Предавање „Магични свет дијалекатске лексике”

Др Марта Бјелетић, научни саветник Института за српски језик САНУ, одржала је 22. маја 2023. године у камерној сали Позоришта Бора Станковић у Врању предавање под насловом „Магични свет дијалекатске лексике”.

Библиотека „Бора Станковић” у Врању покренула је нови културни програм посвећен богатој заоставштини професора Момчила Златановића, који ће се одржавати сваке године у мају месецу.

„Магични свет дијалекатске лексике” је прво предавања које је у знак сећања на професора Златановића одржала др Марта Бјелетић, научни саветник Института за српски језик САНУ. Овим предавањем постављен је темељ традиционалном догађају у културном животу југа Србије „Дијалог са традицијама: Инспирисано истраживачким радом проф. др Момчила Златановића”.

Програм има за циљ иницирање и генерисање нових промишљања традиције и културе, нових увида и интерпретација, којима ће рад професора Златановића бити извор и надахнуће. „Идеја је и да његово дело буде инспирација за друге ауторе, те ће теме наредних излагања бити у ширем кругу области којима се он бавио. У том смислу ће та излагања бити начин да његово дело настави да живи”, казао је Зоран Димић, професор на Филозофском факултету у Нишу, модератор разговора.            

Др Марта Бјелетић је говорила о раду професора Момчила Златановића на прикупљању нематеријалног културног наслеђа, нарочито о значају, богатству и слојевитости његових речника. Лексичко благо које је прикупио професор Златановић представља изузетан извор за проучавања српског језика не само за дијалектологе већ и за лексикологе, а можда у највећој мери за етимологе, тако да су многе речи из његовог речника ушле у Етимолошки речник српског језика који се израђује у Институту за српски језик САНУ.

„Речник професора Златановића спада у најкомплетније речнике због тога што нам даје поуздане примере употребе речи из којих закључујемо о семантици и разним другим елементима, тако да је то један од наших омиљених речника. Ми, етимолози, радујемо се сваком новом дијалекатском речнику и морам да кажем да са подручја југоисточне Србије имамо највише нових речника, што је јако значајно. Појава сваког новог речника је важна зато што нам омогућава да стекнемо увид у лексичко благо нашег језика које ти речници чувају”, изјавила је за медије Марта Бјелетић.