политика, 26. 2. 2010, [поводом 50. годишњице од смрти Александра Белића].

Танасић, Срето: Треба ли нам глагол требати, Политика, 24. 11. 2015, 21.

Танасић, Срето: Јесте да смо на Балкану, али имамо и своје, Политика, 30. 11. 2015, 7.

Танасић, Срето: Вера је Србима идентитет, Православље 1176, 15. 3. 2016, 8–9.

Танасић, Срето: Шта ради Одбор за српски језик, Политика, 26. 10. 2016, 15.

Танасић, Срето: Јесу ли наше речи – наше, Политика, 10. 12. 2016.

Танасић, Срето: Лингвиста са најдужим стажом на челу САНУ, Политика, 29. 12. 2016, 13.

Остале активности  Руковођење националним пројектима  

2009–2010. Опис и стандардизација савременог српског језика (148002) 2011–2015. Опис и стандардизација савременог српског језика (178021)  

Рад у настави

На Филозофском факултету у Нишу изабран 1993. године у звање доцента, 2001. у звање ванредни професор, а 2008. године у звање редовни професор за предмет Синтакса савременог српског језика.

Више година био гостујући професор за савремени српски језик на Филозофском факултету у Бањој Луци (15 година).

Децембра 2008. и 24–30. новембра 2013. године по позиву држао предавања из савременог српског језика на Универзитету „Ломоносов” у Москви.

Лектор за српски језик на Универзитету „Ломоносов” у Москви школске 1975/1976. године.  

Уредник часописа, зборника и књига  

 I. Књиге, зборници

Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007;

Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007; Зборник радова Института за српски језик САНУ I, Београд, 2008.

Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник радова с међународног симпозијума, Матица српска и Институт за српски језик САНУ, Нови Сад – Београд, 2011;

5. В. П. Гудков, Грамматические очерки / Граматички огледи; приредили Срето Танасић и Јекатарина Јакушкина, Славистичко друштво Србије, Београд, 2013.

Зборник радова Института за српски језик САНУ II, Београд 2014.

Зборник радова Института за српски језик САНУ III, Београд, 2016.

II. Часописи

Наш језик XXXVI/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2005;

Наш језик XXXVII/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2006;

Наш језик XXXVII/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007;

Наш језик XXXIX/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008;

Наш језик XL/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009;

Наш језик XLI/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2010;

Наш језик XLII/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2011;

Наш језик XLIII/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2012;

Наш језик XLIV/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2013;

Наш језик XLV/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2014;

Наш језик XLVI/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2015;

Наш језик XLVII/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2016.

Члан уређивачких одбора / редакција часописа и зборника

Члан редакција часописа: Јужнословенски филолог, Славистика, Задужбина и Годишњак за језик и књижевност.

Члан Редакције часописа Зборник радова Филозофског факултета, Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010;

Члан Уређивачког одбора зборника Српско језичко насеље на мултикултурном простору Баната, Савез Срба у Румунији, Темишвар 2013.

Рецензент научних радова у часописима

Рецензент свих чланака у једанаест годишата часописа:  Наш језик 37/1–4, 2006. до 47/1–2, 2016.

Рецензент појединих чланака у чaсопису Јужнословенски филолог:  65, 2009; 66, 2010; 67, 2011; 68, 2012; 69, 2013.

Рецензент појединих чланака у часопису Српски језик: 19, 2014; 20, 2015.

Чланство у програмским комитетима научних конференција  

Члан Организационог одбора Међународног научног скупа „Словенске синтаксе”, Нови Сад: Матица српска, 27–29. октобра 2005;

Члан Организационог одбора научног скупа с међународним учешћем „Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у УНИКОДУ”, септембар 2007;

Председник Организационог одбора научног скупа с међународним учешћем „60 година Института за српски језик САНУ”, децембар 2007;

Члан Организационог одбора међународног научног скупа „Граматика и лексика у словенским језицима”, који је 2010. у оквиру програма рада Синтаксичке комисије при МКС одржан у организацији Матице српске и Института за српски језик САНУ, Нови Сад – Београд, септембар 2010;

Председник Организационог одбора за научни скуп с међународним учешћем „Српски језик и актуелна питања језичке политике”, који је одржан у организацији Одељења језика и књижевности САНУ, Института за српски језик САНУ, Одбора за стандардизацију српског језика и Фонда „Ђорђе Зечевић” за заштиту и унапређење ћириличког писма октобра 2013;

Члан Републичког одбора за обележавање 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића, 2014. године;

Члан Организационог одбора међународног научног скупа „Вук Караџић 1814 – 1914 – 1864”, који је одржан у САНУ, у организацији САНУ, АНУРС, Института за српски језик САНУ и Вукове задужбине 2014;

Члан Организационог одбора научног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије, који је одржан априла 2015. године на Филозофском факултету у Нишу у организацији Филозофског факултета у Нишу и  Института за српски језик САНУ;

Члан и председник Организационог одбора научног скупа с међународним учешћем „Српски језик и актуелна питања језичког  планирања”, који је одржан у организацији Одељења језика и књижевности САНУ, Института за српски језик САНУ, Одбора за стандардизацију српског језика и Фонда „Ђорђе Зечевић” за заштиту и унапређење ћириличког писма и Матице српске октобра 2015;

Члан Организационог одбора Међународног научног скупа „Словенска терминологија данас”, у оквиру програма рада Терминолошке комисије при МКС, који се одржава у Београду 11–13 маја 2016, у организацији САНУ, АНУРС, Института за српски језик САНУ и Матице српске;

Члан је Програмског одбора за организацију XVI Међународног конгреса слависта, који ће се одржати у Београду 2018. године.

Такође, посљедњих година био је члан организационих одбора више научних скупова које организује Славистичко друштво Србије.

Чланство у стручним телима

Члан Одбора за језик АНУРС.

Потпредседник Славистичког друштва Србије.

Потпредседник Одбора за стандардизацију српског језика и члан његове Комисије за синтаксу.

Стални члан Матице српске у Новом Саду и члан њеног Одбора за језик и књижевност.

Члан Одбора за награду Павле и Милка Ивић.

Члан Управног одбора Задужбине Иве Андрића.

Сарадник САНУ и АНУРС на изради Српског дијалектолошког атласа.

Члан комисија за одбрану магистарских и докторских дисертација на универзитетима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Бањој Луци и Источном Сарајеву.

Учешће на скуповима  

Актуелни проблеми граматике српског језика, међународни научни скуп, Градска библиотека, Суботица, 22–24. октобар 1977, реферат: Неке карактеристике просте реченице у језику дневне штампе;

Личност и дјело академика Јована Вуковића, Удружење Дурмитораца у Београду, Београд, 29. и 30. јун 1998, реферат: Јован Вуковић као синтаксичар;

Међународни симпозијум Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини, Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду и Славистичко друштво Србије, Београд, 1–5. јун 1998, реферат: Босанска вила о словенским језицима;

Научни скуп Аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици – Српски књижевни гласник, Институт за књижевност и уметност, Београд, 23. и 24. мај 2000, реферат: Језичке теме у Српском књижевном гласнику;

Међународни научни скуп Породица Јована Илића у српској књижевности и култури 1824–1826, Институт за књижевност и уметност, Београд, 12–14. децембар 2000, реферат: Пјесничка породица Илић и развој српског језика;

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд, Нови Сад и Суботица, 17–19. септембар 2001, реферат: Из синтаксе говора Срба добојског краја: падежи са финалним значењем;

Језик и демократизација, Неум (БиХ), 21. и 22. септембар 2001, реферат: Језичка ситуација у Босни и Херцеговини: комуникацијско јединство и упадљива симболичка разведеност, с нагласком на проблеме у школству;

Научни скуп Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека, Филозофски факултет,  Бања Лука, 2001, реферат: Један поглед на србистику;

XLII скуп слависта Србије, Славистика и словенство од Првог српског устанка до наших дана, Славистичко друштво Србије, Београд, 10–12. фебруар 2004, реферат: Српска граматика Стојана Новаковића као уџбеник српског језика за Русе;

Језик у Босни и Херцеговини, Институт за језик у Сарајеву, Институт за источне и оријенталне студије у Ослку, Сарајево, 2004, реферат: Језици штампе до 1918;

Словенске синтаксе, Матица српска, Нови Сад, 27–29. октобар 2005, реферат: Из проблематике безличних реченица: реченице са глаголом имати;

Шездесет година Института за српски језик САНУ, Институт за српски језик САНУ и САНУ, Београд, 17. и 18. децембар 2007, реферат: Шездесет година Института за српски језик САНУ (у коауторству са Драгом Ћупићем);

XLV Скуп слависта Србије. Славистичко друштво Србије, Београд, 11–12. јануар 2007, реферат: Источни и западни словенски језици у Јужнословенском филологу;

Међународни научни скуп поводом шездесет година Института за српски језик САНУ, Стање и перспективе науке о српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 17. и 18. децембар 2007;

XLVI Скуп Слависта Србије, Српска славистичка баштина у словенском контексту, Славистичко друштво Србије, Београд, 9–11. јануар 2008, реферат: Мјесто Института за српски језик САНУ у српској славистичкој баштини (Поводом шездесет година постојања);

Бањалучки новембарски сусрети, Филозофски факултет, Бања Лука, 12. и 13. новембар 2008.

Бањалучки новембарски сусрети, Филозофски факултет Бања Лука, 27. и 28. новембар 2009.

Наука и политика, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, 21. и 22. мај 2010, реферат: Рефлексивни и партиципски пасив у језику штампе;

Граматика и лексика у словенским језицима, Матица српска и Институт за српски језик САНУ, Нови Сад – Београд, 15. и 16. септембар 2010, реферат: Везничка и прилошка употреба спојева тек што, само што, таман што;

Наука и идентитет, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 22. и 23. мај 2011, реферат: Експлицитни и неексплицитни агенс у пасивним конструкцијама у језику медија;

Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 28. и 29. октобар 2011, реферат: Пасивне конструкције у прози Иве Андрића;

Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет, Ниш, 10. и 11. новембар 2011, реферат: Девербативне именице у прози Иве Андрића;

Језик и писмо у Републици Српској, Бања Лука, 25. новембар 2011, реферат: Језичка политика у Босни и Херцеговини послије Другог свјетског рата;

Наука и савремени универзитет 2, Филозофски факултет, Ниш, 16. и 17. новембар 2012, реферат: Безличне реченице у Травничкој хроници Иве Андрића;

Наука и традиција, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 18. и 19. мај 2012, реферат: Језичко-стилске карактеристике прозе Радослава Братића;

Научни скуп Иво Андрић: На Дрини Ћуприја, Institut für Slavistik Graz, Вишеград, 6–8. октобар 2012, реферат: Декомпоновање глагола у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића;

Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Западни универзитет у Темишвару, 19–21. октобар 2012, реферат: Исказивање времена у Сеобама Милоша Црњанског;

Научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Филозофски факултет, Ниш,  12. и 13. април 2013, реферат: Дијалекатска лексика у Нашем језику;

Научни скуп Наука и глобализација, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 17–19. мај 2013, реферат: Временске реченице у прози Бранка Ћопића;

XV Међународни конгрес слависта, Минск, 20–27. август 2013, реферат: Слагање везника и партикула у координираним конструкцијама;

Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 25–26. октобар 2013, реферат: Безличне партиципске конструкције;

Српски језик и актуелна питања језичке политике, САНУ, Институт за српски језик САНУ и фонд „Ђорђе Зечевић” за унапређење ћирилице, Београд, 28. октобар 2013, реферат: Значај научних институција за статус српског језика;

Научни скуп Наука и савремени универзитет 3, ’Свет у књижевности – књижевност у свету’, Филозофски факултет, Ниш, 15. и 16. новембар 2013, реферат:  Вријеме у прози Јована Дучића: реченица с везником кад;

Международная научная конференция 26–28 ноября 2013 года, Москва, реферат:  Временскo-узрочна полисемичност везника пошто, кад, чим и док у савременом српском језику;

Научни скуп Славистика и глобализација: нови методолошки изазови, Славистичко друштво Србије, Београд, 10–12. јануар 2014, реферат: Српски слависти у Јужнословенском филологу о словенским језицима;

Научни скуп Књижевност за децу у настави, Јагодина, 11–12. април 2014, реферат: О исказивању момента изненадности у прози за дјецу Бранка Ћопића;

Међународни научни скуп Први свјетски рат – узроци и посљедице, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 30–31. мај 2014, реферат: Језик наслова у  српској штампи 1914. године;

Научни скуп Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења, Педагошки факултет у Врању и Филозофски факултет у Нишу, Врање, 3–4. октобар 2014, реферат:  Време у роману Време смрти Добрице Ћосића: изражавање појединачног и општег глаголским облицима;

Научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Западни универзитет у Темишвару, 17–19. октобар 2014, реферат: Сеобе Милоша Црњанског: на путу између реалног и жељеног (један могући језички аспект);

Научни скуп Наука и савремени универзитет 4, ’Свет у књижевности – књижевност у свету’, Филозофски факултет, Ниш, 14. и 15. новембар 2014, реферат: Пасивне реченице у роману Време смрти Добрице Ћосића;

Међународни научни скуп Вук Караџић 1814 – 1864 – 2014, САНУ, АНУРС, Матица српска, Институт за српски језик САНУ, Београд, 4–6. децембар 2014, реферат: Александар  Белић о Вуку Караџићу;

Међународни научни скуп Српски језик и актуелна питања језичког планирања, САНУ, Институт за српски језик САНУ, Одбор за стандардизацију српског језика, Матица српска и фонд „Ђорђе Зечевић” за унапређење ћирилице, Београд, 28. октобар 2015, реферат: Планирање издавачке дјелатности;

Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Филозофски факултет, Ниш, 17–18. април 2015, реферат: Призренско-тимочка дијалекатска област у Српском дијалектолошком зборнику;

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, Западни универзитет у Темишвару, 24–16. октобар 2016, реферат: О синтакси језика листа Наша реч;

XI међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 28–29. октобар 2016, реферат: Ред ријечи у конструкцијама с девербативном именицом.

Предавања на трибинама  

У славу Вука и његове писменице, Парохијски дом, Никшић 29. 9. 2014.

Сачувајмо српски језик, Центар за културу, Требиње, 21. 9. 2016.

Сачувајмо српски језик, Филолошки факултет, Београд, 24. 11. 2016.

Биографија:

Рођен 27. 6. 1949. у Подновљу (Добој, Босна и Херцеговина, Југославија).

Образовање:

1973. Дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву, на Групи за српскохрватски језик и историју југословенских књижевности.

1980. Магистрирао на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву.

1991. Докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву.

Рад у Институту за српски језик САНУ:

Звања:

1994. Изабран у звање научни сарадник.

1998. Изабран у звање виши научни сарадник.

2005. Изабран у звање научни саветник.

Руковођење пројектима:

2009–2010. Руководилац пројекта „Опис и стандардизација савременог српског језика (148002)”.

2011–             Руководилац пројекта „Опис и стандардизација савременог српског језика (178021)”.

Остале функције у Институту за српски језик САНУ:

2004–2006. Заменик директора Института за српски језик САНУ.

2006–2016. Директор Института за српски језик САНУ.

Члан Научног већа Института за српски језик САНУ.

Члан Уређивачког одбора часописа Јужнословенски филолог.

Уредник часописа Наш језик.

Види више →

Рођен 27. 6. 1949. у Подновљу (Добој, БиХ, Југославија).

Образовање:

1973. Дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву, на Групи за српскохрватски језик и историју југословенских књижевности.

1980. Магистрирао на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву.

1991. Докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву.

Тезе:

Магистарски рад: Пасивне конструкције у савременом српскохрватском језику и њихова семантичка анализа (на материјалу дневне штампе), одбрањен 1. априла 1980. године, Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву (ментор: проф. др Ксенија Милошевић, чланови комисије: проф. др Новица Петковић, проф. др Милоје Ђорђевић).

Докторска дисертација: Презент у савременом српскохрватском језику, одбрањена 25. априла 1991. године, Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву (ментор: проф. др Милош Ковачевић, чланови комисије: проф. др Милош Окука, проф. др Богдан Л. Дабић).

Рад у Институту за српски језик САНУ:

Звања:

1994. Изабран у звање научни сарадник.

1998. Изабран у звање виши научни сарадник.

2005. Изабран у звање научни саветник.

Руковођење пројектима:

2009–2010. Руководилац пројекта „Опис и стандардизација савременог српског језика (148002)”.

2011– Руководилац пројекта „Опис и стандардизација савременог српског језика (178021)”.

Остале функције:

2004–2006. Заменик директора Института за српски језик САНУ.

2006–2016. Директор Института за српски језик САНУ.

Члан Научног већа Института за српски језик САНУ.

Члан Уређивачког одбора часописа Јужнословенски филолог.

Уредник часописа Наш језик.

Рад у настави:

На Филозофском факултету у Нишу изабран 1993. године у звање доцента, 2001. у звање ванредни професор, а 2008. године у звање редовни професор за предмет Синтакса савременог српског језика.

Више година био гостујући професор за савремени српски језик на Филозофском факултету у Бањој Луци (15 година).

Децембра 2008. и 24–30. новембра 2013. године по позиву одржао предавања из савременог српског језика на Универзитету „Ломоносов” у Москви.

Лектор за српски језик на Универзитету „Ломоносов” у Москви школске 1975/1976. године.

Уредник часописа, зборника и књига: 

  1. I. Књиге, зборници

Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007;

Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007;

Зборник радова Института за српски језик САНУ I, Београд, 2008.

Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник радова с међународног симпозијума, Матица српска и Институт за српски језик САНУ, Нови Сад – Београд, 2011; 5.

В. П. Гудков, Грамматические очерки / Граматички огледи; приредили Срето Танасић и Јекатарина Јакушкина, Славистичко друштво Србије, Београд, 2013.

Зборник радова Института за српски језик САНУ II, Београд 2014.

Зборник радова Института за српски језик САНУ III, Београд, 2016.

Одбор за стандардизацију српског језика – двадесет година деловања, Милан Тасић – Срето Танасић (ур.), Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика, Београд, 2017.

  1. II. Часописи:

Наш језик XXXVI/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2005;

Наш језик XXXVII/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2006;

Наш језик XXXVII/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007;

Наш језик XXXIX/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008;

Наш језик XL/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009;

Наш језик XLI/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2010;

Наш језик XLII/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2011;

Наш језик XLIII/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2012;

Наш језик XLIV/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2013;

Наш језик XLV/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2014;

Наш језик XLVI/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2015;

Наш језик XLVII/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2016.

Наш језик XLVII/1–2; 3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2017.

Наш језик XLVIX/1, XLVIX/2, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2018.

Члан уређивачких одбора / редакција часописа и зборника:

Члан редакција часописа: Јужнословенски филолог, Славистика, Задужбина, Хришћанска мисао и Годишњак за језик и књижевност.

Члан Редакције часописа Зборник радова Филозофског факултета, Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010.

Члан Уређивачког одбора зборника Српско језичко насеље на мултикултурном простору Баната, Савез Срба у Румунији, Темишвар 2013.

Члан редакције часописа Исходишта, који издају Западни универзитет у Темишвару и Филозофски факултет у Нишу.

Члан редакције и уредник часописа Наш језик.

Члан Уређивачког одбора монографије Српска славистика: колективна монографија, том 1 Језик, 2018.

Рецензент научних радова у часописима:

Рецензије радова за часописе Наш језик, Славистика и Јужнословенски филолог.

Рецензент свих чланака у тринаест годишата часописа:  Наш језик 37/1–4, 2006. до 48/3–4, 2018.

Рецензент појединих чланака у чaсопису Јужнословенски филолог:  65, 2009; 66, 2010; 67, 2011; 68, 2012; 69, 2013.

Рецензент појединих чланака у часопису Српски језик: 19, 2014; 20, 2015.

Рецензија књиге Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора др Зорана Симића, Институт за српски језик САНУ, 2018.

Рецензент зборника Александар Белић српски лингвиста века, Књига 1, Београд: Филолошки факултет, Међународни славистички центар, 2016.

Словʾянське термінознанство кінця  XX – початку XXI століть, : Колетивна монографіячленів Терміонологічної комісї при Мікомітеті славістів, Науковий редактор Вікторія Іващенко, Київ, 2018.

Српска читаоница у Бањалуци: тематски зборник, Јелена В. Јањић (ур.), Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2018.

Чланство у програмским комитетима научних конференција:

Члан Организационог одбора Међународног научног скупа „Словенске синтаксе”, Нови Сад: Матица српска, 27–29. октобра 2005;

Члан Организационог одбора научног скупа с међународним учешћем „Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у УНИКОДУ”, септембар 2007;

Председник Организационог одбора научног скупа с међународним учешћем „60 година Института за српски језик САНУ”, децембар 2007;

Члан Организационог одбора међународног научног скупа „Граматика и лексика у словенским језицима”, који је 2010. у оквиру програма рада Синтаксичке комисије при МКС одржан у организацији Матице српске и Института за српски језик САНУ, Нови Сад – Београд, септембар 2010;

Председник Организационог одбора за научни скуп с међународним учешћем „Српски језик и актуелна питања језичке политике”, који је одржан у организацији Одељења језика и књижевности САНУ, Института за српски језик САНУ, Одбора за стандардизацију српског језика и Фонда „Ђорђе Зечевић” за заштиту и унапређење ћириличког писма октобра 2013;

Члан Републичког одбора за обележавање 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића, 2014. године;

Члан Организационог одбора међународног научног скупа „Вук Караџић 1814 – 1914 – 1864”, који је одржан у САНУ, у организацији САНУ, АНУРС, Института за српски језик САНУ и Вукове задужбине 2014;

Члан Организационог одбора научног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије, који је одржан априла 2015. године на Филозофском факултету у Нишу у организацији Филозофског факултета у Нишу и  Института за српски језик САНУ;

Члан и председник Организационог одбора научног скупа с међународним учешћем „Српски језик и актуелна питања језичког  планирања”, који је одржан у организацији Одељења језика и књижевности САНУ, Института за српски језик САНУ, Одбора за стандардизацију српског језика и Фонда „Ђорђе Зечевић” за заштиту и унапређење ћириличког писма и Матице српске октобра 2015;

Члан Организационог одбора Међународног научног скупа „Словенска терминологија данас”, у оквиру програма рада Терминолошке комисије при МКС, који се одржава у Београду 11–13 маја 2016, у организацији САНУ, АНУРС, Института за српски језик САНУ и Матице српске;

Члан Програмског одбора за организацију XVI Међународног конгреса слависта, Београд 20–27. VIII 2018. године;

Члан Организационог одбора Округлог стола „Актуелна питања српског правописа” 13. октобра 2018. у Вишеграду, у организацији Одбора за стандардизацију српског језика, Матице српске и Андрићевог института;

Такође, посљедњих година био је члан организационих одбора више научних скупова које организује Славистичко друштво Србије.

Чланство у стручним телима:

За дописног члана АНУРС изабран је 21. децембра 2018. године.

Члан Одбора за језик при АНУРС.

Потпредседник Славистичког друштва Србије.

Члан Стручне комисије за књижевност и језик АНУРС за израду Енциклопедије Републике Српске.

Председник и члан Одбора за стандардизацију српског језика и члан његове Комисије за синтаксу и Комисије за односе с јавношћу и решавање неодложних питања.

Стални члан Матице српске у Новом Саду и члан њеног Одбора за језик и књижевност.

Члан Одбора за награду „Павле и Милка Ивић“.

Члан Управног одбора Задужбине Иве Андрића.

Члан Вукове задужбине у Београду.

Члан Жирија за доделу Повеље Матице српске за неговање језичке културе српског језика.

Сарадник САНУ и АНУРС на изради Српског дијалектолошког атласа.

Члан комисија за одбрану магистарских и докторских дисертација на универзитетима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Бањој Луци и Источном Сарајеву.

Учешће на скуповима:

Актуелни проблеми граматике српског језика, међународни научни скуп, Градска библиотека, Суботица, 22–24. октобар 1977, реферат: „Неке карактеристике просте реченице у језику дневне штампе”;

Личност и дјело академика Јована Вуковића, Удружење Дурмитораца у Београду, Београд, 29. и 30. јун 1998, реферат: „Јован Вуковић као синтаксичар”;

Међународни симпозијум Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини, Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду и Славистичко друштво Србије, Београд, 1–5. јун 1998, реферат: „Босанска вила о словенским језицима”;

Научни скуп Аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици – Српски књижевни гласник, Институт за књижевност и уметност, Београд, 23. и 24. мај 2000, реферат: „Језичке теме у Српском књижевном гласнику”;

Међународни научни скуп Породица Јована Илића у српској књижевности и култури 1824–1826, Институт за књижевност и уметност, Београд, 12–14. децембар 2000, реферат: „Пјесничка породица Илић и развој српског језика”;

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд, Нови Сад и Суботица, 17–19. септембар 2001, реферат: „Из синтаксе говора Срба добојског краја: падежи са финалним значењем”;

Језик и демократизација, Неум (БиХ), 21. и 22. септембар 2001, реферат: „Језичка ситуација у Босни и Херцеговини: комуникацијско јединство и упадљива симболичка разведеност, с нагласком на проблеме у школству”;

Научни скуп Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека, Филозофски факултет,  Бања Лука, 2001, реферат: „Један поглед на србистику”;

XLII скуп слависта Србије, Славистика и словенство од Првог српског устанка до наших дана, Славистичко друштво Србије, Београд, 10–12. фебруар 2004, реферат: „Српска граматика Стојана Новаковића као уџбеник српског језика за Русе”;

Језик у Босни и Херцеговини, Институт за језик у Сарајеву, Институт за источне и оријенталне студије у Ослку, Сарајево, 2004, реферат: „Језици штампе до 1918”;

Словенске синтаксе, Матица српска, Нови Сад, 27–29. октобар 2005, реферат: „Из проблематике безличних реченица: реченице са глаголом имати”;

Шездесет година Института за српски језик САНУ, Институт за српски језик САНУ и САНУ, Београд, 17. и 18. децембар 2007, реферат: „Шездесет година Института за српски језик САНУ” (у коауторству са Драгом Ћупићем);

XLV Скуп слависта Србије. Славистичко друштво Србије, Београд, 11–12. јануар 2007, реферат: „Источни и западни словенски језици у Јужнословенском филологу”;

Међународни научни скуп поводом шездесет година Института за српски језик САНУ, Стање и перспективе науке о српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 17. и 18. децембар 2007;

XLVI Скуп Слависта Србије, Српска славистичка баштина у словенском контексту, Славистичко друштво Србије, Београд, 9–11. јануар 2008, реферат: „Мјесто Института за српски језик САНУ у српској славистичкој баштини (Поводом шездесет година постојања)”;

Бањалучки новембарски сусрети, Филозофски факултет, Бања Лука, 12. и 13. новембар 2008.

Бањалучки новембарски сусрети, Филозофски факултет Бања Лука, 27. и 28. новембар 2009.

Наука и политика, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, 21. и 22. мај 2010, реферат: „Рефлексивни и партиципски пасив у језику штампе”;

Граматика и лексика у словенским језицима, Матица српска и Институт за српски језик САНУ, Нови Сад – Београд, 15. и 16. септембар 2010, реферат: „Везничка и прилошка употреба спојева тек што, само што, таман што”;

Наука и идентитет, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 22. и 23. мај 2011, реферат: „Експлицитни и неексплицитни агенс у пасивним конструкцијама у језику медија”;

Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 28. и 29. октобар 2011, реферат: „Пасивне конструкције у прози Иве Андрића”;

Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет, Ниш, 10. и 11. новембар 2011, реферат: „Девербативне именице у прози Иве Андрића”;

Језик и писмо у Републици Српској, Бања Лука, 25. новембар 2011, реферат: „Језичка политика у Босни и Херцеговини послије Другог свјетског рата”;

Наука и савремени универзитет 2, Филозофски факултет, Ниш, 16. и 17. новембар 2012, реферат: „Безличне реченице у Травничкој хроници Иве Андрића”;

Наука и традиција, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 18. и 19. мај 2012, реферат: „Језичко-стилске карактеристике прозе Радослава Братића”;

Научни скуп Иво Андрић: На Дрини Ћуприја, Institut für Slavistik Graz, Вишеград, 6–8. октобар 2012, реферат: „Декомпоновање глагола у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића”;

Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Западни универзитет у Темишвару, 19–21. октобар 2012, реферат: „Исказивање времена у Сеобама Милоша Црњанског”;

Научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Филозофски факултет, Ниш,  12. и 13. април 2013, реферат: „Дијалекатска лексика у Нашем језику”;

Научни скуп Наука и глобализација, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 17–19. мај 2013, реферат: „Временске реченице у прози Бранка Ћопића”;

XV Међународни конгрес слависта, Минск, 20–27. август 2013, реферат: „Слагање везника и партикула у координираним конструкцијама”;

Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 25–26. октобар 2013, реферат: „Безличне партиципске конструкције”;

Српски језик и актуелна питања језичке политике, САНУ, Институт за српски језик САНУ и фонд „Ђорђе Зечевић” за унапређење ћирилице, Београд, 28. октобар 2013, реферат: „Значај научних институција за статус српског језика”;

Научни скуп Наука и савремени универзитет 3, ’Свет у књижевности – књижевност у свету’, Филозофски факултет, Ниш, 15. и 16. новембар 2013, реферат: „Вријеме у прози Јована Дучића: реченица с везником кад”;

Международная научная конференция 26–28 ноября 2013 года, Москва, реферат:  „Временскo-узрочна полисемичност везника пошто, кад, чим и док у савременом српском језику”;

Научни скуп Славистика и глобализација: нови методолошки изазови, Славистичко друштво Србије, Београд, 10–12. јануар 2014, реферат: „Српски слависти у Јужнословенском филологу о словенским језицима”;

Научни скуп Књижевност за децу у настави, Јагодина, 11–12. април 2014, реферат: „О исказивању момента изненадности у прози за дјецу Бранка Ћопића”;

Међународни научни скуп Први свјетски рат – узроци и посљедице, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 30–31. мај 2014, реферат: „Језик наслова у  српској штампи 1914. године”;

Научни скуп Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења, Педагошки факултет у Врању и Филозофски факултет у Нишу, Врање, 3–4. октобар 2014, реферат: „Време у роману Време смрти Добрице Ћосића: изражавање појединачног и општег глаголским облицима”;

Научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Западни универзитет у Темишвару, 17–19. октобар 2014, реферат: „Сеобе Милоша Црњанског: на путу између реалног и жељеног (један могући језички аспект)”;

Научни скуп Наука и савремени универзитет 4, ’Свет у књижевности – књижевност у свету’, Филозофски факултет, Ниш, 14. и 15. новембар 2014, реферат: „Пасивне реченице у роману Време смрти Добрице Ћосића”;

Међународни научни скуп Вук Караџић 1814 – 1864 – 2014, САНУ, АНУРС, Матица српска, Институт за српски језик САНУ, Београд, 4–6. децембар 2014, реферат: „Александар  Белић о Вуку Караџићу”;

Међународни научни скуп Српски језик и актуелна питања језичког планирања, САНУ, Институт за српски језик САНУ, Одбор за стандардизацију српског језика, Матица српска и фонд „Ђорђе Зечевић” за унапређење ћирилице, Београд, 28. октобар 2015, реферат: „Планирање издавачке дјелатности”;

Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Филозофски факултет, Ниш, 17–18. април 2015, реферат: „Призренско-тимочка дијалекатска област у Српском дијалектолошком зборнику”;

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, Западни универзитет у Темишвару, 24–16. октобар 2016, реферат: „О синтакси језика листа Наша реч”;

XI међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 28–29. октобар 2016, реферат: „Ред ријечи у конструкцијама с девербативном именицом”.

Српски језик и српско писмо данас, организатори скупа: АНУРС, САНУ и Одбор за стандардизацију српског језика, Бања Лука, 3. новембар 2017, реферат: О нужности проучавања српског језика.

XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20–27 VIII 2018, реферат: Безличне партиципске реченице у српском језику.

XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20–27 VIII 2018, округли сто: „Александар Белић у историји славистике”,  25. август (модератор Драгана Мршевић-Радовић), реферат: Александар Белић и Јужнословенски филолог.

Округли сто „Актуелна питања српског правописа”, у организацији Одбора за стандардизацију српског језика, Матице српске и Андрићевог института, 13. октобар  2018, реферат: Одбор за стандардизацију српског језика и правопис.

Предавања на трибинама

У славу Вука и његове писменице, Парохијски дом, Никшић 29. 9. 2014.

Сачувајмо српски језик, Центар за културу, Требиње, 21. 9. 2016.

Сачувајмо српски језик, Филолошки факултет, Београд, 24. 11. 2016.

Одбор за стандардизацију српског језика, Трибина Задужбине И. М. Коларца, Београд, 15. 5. 2018.

Одбор за стандардизацију српског језика, Педагошки факултет у Врању, 31. 5. 2018.

Александар Белић српски слависта века, Књига 2: Александар Белић и страни слависти. Под кровом Српске академије наука и уметности, Вукова задужбина, 27. 12. 2018 (представљање књиге).