Расковник је инфраструктурни пројекат Института за српски језик САНУ у оквиру којег се развија иновативно, прошириво и технолошки напредно окружење за дигитализацију српског речничког наслеђа и развој алата за истраживање српског језика и културе.

Пројекат је започет у новембру 2015. уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, а развија се у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке и DARIAH-RS.

У циљеве пројекта спадају:

  • стварање речничке платформе за дигитализацију и међусобно повезивање разнородних речника српског језика (историјских, дијалекатских, терминолошких и др.)
  • вишеструка и упоредна претраживост свих речника у бази података (не само по лемама, већ и по граматичким облицима, дефиницијама, примерима итд.)
  • подстицање истраживања српске лексике и квалитативно унапређење српске лексикографске теорије и праксе
  • развој језичких алата за рачунарску лингвистику и за потребе библиотечких система (индексирање, анотација текста, израда тезауруса)
  • популаризација српског језика и културе