мср Марија Раденковић

e-mail:

maja.g.ks@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/MarijaGmitrovic

Телефон:

+381113208219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Грчки језик H420, Латински језик H440

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, етимологија, историја језика, лексикографија, лексикологија

Признања и награде:

2016–2017. Стипендија Министарства просвете за изузетно надарене студенте

2012–2016. Студентска стипендија Министарства просвете

Научна делатност:

Основни предмет научног рада су српска и словенска етимологија. Даљи предмет научног интересовања је и класична филологија. Бави се и лексикологијом и лексикографијом, укључујући и електронску лексикографију.

Изабране публикације:

Гмитровић, Марија: О статусу стране лексике у речницима српског језика на примеру групе грецизама, Савремена проучавања језика и књижевности VIII/1, Зборник радова са XIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 10. априла 2021. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 2022, 13–27.

Bajčetić, Lenka, Gmitrović, Marija, Španović, Ana, Petrović, Snežana: Digitization of the Serbian folk proverbs compiled by Vuk S. Karadžić, Digital Humanities Workshop, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2022, pp. 89–95. ISBN 978-1-4503-8736-1

https://doi.org/10.1145/3526242.3526265

Gmitrović, Marija. Plotinus ‒ the Author of the Notion of Development?, Lucida intervalla : prilozi odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 49, 2020, 103–119.

Петровић, Снежана, Ана Шпановић, Марија Гмитровић, Ленка Бајчетић: Дигитално издање Српских народних пословица: Вук Ст. Караџић. Издавачи: Институт за српски језик САНУ, Београд и Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић“, Тршић. ISBN 978-86-82873-84-6

 

Биографија:

Рођена 21. марта 1993. године у Крушевцу.

2016.  Дипломирала на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за класичне науке (тема дипломског рада: Фигуративна употреба термина за боје код Цицерона, ментор: проф. др Војин Недељковић)

2017.  Завршила мастер-студије на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за класичне науке (тема мастер-рада: Придев gratus и његова породица у класичном латинитету, ментор: проф. др Војин Недељковић).

2017.  Уписала докторске студије на Филозофском факултету у Београду (Одсек за класичне науке).

2018.  Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2021.  Изабрана у звање истраживач-сарадник.

Говори и пише енглески и грчки, служи се руским, чита италијански и француски.

Види више →

Рођена 21. марта 1993. године у Крушевцу.

2016.  Дипломирала на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за класичне науке (тема дипломског рада: Фигуративна употреба термина за боје код Цицерона, ментор: проф. др Војин Недељковић)

2017.  Завршила мастер-студије на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за класичне науке (тема мастер-рада: Придев gratus и његова породица у класичном латинитету, ментор: проф. др Војин Недељковић).

2017.  Уписала докторске студије на Филозофском факултету у Београду (Одсек за класичне науке).

2018.  Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2021.  Изабрана у звање истраживач-сарадник.

Тезе

Мастер-рад:

Придев gratus и његова породица у класичном латинитету (ментор: проф. др Војин Недељковић)

Дипломски рад:

Фигуративна употреба термина за боје код Цицерона (ментор: проф. др Војин Недељковић)

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач-сарадник 1. априла 2021.

Учешће на научним скуповима

Тринаести научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2021.

GLAS (Graecae Latinaeque Antiquitatis Studentes), III интернационална студентска конференција, Љубљана (Словенија), 2017.

GLAS (Graecae Latinaeque Antiquitatis Studentes), II интернационална студенстска конференција, Сoфија (Бугарска), 2016.

Међународна научна конференција DHW 2021: Digital Humanities Workshop, (23. децембар) Кијев, Украјина, са рефератом „Digitization of the Serbian folk proverbs compiled by Vuk S. Karadžić (Дигитализација Српских народних пословица Вука Стефановића Караџића)“ (у коауторству са Л. Бајчетић, А. Шпановић, С. Петровић).

Студијски боравци

Радионица под називом “EpiDoc XML Encoding of Roman Inscriptions from Serbia: Digitization of Ancient Epigraphic Heritage” у организацији Балканолошког института САНУ, Београд, 17–20. септембар 2018.

Студијски боравак у оквиру  Lexical Data Master Class у организацији DARIAH, Бранденбуршске академије (BBAW), Inria и Центра за дигиталне хуманистичке науке, Берлин (Немачка), 3–7. децембар 2018.

Радионица под називом „Дигитализација латинско-српског и латинско-бугарског речника” у организацији Центра за дигиталне хуманистичке науке, Београд, 24–28. јун 2019.

Радионица под називом „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex” у организацији Института за српски језик САНУ, Београд, 13–14. јун 2019.

Интензивни летњи курс грчког језика на Аристотеловом универзитету у Солуну од 19. августа до 13. септембра 2019.

Говори и пише енглески и грчки, служи се руским, чита италијански и француски.