Мирослав Николић (1947–2024)

Преминуо је проф. др Мирослав Николић (1947 – 29. 1. 2024), редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и дугогодишњи сарадник Института за српски језик САНУ, уредник Речника САНУ.

Рођен је у Горобиљу код Пожеге. Гимназију је завршио у родном крају, а студије српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду, где је магистрирао и докторирао из дијалектологије описујући говор свога завичаја – села Горобиља и области србијанског Полимља. Своју научну каријеру започео је у Институту за српски језик САНУ као основни обрађивач грађе на Речнику САНУ, где је стекао и највише лексикографско звање редактора Речника САНУ. Био је председник Уређивачког одбора при изради 16. књиге овог речника. Из Института 2000. године прелази на Катедру за српски језик са јужнословенским језима, на којој је до пензионисања 2013. године предавао морфологију српског језика. Такође, био је и хонорарни наставник овог предмета на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

Аутор је Обратног речника српскога језика, као и главни уредник Матичиног једнотомног Речника српскога језика. Био је члан редакције наших реномираних часописа Јужнословенски филолог и Наш језик, који је и уређивао, као и члан Одбора за стандардизацију српског језика.

Добитник је Повеље Матице српске за неговање језичке културе. Био је ментор за већи број магистарских и докторских дисертација, као и предан учитељ колегама у Институту за лексикографски рад. Својим областима проучавања одужио се, с једне стране, своме завичају, а са друге, обогатио науку о српском језику.