Јавне набавке

3-ПОЗИВ 4-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ...
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ Београд, Кнез Михаилова број 36   Број: 362-04/2017 Београд: 06.12.2017. КОНКУРСНА ...
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ Београд, Кнез Михаилова број 36   Број: 361-04/2017 Београд: 06.12.2017. КОНКУРСНА ...
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ Београд, Кнез Михаилова број 36   Број: 360-04/2017 Београд: 06.12.2017. КОНКУРСНА ...
Редни број мале набавке 350/2017 ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ Београд, Кнез Михаилова број 36     ...