Домаћи пројекти

Сарадници Института за српски језик САНУ су учесници следећих домаћих пројеката:

Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 20052011 (Слободан Реметић).

Фундаментални когнитивни процеси и функције, Лабораторија за експерименталну психологију, Београд, 20062008 (Милена Јакић, Ана Миленковић).

Етничка и социјална стратификација Балкана, Балканолошки институт САНУ, Београд, 20062010 (Марија Вучковић).

Језик и идентитет, Институт за српски језик САНУ, Београд, 20072008 (Стана Ристић, руководилац, Марија Вучковић, Ненад Ивановић, Милена Јакић, Ана Мацановић, Јованка Милошевић, Драгана Цвијовић).

Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Филозофски факултет Уноверзитета у Приштини, Косовска Митровица, 20082010 (Софија Милорадовић, Станислав Станковић).

Говор Новог Сада, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2010 (Ивана ЛазићКоњик).

Испитивање српских говора румунског дела Баната, Матица српска, Нови Сад, 20102103 (Драгана Радовановић).

Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолингвистички аспект, Матица српска, Нови Сад, 20102013 (Софија Милорадовић, руководилац, Драгана Радовановић).

Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“, Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Универзитета у Приштини, Београд 2011(Снежана Петровић, руководилац, Марта Бјелетић, Јасна ВлајићПоповић, Софија Милорадовић, Станислав Станковић, Виктор Савић).

Језик, фолклор, миграције на Балкану, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2011(Марија Вучковић).

Лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника Лазе Костића, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду и Институт за експерименталну фонетику, 20122017 (Милена Јакић, Ана Мацановић, Слободан Новокмет).

Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2013 (Слободан Реметић, Срето Танасић).

Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект; Матица српска, Нови Сад, 20132016 (Софија Милорадовић, руководилац, Драгана Радовановић).

Култура становања у Ваљевској Подгорини, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, 2015 (Драгана Радовановић, руководилац).

Истраживања историје и културе Срба у Румунији, Научни центар при Савезу Срба у Румунији, 20162019 (Бранкица Марковић, Драгана Радовановић).