Јужнословенски филолог

 

Јужнословенски филолог је часопис који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ.  Покренут је 1913. године.

Сви бројеви Јужнословенског филолога могу се наћи на дигиталној платформи ДАИС на овој адреси.

Уређивачку политику Јужнословенског филолога и упутство за припрему рукописа за објављивање можете наћи на дну стране.