др Јована Јовановић

Рођена 18. 7. 1985. године у Београду; 2004. године завршила Пету београдску гимназију као носилац Вукове дипломе; 2009. године дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Групи за српски језик и књижевност са јужнословенским језицима; 2010. године завршила дипломске академске студије – мастер на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одсек Српски језик; тема мастер … Continue reading др Јована Јовановић