Дијалектолошка истраживања

Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. У оквиру пројекта основаног 2002. године истражују се народни говори на целом српском етничком и језичком простору. Монографски се обрађују локални идиоми, утврђују фонолошке, морфолошке и др. изоглосе, прикупља и обрађује ономастичка и лексичка грађа. Сарађује се на међународним лингвистичким атласима, а у току је и израда Српског дијалектолошког атласа.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

др Зоран Симић

др Зоран Симић

научни сарадник
др Тања Милосављевић

др Тања Милосављевић

научни сарадник
{:sr}др Биљана Савић{:}{:gb}Biljana Savić, PhD{:}

др Биљана Савић

истраживач сарадник
др Марина Јуришић

др Марина Јуришић

научни сарадник
{:sr}др Ана Савић-Грујић{:}{:gb}Ana Savić Grujić, PhD{:}

др Ана Савић-Грујић

научни сарадник
{:sr}др Бранкица Марковић{:}{:gb}Brankica Marković, PhD{:}

др Бранкица Марковић

истраживач сарадник
мр Веселин Петровић

мр Веселин Петровић

истраживач сарадник
др Јелена Капустина

др Јелена Капустина

истраживач сарадник

СПОЉНИ САРАДНИЦИ

др Јордана Марковић

др Јордана Марковић

спољни сарадник
Проф. др Љубисав Ћирић

Проф. др Љубисав Ћирић

спољни сарадник
Проф. др Гордана Драгин

Проф. др Гордана Драгин

спољни сарадник
Проф. др Голуб Јашовић

Проф. др Голуб Јашовић

спољни сарадник
Проф. др Мирјана Илић

Проф. др Мирјана Илић

спољни сарадник
Доц. др Татјана Трајковић

Доц. др Татјана Трајковић

спољни сарадник
Доц. др Данка Вујаклија

Доц. др Данка Вујаклија

спољни сарадник