Речник САНУ

Пројекат Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од најважнијих и најзахтевнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник САНУ спада у речнике тезаурусног и академијског типа. Обухвата грађу књижевног и народног језика са целовитог простора штокавског наречја, у временском распону од Доситеја и Вука до данас. Иницијативу за његову израду дао је Стојан Новаковић и за ту потребу основан је у Академији Лексикографски одсек, који је 1947. прерастaо у Институт за српски језик. Прва књига Речника изашла је 1959. године. До данас је објављено 19 књига. Када буде завршен, Речник ће имати преко 35 књига са око 500.000 одредница.

Осим практичном лексикографијом (израдом речника српског књижевног језика, терминолошких и дијалекатских речника, речника писаца, двојезичних речника итд.), сарадници Пројекта баве се и питањима теоријске лексикографије и лексикологије, као и другим областима науке о српском језику.

У оквиру Пројекта започет је рад на дигитализацији грађе за израду Речника САНУ.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА

{:sr}др Рада Стијовић{:}{:gb}Rada Stijović, PhD{:}

др Рада Стијовић

научни саветник

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

др Стана Ристић

др Стана Ристић

научни саветник у пензији
др Радмила Жугић

др Радмила Жугић

научни саветник
др Ивана Лазић Коњик

др Ивана Лазић Коњик

виши научни сарадник
др Драгана Ратковић

др Драгана Ратковић

виши научни сарадник
др Милена Јакић

др Милена Јакић

научни сарадник
др Светлана Слијепчевић

др Светлана Слијепчевић

научни сарадник
др Александра Марковић

др Александра Марковић

научни сарадник
др Наташа Вуловић

др Наташа Вуловић

научни сарадник
др Ненад Ивановић

др Ненад Ивановић

научни сарадник
др Марина Спасојевић

др Марина Спасојевић

научни сарадник
др Ана Мацановић

др Ана Мацановић

научни сарадник
др Ружица Левушкина

др Ружица Левушкина

научни сарадник
др Марија Ђинђић

др Марија Ђинђић

научни сарадник
др Владан Јовановић

др Владан Јовановић

научни сарадник
др Неђо Јошић

др Неђо Јошић

научни сарадник
др Слободан Новокмет

др Слободан Новокмет

научни сарадник
др Данијела Станић

др Данијела Станић

научни сарадник
мср Јована Јовановић

мср Јована Јовановић

истраживач сарадник
др Данијела Радоњић

др Данијела Радоњић

истраживач сарадник
др Милица Стојановић

др Милица Стојановић

истраживач сарадник
мр Мирјана Гочанин

мр Мирјана Гочанин

истраживач сарадник
др Наташа Миланов

др Наташа Миланов

истраживач сарадник
др Јованка Милошевић

др Јованка Милошевић

истраживач сарадник
мср Ивана Маринковић Мандић

мср Ивана Маринковић Мандић

истраживач сарадник
мср Никола Санковић

мср Никола Санковић

истраживач сарадник
др Ана Миленковић

др Ана Миленковић

истраживач сарадник
мср Вукашин Стојиљковић

мср Вукашин Стојиљковић

истраживач сарадник
мср Анета Спасојевић

мср Анета Спасојевић

истраживач сарадник
мр Васа Павковић

мр Васа Павковић

истраживач сарадник
мср Бојана Тодић

мср Бојана Тодић

истраживач сарадник
мср Вања Миљковић

мср Вања Миљковић

истраживач сарадник
мср Бојана Томић

мср Бојана Томић

истраживач сарадник
мр Радојка Вуксановић

мр Радојка Вуксановић

истраживач сарадник
др Драгана Цвијовић

др Драгана Цвијовић

истраживач сарадник
мср Маријана Ђукић

мср Маријана Ђукић

истраживач сарадник

СПОЉНИ САРАДНИЦИ

др Бојана Милосављевић

др Бојана Милосављевић

спољни сарадник
др Милица Радовић-Тешић

др Милица Радовић-Тешић

спољни сарадник
др Никола Рамић

др Никола Рамић

спољни сарадник