др Биљана Савић

e-mail:

savicmbiljana@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353, Историја језика Н 355

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, лексикологија, лексикографија, српскословенски језик, историја језика

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом, лексикологијом и историјом српског језика. Предмет научног интересовања је првенствено херцеговачко-крајишки дијалекат. Један је од аутора монографија Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српскеСлужабници. Часослови и Скице из етнолингвистике. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Савић, М. Биљана: Из лексике одијевања у Великом Блашку (код Бањалуке), у: Језици и културе у времену и простору X/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 205–216.

Савић, М. Биљана: Вокализам и консонантизам у збирци пјесама „Са друге стране штреке“ Јагоде Кљаић, Филологчасопис за језик, књижевност и културу, год. XIII, бр. 25, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци – Филолошки факултет, 2022, 29–48.

 Савић Биљана, Бранкица Марковић: Ткачка лексика Стапара (код Сомбора), у: Језици и културе у времену и простору IX/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић, Предраг Мутавџић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2020, 33–46.

 Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник 64, Београд, 2017, 995–1066.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

 Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад 2013, 93–107.

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Види више →

Библиографија научних радова Биљане Савић

Прилози у монографијама:

 Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 11–27 (Библиотека Студије и расправе). [= Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад, 2013, 93–107].

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

[Башић, Ивана: Дијана Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Бања Лука: Графид, 2016, Јужнословенски филолог, LXXIII/3–4, Београд, 2017, 423–425.]

[Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 157. стр., Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српскеДруштва чланова у Црној Гори, VI/7, Подгорица, 2016, 121–123.]

[Кецман, Милош, Ивана Вуковић: Колоплет културе и језика – има ли лингвистике без префиксоида етно? (Црњак, Дијана, Савић, Биљана, 2016, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској), Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, год. VII, бр.14, Бања Лука, 2016, 592–595.]

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана: Палеографске одлике малих слова у Служабнику из XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 142–152 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

[Грковић-Мејџор, Јасмина: О једном јубилеју: Десет књига едиције Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLVIII/1–2, Нови Сад, 2005, 370–375].

Студије и чланци:

Савић, М. Биљана: Из лексике одијевања у Великом Блашку (код Бањалуке), у: Језици и културе у времену и простору X/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 205–216.

Савић Биљана, Лексика плетарства (на основу грађе из Великог Блашка код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник LXIX, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2022, 311–331.

Савић, М. Биљана: Вокализам и консонантизам у збирци пјесама „Са друге стране штреке“ Јагоде Кљаић, Филологчасопис за језик, књижевност и културу, год. XIII, бр. 25, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци – Филолошки факултет, 2022, 29–48.

Савић, Биљана, Бранкица Марковић: Ткачка лексика Стапара (код Сомбора), у: Језици и културе у времену и простору IX/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић, Предраг Мутавџић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2020, 33–46.

Савић, Биљана, Бранкица Марковић: О ткачкој терминологији на простору три дијалекта (херцеговачко-крајишког, шумадијско-војвођанског и призренско-тимочке дијалекатске области) – компаративна анализа, у: На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију (ур. Татјана Трајковић, Надежда Јовић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 405–421.

Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник 64, Београд, 2017, 995–1066.

Савић, Биљана, Бранкица Марковић: Из терминологије овчарства села Рудне у Румунији, Исходишта 3, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017, 203–212.

Савић, Биљана: О војној лексици у Житију краља Милутина архиепископа Данила Пећког (на материјалу преписа из Даниловог зборника из 1553. год.), Радови Филозофског факултета Пале, Филолошке науке 18, Пале, 2016, 201–207.

Савић, Биљана: Значења конструкције вь + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), Филолог часопис за језик, књижевност и културу, 14, Бања Лука 2016, 134–149.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини, Филолог часопис за језик, књижевност и културу, 12, Бања Лука, 2015, 213–222.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад 2013, 93–107. [= Савић, Биљана, Дијанa Црњак, Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 11–27 (Библиотека Студије и расправе)]

Савић, Биљана: Из ткачке терминологије Великог Блашка код Бањалуке, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, 24/11, Ниш, 2011, 141–158.

Савић, Биљана: Из коларске терминологије Великог Блашка код Бањалуке, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 154–165.

Савић, Биљана: Употреба падежа у Душановом законику (Струшки, Атонски и Бистрички препис), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 811–850.

Савић, Биљана, Дијанa Савић:  Из лексике Великог Блашка (код Бањалуке), Прилози проучавању језика 28–29, Нови Сад 1997/98, 205–245.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.:

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XVI век, трећа четвртина, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 19–24 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XV век, девета деценија и почетак XVI века, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 25–32 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Тезе:

 Савић, Биљана: Речник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), докторска дисертација, одбрањена 26.9.2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Наташа Драгин и др Виктор Савић).

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Архијерејског служабника из XV/XVI века, магистарски рад, одбрањен 12.4.2002. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, чланови комисије: проф. др Вера Јерковић и проф. др Мато Пижурица).

Остале активности

Учешће на научним скуповима:

Болгаристика. Славистика. Сравнительно-историческое языкознание: Памяти Г. К. Венедиктова, Москва, 2022.

XXIV круглый стол по славянской диалектологии, Москва, 2022.

Научна конференција Philologia Serbica, Бањалука, 2022.

Десета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2021.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 2020.

Девета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2019.

Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2018.

Србистика данас, Бања Лука, 2017.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 2016.

Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац, 2011.

 

Биографија:

Рођена 16. јануара 1970. године у Бањалуци.

  1. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и лингвистику).
  2. Одбранила магистарски рад на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и лингвистику).
  3. Запослила се у Библиотеци Матице српске (Одељење Стара и ретка књига и легати).
  4. Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника.
  5. Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и лингвистику).
  6. Почела да ради на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.
Види више →
 

Рођена 16. јануара 1970. године у Бањалуци.

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за српски језик и лингвистику (1997). Тема дипломског рада: Из материјалне културе Великог Блашка (код Бањалуке) (ментор: проф. др Драгољуб Петровић).

Запослила се у Библиотеци Матице српске (Одељење Стара и ретка књига и легати) (2002).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника (2005).

Почела да ради на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (2017).

Тезе

Магистарски рад: Фонетске и морфолошке одлике Архијерејског служабника из XV/XVI века (12. април 2002. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Вера Јерковић и проф. др Мато Пижурица).

Докторска теза: Речник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), (26. септембар 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, чланови комисије: проф. др Наташа Драгин и др Виктор Савић.

Научна звања

Изабрана у звање научни сарадник (2018).

Учешће на научним скуповима

XXIV круглый стол по славянской диалектологии, Москва, 2022.

Научна конференција Philologia Serbica, Бањалука, 2022.

Десета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2021.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 2020.

Девета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2019.

Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2018.

Србистика данас, Бања Лука, 2017.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 2016.

Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац, 2011.