др Весна Ђорђевић

Рођена 7. новембра 1984. године у Мајданпеку. 2009. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за српски језик и књижевност са општом лингвистиком). 2010. Завршила мастер студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (назив мастер рада: Сложенице са страном препозитивном компонентом у функцији именовања занимања). 2010/2011. Уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у … Continue reading др Весна Ђорђевић