Сарадници Института на 28. међународном научном скупу Дани Благоја Корубина „Македонски језик у светлу семантичких проучавања”

Сарадници Института за српски језик САНУ др Марија Ђинђић, виши научни сардник, и др Марина Спасојевић, виши научни сарадник, учествовали су на 28. међународном научном скупу Дани Благоја Корубина Македонски језик у светлу семантичких проучавања, који организује Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“ из Скопља.

Скуп је одржан у Делчеву 30. и 31. маја 2024. године, а колегинице су изложиле реферат који је рађен у коауторству са др Наташом Вуловић Емонтс, вишим научним сарадником, под насловом Методе израде македонско-српског речника пословица и изрека: од идеје до остварења.

Др Марина Спасојевић и др Марија Ђинђић
Др Марина Спасојевић