Јужнословенски филолог

Јужнословенски филолог је часопис који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ.  Покренут је 1913. године и до сада су изашла укупно 73 броја.

Сви бројеви Јужнословенског филолога могу се наћи на дигиталној платформи ДАИС на овој адреси.