Проф. др Гордана Јовановић

e-mail:


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Ономастика H370

Кључне речи:

пољски језик, старословенски језик, српскословенски језик – српска редакција старословенског језика, ономастика, филологија

Научна делатност:

Бави се српском редакцијом старословенског језика, ономастиком и полонистиком. Посебно се занима за текстологију српских рукописних јеванђеља, дело Константина Костенечког и стару српску антропонимију. Заједно с Николом Родићем приредила критичко издање Мирослављевог јеванђеља (1986). Научна и стручна библиографија састоји јој се од око 170 наслова (студије, прилози, прикази, преводи, монографије и др.). Учествовала на преко 70 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Gordana Jovanović, Studia nad językiemPamiętników Janczara (na podstawie dwóch rękopisów polskich redakcji pierwotnej), Kraków, 1972.

Никола Родић, Гордана Јовановић, Мирослављево јеванђеље. Критичко издање, Београд, 1986.

Степанъ Михайловичъ Кульбакинъ, Славянская палеографія, Приредили Гордана Јовановић, Радмила Ковачевић, Виктор Савић, Бѣлградъ, 2008.

Митар Пешикан, Гордана Јовановић, Текстолошки састав и основне одлике текста најстаријих српских четворојеванђеља, Јужнословенски филолог 31, Београд 1974–1975, 23–53.

Гордана Јовановић, Питање синонима у српској редакцији канонских текстова, Научни састанак слависта у Вукове дане 12/1 (1982), Београд, 1983, 137–143.

Гордана Јовановић, Јеванђељска лексика у јужнословенској ћирилској традицији, Јужнословенски филолог 43, Београд, 1987, 83–90.

Гордана Јовановић, Стара лексика у савременим двојезичним речницима словенских језика, Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе, Нови Сад – Београд, 2002, 325–329.

Гордана Јовановић, Константин Философ (Константин Костенечки) и доба деспота Стефана Лазаревића, Ethnoslavica, Wiener Slawistischer Almanach 65, Wien, 2006, 71–76.

Гордана Јовановић, Српска јеванђеља из XIII века – њихов текстолошки склоп и лексика, Slavia 78/3–4, Praha, 2009, 357–362.

Гордана Јовановић, Вѣтрьница – демонско биће словенских веровања у „Сказанију о писменех“ Константина Философа (Константина Костенечког), Јужнословенски филолог 66, Београд, 2010, 273–281.

Гордана Јовановић, Хришћанска имена у Ресави у XV веку, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности II, Деспотовац, 2011, 33–42.

Гордана Јовановић, Библијске парафразе у Горичком зборнику, Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд, 2013, 389–400.

Гордана Јовановић, Александар Јаковљевић: Антропонимија области Студенице према турском попису уз 1548. године, Манастир Студеница – 700 година Краљеве цркве, Београд, 2016, 269–282.

Гордана Јовановић, Мирослав Вукелић: Хиландарски спис о осам врста речи – превод на српскословенски и коментари, Зборник радова Византолошког института 53, Београд, 2016, 293–322.

Види више →

МОНОГРАФИЈА

Jovanović, Gordana: Studia nad językiemPamiętników Janczara (na podstawie dwóch rękopisów polskich redakcji pierwotnej), Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1972, 124 str. (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCLXXXIII, Prace językoznawce, 37).

Приређивање

Јовановић, Гордана, Владимир Вукашиновић (прир., уводне студије и коментари): Кирило Живковић, епископ пакрачки, Катихизис, Београд: Издавачки фонд Српске православне цркве Архиепископије Београдско-карловачке, 2009, 139 стр. (Извори за историју српске теологије, Српска теологија XVIII века, 4).

Јовановић, Гордана, Виктор Савић, Радмила Ковачевић (прир.): Степанъ Михайловичъ Кульбакинъ, Славянская палеографія, Бѣлградъ: Институт за српски језик САНУ, 2008, 170, 076 стр.: илустр.

Јовановић, Гордана: Константин Филозоф, Повест o словима (Сказаније o писменех) – изводи. Житије деспота Стефана Лазаревића, Повест превела Гордана Јовановић, Житије Лазар Мирковић; редакција превода Гордана Јовановић; Коментари и Речник мање познатих речи Гордана Јовановић, Београд: Српска књижевна задруга, Просвета, 1989, 154 стр., илустр. (Стара српска књижевност у 24 књиге, 11).

Јовановић, Гордана, Никола Родић: Мирослављево јеванђеље. Критичко издање, Београд, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1986, 344 стр. + VIII (Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, I Одељење, XXXIII).

Jovanović, Gordana, Zdzisław Wagner: Srpskohrvatska čitanka, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1972, 194 str.

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Јовановић, Гордана М., Марина Љ. Спасојевић: О лексеми отачаство у преводима житија Светог Саве од Доментијана и Теодосија на савремени српски језик, у: Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XI. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 20–21. август 2019, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 95–109 (Дани српскога духовног преображења, XXVII).

Јовановић, Гордана: Свети Сава Српски и његов удео у нормирању и формирању богослужбеног језика Српске Цркве, у: Владислав Пузовић, Владан Таталовић (ур.), Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, II. Зборник радова са Међународног научног скупа, Београд, 10–14. децембар 2018. године, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 2020, 377–384.

Јовановић, Гордана М.: О натписима на фрескама манастира Ресаве (Манасије). Други део, у: Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности Х. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 21–22. август 2018, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019, 21–29 (Дани српскога духовног преображења, XXVI).

Јовановић, Гордана М., Мирослав М. Вукелић: О партиципу у српскословенском спису О осам врста речи, у: Љиљана Бајић (гл. и одг. ур), Рајна Драгићевић, Вељко Брборић (ур.), Српска славистика: колективна монографија. Том 1, Језик [радови српске делагације на XVI међународном конгресу слависта], Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 117–123.

Јовановић, Гордана М.: О натписима на фрескама манастира Ресаве (Манасије). Први део, у: Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IХ. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 20–21. август 2017, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 11–31 (Дани српскога духовног преображења, XXV).

Јовановић, Гордана М., Срђан Д. Катић, Александар М. Јаковљевић: Српска женска имена на почетку 16. века (на основу грађе пописа Смедеревског санџака из 1516. године, Јужнословенски филолог 73/1–2, Београд, 2017, 33–57.

Јовановић, Гордана, Александар Јаковљевић: Антропонимија области Студенице према турском попису из 1548. године, у: Љубомир Максимовић, Владимир Вукашиновић (ур.), Манастир Студеница – 700 година Краљеве цркве, Београд: САНУ, 2016, 269–282 (Научни скупови, CLIX, Одељење историјских наука, 39).

Јовановић, Гордана, Мирослав Вукелић: Хиландарски спис о осам врста речи – превод на српскословенски и коментари, Зборник радова Византолошког института 53, Београд, 2016, 293–322.

Јовановић, Гордана: Мирослављево јеванђеље у савременим филолошким истраживањима, у: Милан Радујко (ур.), Стефан Немања – преподобни Симеон Мироточиви. Зборник радова 1. Беране: Епископија будимљанско-никшићка, Митрополија црногорско-приморска – Београд: Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду, Институт за српски језик САНУ, 2016, 383–397.

Јовановић, Гордана: Костантин Михаиловић из новобрдске Островице и његов спис Турска хроника или тзв. Јаничарове успомене (крај XV века), Косовскометохијски зборник 6, Београд, 2015, 135–149.

Јовановић, Гордана, Александар Јаковљевић: Топонимија са освртом и на антропонимију у области Горња Ресава у првој половини 16. века, у: Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 22–24. август 2014, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 105–118 (Дани српскога духовног преображења, XXII).

Јовановић, Гордана: О повељи деспота Ђорђа, Јована и деспотице Ангелине Манастиру Светога Павла на Светој Гори 1495, 3. новембра, у Купинику, у: Бојан Миљковић, Дејан Џелебџић (ур.), Περίβολος II. Зборник у част Мирјане Живојиновић, Београд: Византолошки институт САНУ, Задужбина Светог Манастира Хиландара, 2015, 443–455 (Посебна издања, 44/2).

Јовановић, Гордана: О Вуковом Српском рјечнику из 1818. г. с освртом на nomina agentis (етносоциолошки и лингвистички приступ), у: Нада Милошевић-Ђорђевић (ур.), Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), Београд: САНУ, 2015, 219–228 (Научни скупови, CLVI, Одељење језика и књижевности, 27).

Јовановић, Гордана: Ангорска битка и деспот Стефан Лазаревић, у: Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 17–18. август 2013, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 7–19 (Дани српскога духовног преображења, XXI).

Јовановић, Гордана: „Истоци и запади“ деспота Стефана Лазаревића, у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић (ур.), Србија између истока и запада: наука, образовање, култура, уметност. Тематски зборник у 4 књиге. Светска културна баштина и позиције мањих културних простора у њој 1, Београд: Филолошки факултет, 2014, 15–27.

Јовановић, Гордана: Солунска браћа Ћирило и Методије у старим српским родословима и летописма, у: Јованка Радић, Виктор Савић (ур.), Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе (863–2013), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 407–418 (Старословенско и српско наслеђе, 1).

Јовановић, Гордана: Библијске парафразе у Горичком зборнику, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд: САНУ, 2013, 389–400 (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, 5).

Јовановић, Гордана: Неке језичке одлике новозаветних апокрифа српске редакције (на грађи протојеванђеља Јаковљевог), Зборник Матице српске за славистику 83, Нови Сад, 2013, 133–145.

Јовановић, Гордана: Неке напомене о језику Катихизиса; Издавачки поступак, у: Владимир Вукашиновић, Српска теологија XVIII века. Епископ Кирило Живковић, Катихизис (Основе науке или почетно учење Православног Исповедања Свете Источне католичке Вере Христове деци језиком једноставним испричане), Превели проф. др Владимир Вукашиновић, проф. др Гордана Јовановић, Краљево–Врњци: Аd Fontem, 2013, 170–174.

Јовановић, Гордана: Имена у Хомољу према турском дефтеру из 1467. године, Митолошки зборник 30, Рача, 2013, 167–185.

Јовановић, Гордана: Свети Ћирило и Методије – мисионари међу Словенима, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику 138, Београд, 2013, 11–24.

Јовановић, Гордана: Васељенски сабори у „Сказанију о писменех“ Константина Философа (Константина Костенечког), у: Радомир Поповић (ур.), Српска теологија данас 4, Београд: Православни богословски факултет, 2013, 617–624.

Јовановић, Гордана: Власи милешевски у попису санџака вилајета Херцеговина из 1477. године, у: Петар Влаховић (ур.), Међународни научни скуп „Осам векова манастира Милешеве. Зборник радова II, Милешева: Епархија милешевска Српске православне цркве, 2013, 11–19.

Јовановић, Гордана: Молитвени запис на свитку ктиторске фреске деспота Стефана Лазаревића, у: Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 25–26. август 2012, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 17–27 (Дани српскога духовног преображења, XX).

[= Јовановић, Гордана: Молитвени запис на свитку ктиторске фреске деспота Стефана Лазаревића, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања VI, Београд: МСЦ, 2017, 23–33.]

Јовановић, Гордана: Нека запажања о језику Горичког зборника, у: Јелица Стојановић (ур.), Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Одјељење за српски језик и књижевност, Матица српска у Новом Саду, 2012, 65–75.

Јовановић, Гордана, Татјана Катић, Александар Јаковљевић: Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и Дечанских хрисовуља, у: Татјана Суботин-Голубовић (ур.), Дечани у светлу археографских истраживања, Београд: Народна библиотека Србије, 2012, 267–284.

Јовановић, Гордана: Хришћанска имена у Ресави у XV веку, у: Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности II. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 21–22. август 2010, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2011, 33–42 (Дани српскога духовног преображења, XVIII).

Јовановић, Гордана: Још понешто о језику Хиландарског типика, у: Срето Танасић (гл. ур.), Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник радова с међународног симпозијума, Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 413–423.

Јовановић, Гордана: Из српске и пољске средњовековне хришћанске антропонимије, Научни састанак слависта у Вукове дане 40/1 (2010), Београд, 2011, 221–232.

Јовановић, Гордана: „Сказаније о писменех“ („Повест о словима“) Константина Философа (Константина Костенечког) – важан извор за изучавање српске историје 15. века, у: Момчило Спремић (ур.), Пад српске деспотовине 1459. године. Зборник радова са научног скупа, одржаног 12–14. новембра 2009. године, Београд: САНУ, 2011, 15–24 (Научни скупови, 134, Одељење историјских наука, 22).

Јовановић, Гордана: Константин Михаиловић из Островице, Јаничарове успомене или Турска хроника – пример пољско-чешко-српских веза у средњем веку, у: Верица Копривица, Александра Корда-Петровић (прир.), Вацлав Штепанек (ур. за чешки део), Од Мораве до Мораве II. Из историје чешко-српских односа / Verica Koprivicová, Aleksandra Kordová-Petrovićová, Václav Štěpánek, Od Moravy k Moravě II. Z historie češkosrbských vztahů, Нови Сад: Матица српска – Brno: Matica moravská, 2011, 243–252.

Јовановић, Гордана, Гордана Томовић: Старосрпски натписи из манастира светог Ђорђа код Берана и из околине, у: Бранислав Тодић (гл. ур.), Милан Радујко (ур.), Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија, Беране: Епископија будимљанско-никшићка, Полимски музеј – Београд: Филозофски факултет, Институт за историју уметности, Службени гласник, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2011, 499–531.

Јовановић, Гордана: Студенички типик – важан извор за изучавање српскословенског/српског језика, у: Елена Л. Алексеевa (отв. ред.), Библеистика, славистика, русистика. К 70-летию заведующего кафедрой библеистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева, Санкт-Петербург: Филологически факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2011, 113–131.

Јовановић, Гордана: Од ћирилометодијевског до вуковског превода Новог завета, Археографски прилози 33, Београд, 2011, 79–101.

Јовановић, Гордана: Деспот Стефан Лазаревић и његова Манасија, у: Dejan Ajdačić, Persida Lazarević di Đakomo (prir.), U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, Beograd: SlovoSlavia, 2010, 319–324 (Studia in honorem, 1).

Јовановић, Гордана: Правна терминологија у Карађорђевом законику, Научни састанак слависта у Вукове дане 39/1 (2009), Београд, 2010, 143–148.

Јовановић, Гордана: Насељена места у Ресави у турско доба, у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 1–2. август 2009, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2010, 99–106 (Дани српскога духовног преображења, XVII).

[= Јовановић, Гордана: Насељена места у Ресави у турско доба, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања VIII, Београд: МСЦ, 2019, 23–30.]

Јовановић, Гордана: Вѣтрьница – демонско биће словенских веровања у „Сказанију о писменех“ Константина Философа (Константина Костенечког), Јужнословенски филолог 66, Београд, 2010, 273–281.

Јовановић, Гордана: Антропонимијски материјал у Рјечнику из књижевних старина српских Ђуре Даничића, Научни састанак слависта у Вукове дане 38/1 (2008), Београд, 2009, 221–228.

Јовановић, Гордана: Деспот Стефан Лазаревић у виђењу свога биографа Константина Костенечког (Константина Филозофа), у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Деспот Стефан Лазаревић у науци, историји, књижевности и уметности. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 22–24. август 2008, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2009, 17–23 (Дани српскога духовног преображења, XVI).

[= Јовановић, Гордана: Деспот Стефан Лазаревић у виђењу свога биографа Константина Костенечког (Константина Филозофа), у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања IV, Београд: МСЦ, 2015, 19–26.]

[= Јовановић, Гордана: Деспот Стефан Лазаревић у виђењу свога биографа Константина Костенечког (Константина Филозофа), у: Љиљана Јухас-Георгиевска, Бошко Сувајџић, Тихомир Брајовић, Предраг Петровић (ур.), Путевима српског језика, књижевности и културе. Скуп слависта. Предавања II, Београд: МСЦ, 2015, 19–26.]

Јовановић, Гордана: О повељи деспотице Јелене Бранковић, Свеске Матице српске. Серија књижевности и језика (49) 14, Нови Сад, 2009, 19–26.

Јовановић, Гордана, Виктор Савић: Досадашња пракса у издавању средњовековних српских ћириличких правних споменика (како побољшати садашње издавачке поступке), у: Сима Ћирковић, Коста Чавошки (ур.), Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора. Зборник радова са научног скупа одржаног 19–21. марта 2009, Београд: САНУ, 2009, 87–114 (Научни скупови, Одељење друштвених наука, Извори српског права, 16).

Јовановић, Гордана: Српска јеванђеља из XIII века – њихов текстолошки склоп и лексика, Slavia 78/3–4, Praha, 2009, 357–362.

Јовановић, Гордана: Инок из Далше и Радослављево јеванђеље, у: Јованка Калић (ур.), Манастир Каленић у сусрет шестој стогодишњици. Научни скуп, Каленић, 5–6. октобар 2008. године, Београд: САНУ – Крагујевац: Епархија шумадијска СПЦ, 2009, 161–168.

Јовановић, Гордана: Неке напомене о језику Катихизиса, у: Владимир Вукашиновић (гл. ур.), Кирило Живковић, епископ пакрачки, Катихизис, Приредили, уводне студије и коментаре написали Гордана Јовановић и Владимир Вукашиновић (прир., уводне студије и коментари); Београд: Издавачки фонд Српске православне цркве Архиепископије Београдско-карловачке, 2009, 29–33 (Извори за историју српске теологије, Српска теологија XVIII века, 4).

Јовановић, Гордана: Академик Степан Михаилович Куљбакин (28. VII 1873 – 22. XII 1941), у: С. М. Кульбакинъ, Славянская палеографія, Приредили Гордана Јовановић, Радмила Ковачевић, Виктор Савић, Бѣлградъ: Институт за српски језик САНУ, 2008, 05–013.

Јовановић, Гордана: „Сказаније о писменех“ Константина Костенечког (Константина Философа) – значајан споменик српске средњовековне писмености, Зборник Матице српске за славистику 73, Нови Сад, 2008, 177–183.

Јовановић, Гордана: На маргинама књиге „Светородна господа српска“ Радмиле Маринковић, Митолошки зборник 18, Рача, 2008, 43–49.

Јовановић, Гордана: Проблеми превођења Житија деспота Стефана Лазаревића на савремени српски језик, у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Деспот Стефан и његова Манасија. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 4. август 2007, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2008, 77–82 (Дани српскогa духовног преображења, XV).

Јовановић, Гордана: O лексици старосрпских четворојеванђеља XIII и XIV века, у: Драгиша Бојовић (ур.), Манастир Бањска и доба краља Милутина. Зборник са националног скупа одржаног од 22. до 24. септембра 2005. године у Косовској Митровици, Ниш: Центар за црквене студије – Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Манастир Бањска, 2007, 293−297.

Јовановић, Гордана, Виктор Савић: Старословенски јеванђељски речник српске редакције (корпус и методологија обраде одредница), Slavia 76, Praha, 2007, 57–64.

[= Јовановић, Гордана, Виктор Савић: Старословенски јеванђељски речник српске редакције (корпус и методологија обраде одредница), у: Václav Čermák (прир.); Emilie Bláhová, Eva Šlaufová, Václav Čermák (ур.), Církevněslovanská lexikografie 2006, Praha: Slovanský ústav AV ČR – Euroslavica, 2007, 36–44.]

Јовановић, Гордана, Виктор Савић: Пројекат „Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника“, у: Срето Танасић (гл. ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 171–177.

Јовановић, Гордана: Ђура Даничић, Рјечник из књижевних старина српских – дело непролазне лексикографске вредности, у: Срето Tанасић (гл. ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 293–297.

Јовановић, Гордана: Још о презименима у Јаничаровим успоменама или Турској хроници Константина Михаиловића из Островице, у: Roman Laskowski, Roman Mazurkiewicz (red.), Amoenitates vel lepores philologiae [Tom dedykowany Profesorowi Wacławowi Twardzikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin], Kraków: Instytut Języka Polskiego, Wydawnictwo LEXIS, 2007, 401–406.

Јовановић, Гордана: О повељи царице Маре од 15. априла 1479. године, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 327–331.

Јовановић, Гордана: Хришћанска антропонимија у Сказанију о писменех Константина Филозофа (Константина Костенечког), Научни састанак слависта у Вукове дане 36/1 (2006), Београд, 2007, 177–183.

Јовановић, Гордана: Константин Философ (Константин Костенечки) и доба деспота Стефана Лазаревића, Ethnoslavica. Wiener Slawistischer Almanach 65, Festschrift für Herrn Univ. Prof. Dr. Gerhard Neweklowsky zum 65. Gubertstag; Beiträge des Internationalen Symposiums des Instituts für Slawistik der Universität Klagenfurt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Slawistik der Universität Wien, Klagenfurt, 7. bis 8. April 2006, Wien, 2006, 71–76.

Јовановић, Гордана: Нека поређења антропонимије у Гњезненској були из 1136. г. и у Дечанској повељи (Дх 1, Дх 2, Дх 3), у: Петар Буњак (ур.), 110 година полонистике у Србији. Зборник радова, Београд: Славистичко друштво Србије, 2006, 31–36.

Јовановић, Гордана: Нека лексичка питања у „Сказанију о писменех“ Константина Филозофа (Константина Костенечког), Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1 (2005), Београд, 2006, 285–291.

Jovanović, Gordana: Studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzkiego (krótka historia, stan obecny i dalsze możliwości rozwoju), Славистика 9, Београд, 2005, 460–461

Јовановић, Гордана: Погледи Константина Филозофа на српски језик и српску књижевност, Научни састанак слависта у Вукове дане 34/1 (2004), Београд, 2005, 17–23.

Јовановић, Гордана: Опис Београда у Житију деспота Стефана Лазаревића од Константина Филозофа, у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности II. Научни скуп, Деспотовац, 20. август 2004, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2005, 21–26 (Дани српскога духовног преображења, XII).

[= Јовановић, Гордана: Опис Београда у Житију деспота Стефана Лазаревића од Константина Филозофа, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања VII, Београд: МСЦ, 2018, 15–20.]

Јовановић, Гордана: Константин Филозоф и патријарх Јефтимије Трновски, у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности. Научни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2004, 49–56 (Дани српскога духовног преображења, XI).

Јовановић, Гордана: О Призренском четворојеванђељу (покушај датовања), у: Јудита Планкош (гл. ур.), Живот и дело академика Павла Ивића. Зборник радова са трећег међународног научног скупа „Живот и дело академика Павла Ивића“, Суботица: Градска библиотека Суботица – Нови Сад: Филозофски факултет, Матица српска – Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2004, 381–390.

Јовановић, Гордана: Јеванђељска лексика као интегративни чинилац у словенској ћирилској писмености, Научни састанак слависта у Вукове дане 32/2 (2002), Београд, 2004, 39–44.

Јовановић, Гордана: О лексици у повељама деспота Стефана Лазаревића, Научни састанак слависта у Вукове дане 30/1 (2000), Београд, 2002, 5–9.

Јовановић, Гордана: Стара лексика у савременим двојезичним речницима словенских језика, у: Међународни научни скуп о лексикографији и лексикологији „Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе“, Нови Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2002, 325–329.

Јовановић, Гордана: Јеванђеље у старосрпској писмености, у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Две година хришћанства. Духовност, историја, култура. Научни скуп, Деспотовац, 21–22. 8. 2000, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2001, 147–152 (Дани српскога духовног преображења, VIII).

Јовановић, Гордана: Неке лексичке паралеле у старопољском и старосрпском језику, Славистика 5, Београд, 2001, 95–98.

Јовановић, Гордана: Обредна лексика у повељама деспота Стефана Лазаревића и деспота Ђурђа Бранковића, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 65 и 66/1–4, Београд, 2001, 131–133.

Јовановић, Гордана: Славенизми у пољском преводу „Горског вијенца“ Хенрика Батовског, у: Ново Вуковић (ур.), Превођење „Горског вијенца“ на стране језике. Радови са научног скупа, Подгорица 28. и 29. маја 1998, Подгорица: ЦАНУ, 2001, 139–147 (Научни скупови, 56, Одјељење умјетности, 19).

Јовановић, Гордана: Примери српског народног језика у повељама и исправама деспота Стефана Лазаревића, Јужнословенски филолог 66/1–2. Посвећено Павлу Ивићу, Београд, 2000, 489–493.

Јовановић, Гордана: O повељи деспота Стефана Лазаревића Лаври св. Атанасија из 1414/1415. године, Научни састанак слависта у Вукове дане 28/1 (1998), Београд, 1999, 155–163.

Јовановић, Гордана: Трагови народних веровања у „Сказанију o писменех“ Константина Филозофа, у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Српска књижевност у доба Деспотовине. Научни скуп, Деспотовац, 22–23. 8. 1997, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1998, 205–210 (Дани српскога духовног преображења, V).

Јовановић, Гордана: Акценатске и интерпункцијске поуке у „Сказанију o писменех“ Константина Филозофа (Константина Костенечког), Научни састанак слависта у Вукове дане 27/2 (1997), Београд, 1998, 11–18.

Јовановић, Гордана: Свето писмо као мотив и библијска места у „Сказанију o писменех“ Константина Филозофа, Научни састанак слависта у Вукове дане 26/1 (1996), Београд, 1997, 77–85.

[= Јовановић, Гордана: Свето писмо као мотив и библијска места у „Сказанију o писменех“ Константина Филозофа, у: Драгана Мршевић-Радовић, Јелица Јокановић-Михајлов, Александар Милановић, Бошко Сувајџић (ур.), Велике теме српске лингвистике. Научни састанак слависта у Вукове дане (1971–2019), Београд: МСЦ, 2022, 159–68.]

Јовановић, Гордана: Почеци и развој полонистике на Београдском универзитету, у: Гордана Јовановић и др. (ред. одб.), Сто година полонистике у Србији. Зборник радова са јубиларног научног скупа, јануар 1996, Београд: Филолошки факултет – Славистичко друштво Србије, 1996, 13–17.

Јовановић, Гордана: Почеци српске писмености, Књижевност и језик 43/3–4, Београд, 1996, 19–23.

Јовановић, Гордана: Дистрибуција хришћанских имена на поседима Дечанског властелинства [Рад је прочитан октобра 1987. године у Приштини, на Седмој југословенској ономастичкој конференцији], Ономатолошки прилози 12, Београд, 1996, 9–15.

Јовановић, Гордана: Језичка норма у српскословенској писмености, Научни састанак слависта у Вукове дане 25/2 (1994), Београд, 1996, 21–24.

Јовановић, Гордана: O језику старих српских књига, у: Митар Пешикан, Катарина Мано-Зиси, Миљко Ковачевић (прир.), Пет векова српског штампарства 1494–1994. Раздобље српскословенске штампе XVXVII в., Београд: САНУ, Матица српска, Народна библиотека Србије, 1994, 53–60.

Јовановић, Гордана: O лексици старосрпских четворојеванђеља, Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2 (1992), Београд, 1994, 169–173.

Јовановић, Гордана: Деривација хришћанских имена у српским повељама и турским пописима, у: Милосав Бабовић (ур.), Зборник радова Осма југословенска ономастичка конференција и Други лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. Радови са конференције и научног скупа, Титоград–Даниловград, 19–21. април 1990, Подгорица: ЦАНУ, 1994, 175–179 (Научни скупови, 33, Одјељење умјетности, 11).

Јовановић, Гордана: Деспот Стефан Лазаревић и Ресавска школа, у: Мирослав Пантић (гл. ур.), Ресавска школа и деспот Стефан Лазаревић. Округли сто, Манастир Манасија, 28. 8. 1993, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1994, 73–76 (Дани српскога духовног преображења, I).

[= Јовановић, Гордана: Деспот Стефан Лазаревић и Ресавска школа, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања IX–X, Београд: МСЦ, 2021, 5–8.]

Jovanović, Gordana: Językoznawcza polonistyka w byłej Jugosławii, Prace Filologiczne 38, Warszawa, 1993, 413–420.

Јовановић, Гордана: O односу јеванђељске лексике у руској и српској редакцији, Анали Филолошког фактултета 19, Београд, 1992, 265–269.

Јовановић, Гордана: О именослову ужичког краја, Ужички зборник 20, Ужице, 1991, 273–278.

Јовановић, Гордана: Старословенски и други традиционални елементи у Вуковом речнику и у ускочкој лексици Милије Станића, у: Јован Р. Бојовић (ур.), Дурмиторски зборник 1. На извору Вукова језика. Зборник радова са научног скупа одржаног у Шавнику, 7. и 8. јула 1988, Титоград: Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 27–33.

Јовановић, Гордана: О језику старе српске књижевности, Гласник Одјељења умјетности 10, Титоград: ЦАНУ, 1991, 101–108.

Јовановић, Гордана: O повељи деспота Стефана Лазаревића манастирима Тисмани и Водици из 1406. године, Научни састанак слависта у Вукове дане 19/1 (1989), Београд, 1991, 53–58.

Јовановић, Гордана: Старосрпски језик у два писма Ђурђа Кастриота Дубровчанима, у: Јован Р. Бојовић (ур.), Становништво словенског поријекла у Албанији. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године, Титоград: Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 179–183.

Јовановић, Гордана: Црквена и црквенословенска лексика у народним говорима и њена адаптација, Hrvatski dijalektološki zbornik 8, Zagreb, 1989, 41–53.

Јовановић, Гордана: Западнословенска језичка заједница у научном делу Радосава Бошковића, у: Јевто М. Миловић (ур.), Први лингвистички научни скуп у спомен на Радосава Бошковића. Радови са научног скупа, Даниловград, 14. и 15. маја 1987, Титоград: ЦАНУ, 1988, 87–92 (Научни скупови, 17, Одјељење умјетности, 6).

Јовановић, Гордана: Народни називи месеци у Срба, Научни састанак слависта у Вукове дане 17/1 (1987), Београд, 1988, 181–192.

Jovanović, Gordana: Srpskohrvatska leksika kao komparativni materijal u Rečniku poljskog jezika Samuela Bogumila Lindea, у: Asim Peco (ur.), Leksikografija i leksikologija. Zbornik radova, Sarajevo: ANUBiH, 1988, 99–105 (Posebna izdanja, LXXXV, Odjeljenje društvenih nauka, 21).

Јовановић, Гордана: Старосрпска антропонимија у „Јаничаровим успоменама“ или „Турској хроници“ Константина Михајловића из Островице (на основу најстаријег пољског и чешког рукописа из XVI в.), у: Павле Ивић (гл. ур.), Зборник Шесте југословенске ономастичке конференције. Доњи Милановац, 9–12. октобар 1985, Београд, САНУ, 1987, 597–606; Дискусија (субота, 12. октобар пре подне), 633–637 (Научни скупови, XXXVII, Одељење језика и књижевности, 7).

Јовановић, Гордана: „Славенизми“ у Вуковој преписци, у: Славко Леовац (одг. ур.), Зборник радова о Вуку Стефановићу Караџићу, Сарајево: РО Институт за језик и књижевност, 1987, 177–181.

Јовановић, Гордана: Јеванђељска лексика у јужнословенској ћирилској традицији, Јужнословенски филолог 43, Београд, 1987, 83–90.

Јовановић, Гордана: Полонистичке студије у Србији и Граматика пољског језика Радована Кошутића, у: Радмило Маројевић (гл. ур.), Радован Кошутић и развој југословенске славистике. Славистички зборник I, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 1986, 105–111.

Јовановић, Гордана: Јан Кохановски и пољски књижевни језик XVI века, Јужнословенски филолог 42, Београд, 1986, 173–180.

Јовановић, Гордана: Примери фонетске и творбене адаптације старије књижевне лексике у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Наш језик 27/1–2, Београд, 1986, 90–92.

Јовановић, Гордана: Функција „славенизама“ у „Мемоарима“ проте Матије Ненадовића, Научни састанак слависта у Вукове дане 15/1 (1985), Београд, 1986, 217–221.

Јовановић, Гордана: Да ли је јеванђељска лексика редакцијски обележена?, Научни састанак слависта у Вукове дане 14/1 (1984), Београд, 1985, 59–65.

Јовановић, Гордана: Хришћанска имена у околини Београда почетком XVI века, у: Asim Peco (ur.), Zbornik radova i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. Mostar, 12–15. oktobra 1983, Sarajevo: ANUBiH, 1985, 207–216 (Posebna izdanja LXX, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 13).

Јовановић, Гордана: Маркација дана и других временских појмова у вези с народним веровањима и обичајима, у: Јован Јерковић (гл. ур.), Лексикографија и лексикологија. Зборник радова, Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српскохрватски језик, 1984, 71–82.

Јовановић, Гордана: Питање синонима у српској редакцији канонских текстова, Научни састанак слависта у Вукове дане 12/1 (1982), Београд, 1983, 137–143.

Jovanović, Gordana: Miklošić munkáságának magyar vonatkozásai és a Lexicon paleoslovenico-graeco-latinum c. művenek jelentősége az ószláv nyelvészetben, Hungarológiai Këzlemények 15 (54), Novi Sad, 1983, 7–10.

Јовановић, Гордана: Речи са формантом bogo– у пољском језику, Македонски јазик 32–33, Скопје, 1981–1982, 307–310.

Јовановић, Гордана: O „накнадној“ лексичкој грецизацији у српским јеванђељима XIV века, Научни састанак слависта у Вукове дане 8/1 (1978), Београд, 1982, 315–323.

Јовановић, Гордана: Лексика старијих типова књижевног језика у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане 11/2 (1981), Београд, 1982, 11–16.

Јовановић, Гордана: О норми у јеванђељским текстовима српске редакције (до краја XIV века), Научни састанак слависта у Вукове дане 10/1 (1980), Београд, 1981, 19–24.

Јовановић, Гордана: O релативној фреквенцији хришћанских имена XV века у области Бранковића (Вучитрнском санџаку), у: Franc Jakopin (odg. ur.), Četrta jugoslovanska onomastična konferenca. Portorož, od 14. do 17 oktobra 1981. Zbornik referatov, Ljubljana: SAZU, 1981, 295–308.

Јовановић, Гордана: O критеријуму избора јеванђељских текстова за грађу Црквенословенског речника српске редакције, Slovo 31, Zagreb, 1981, 33–40.

Јовановић, Гордана: Текстологија српских јеванђеља XII и XIII века, у: Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности. Међународни научни скуп, 14–16. новембра 1977, Београд: САНУ, 1981, 183–188 (Научни скупови, X; Одељење језика и књижевности, 2).

Јовановић, Гордана: Најстарија српска четворојеванђеља у светлу неких лексичких особености, Јужнословенски филолог 36, Београд, 1980, 89–100.

Јовановић, Гордана: Неколико речи o проучавању лексике старосрпских јеванђеља, Археографски прилози 2, Београд, 1980, 183–188.

Јовановић, Гордана: Српскохрватски извори и лексика у Речнику пољског језика Самуела Богумила Линдеа, Научни састанак слависта у Вукове дане 9 (1979), Београд, 1980, 189–193.

Јовановић, Гордана: O назалу ę у русинском језику, у: Русински језик и књижевност / Руски язик и литература 1978. Зборнiк сообщеньох зоз совитованя на тему „Стан и розвой руского язика и литературней творчосци“, отриманого 7. и 8. децембра 1978. року, Нови Сад: Руске слово, Дружтво за руски язик и литературу, 1979, 109–114.

Јовановић, Гордана: Синонимика заменице ѥтеръ у јеванђељима српске редакције, Јужнословенски филолог 33, Београд, 1977, 173–178.

Јовановић, Гордана: Питања и одговори, [O транскрипцији пољских и руских имена], Наш језик 22/1–2, Београд, 1976, 78–79.

Јовановић, Гордана, Митар Пешикан: Текстолошки састав и основне одлике текста најстаријих српских четворојеванђеља, Јужнословенски филолог 31, Београд, 19741975, 23–53.

Jovanović, Gordana, Angiolo Danti: Siedemnastowieczna przeróbka „Pamiętników Janczara“ w świetle pięciu nowych rękopisów, Ruch Literacki IX/4 (49), Kraków, 1968, 223–229.

Jovanović, Gordana, Angiolo Danti: La rielaborazione secentesca dei „Pamiętniki Janczara“ alla luce di cinque nuove copie, Ricerche Slavistiche 14, Roma, 1966, 42–52.

СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ

Јовановић, Гордана: Почеци старосрпске писмености, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања V, Београд: МСЦ, 2016, 5–10.

Јовановић, Гордана: О Мирослављевом јеванђељу, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања III, Београд: МСЦ, 2014, 5–13.

[= Јовановић, Гордана: О Мирослављевом јеванђељу, у: Живојин Станојчић, Драгана Мршевић-Радовић, Јелица Јокановић-Михајлов, Александар Милановић (ур.), Путевима српског језика, књижевности и културе. Скуп слависта. Предавања I, Београд: МСЦ, 2015, 9–17.]

Јовановић, Гордана: Родослов Немањића у делу Константина Филозофа „Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога“, Братство 17, Београд, 2013, 69–75.

Јовановић, Гордана: Мисија Солунске браће Ћирила и Методија међу Словенима, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања II, Београд: МСЦ, 2013, 15–25.

[= Јовановић, Гордана: Мисија Солунске браће Ћирила и Методија међу Словенима, у: Живојин Станојчић, Драгана Мршевић-Радовић, Јелица Јокановић-Михајлов, Александар Милановић (ур.), Путевима српског језика, књижевности и културе. Скуп слависта. Предавања I, Београд: МСЦ, 2015, 18–28.]

Јовановић, Гордана: О Србима и Србији у византијским и другим страним изворима, Братство 16, Београд, 2012, 157–164.

Јовановић, Гордана: Област Ресава (Горња и Доња), манастир (Манасија), у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић (ур.), Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања I, Београд: МСЦ, 2012, 22–28.

[= Јовановић, Гордана: Област Ресава (Горња и Доња), манастир (Манасија), у: Љиљана Јухас-Георгиевска, Бошко Сувајџић, Тихомир Брајовић, Предраг Петровић (ур.), Путевима српског језика, књижевности и културе. Скуп слависта. Предавања II, Београд: МСЦ, 2015, 13–18.]

Јовановић, Гордана: Слово о ћирилици, Свет речи 23–24, Београд, 2007, 22–26.

ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ

Јовановић, Гордана М.: Дани српског духовног преображења у Деспотовцу са Јелком Ређеп, Зборник Матице српске за књижевност и језик 67/1, Нови Сад, 2019, 319–325 [сећање].

Јовановић, Гордана: Богдан Терзић (1. XII 1928 – 17. I 2016), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 82/1–4, Београд, 2016, 255–257 [некролог].

Јовановић, Гордана: Александар Милановић, Језик весма полезан, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Библиотека књижевност и језик, књига 45, Београд 2013, 184 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 80/1–4, Београд, 2014, 253–257 [приказ].

Јовановић, Гордана: Милун Милорадовић, Милива, Библиотека, Хроника села – 342; Издавачи Културно-просветна заједница Србије, Народна библиотека „Ресавска школа“ Деспотовац, 2010. г., стр. 537, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 77/1–4, Београд, 2011, 256–260 [приказ].

Јовановић, Гордана: Słownik polskich leksemów potocznych pod redakcją Władysława Lubasia, Wydawnictwo naukowe DWN; Wydawnictwo LEXIS, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 77/1–4, Београд, 2011, 311–316 [приказ].

Јовановић, Гордана: К. А. Максимович, Заповѣди свѧтыхъ отьць, латинский пенитенциал VIII века в церковнославянском переводе, Исследование и текст, РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова; Православный свято-тихоновский гуманитарный университет, Издательство ПСТГУ, Москва 2008, 207 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74/1–4, Београд, 2009, 255–261 [приказ].

Јовановић, Гордана: Maria Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1994, str. 462, Ономатолошки прилози 19–20, Београд, 2009, 755–761 [приказ].

Јовановић, Гордана: О српској средњовековној књизи и библиотеци (др Гордана Стокић-Симончић, Књига и библиотека код Срба у средњем веку, Панчево, Градска библиотека, 2008), Зборник Матице српске за књижевност и језик 57/1, Нови Сад, 2009, 224–226 [приказ].

Јовановић, Гордана: Степан Михаилович Куљбакин, Словенска палеографија (на руском), Гласник: службени лист Српске православне цркве XC/1, Београд, 2009, 30–31 [приказ].

Јовановић, Гордана: Радмила Маринковић, Светородна господа српска (Истраживања српске књижевности средњег века), Друго, допуњено издање, Библиотека Књижевност и језик, књига 15, Издавач Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2007, 450 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 73/1–4, Београд, 2008, 204–209 [приказ].

Јовановић, Гордана: Dorota Gil, Prawosławie, Historia, Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2005, 307 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 71/1–4, Београд, 2006, 197–204 [приказ].

Јовановић, Гордана: Биљана Јовановић-Стипчевић, Београдски паримејник, Народна библиотека Србије, Београд 2006, 493 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 71/1–4, Београд, 2006, 205–208 [приказ].

Јовановић, Гордана: Miłosz Bukwalt, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulca i Danila Kiša,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Slavica Wratislaviensia CXXV, Wrocław 2003, 184 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 70/1–4, Београд, 2005, 310–311 [приказ].

Jovanović, Gordana: Nikola Rodić (1. 12. 1940 – 7. 2. 2003), Slavia: časopis pro slovanskou filologii (XIII. Mezinárodní sjezd slavistů, Lublaň 2003) 72, Praha, 2003, 264–265 [некролог].

Јовановић, Гордана: Бранкица Чигоја: Најстарији српски ћирилски натписи (графија, ортографија и језик), Треће издање, Београд 1998, 128 стр., Славистика 5, Београд, 2001, 267–269 [приказ].

Јовановић, Гордана: Пет векова српског штампарства, 1494–1994, Раздобље српскословенске штампе XV–XVII в., Београд 1994, Издавачи Српска академија наука и уметности, Матица српска, Народна библиотека Србије; приредили Митар Пешикан, Катарина Мано-Зиси, Миљко Ковачевић, стр. 232 + албум од 233. до 390. стр., Јужнословенски филолог 52, Београд, 1996, 197–202 [приказ].

Јовановић, Гордана: Бранкица Чигоја: Најстарији српски ћирилски натписи, II издање, Чигоја штампа, Београд 1995, Зборник Матице српске за славистику 50–51, Нови Сад, 1996, 297–299 [приказ].

Јовановић, Гордана: R. Laskowski, Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego, PANU, Instytut Języka Polskiego, Ossolineum, 1975. г., стр. 144, Јужнословенски филолог 40, Београд, 1984, 191–198 [приказ].

Јовановић, Гордана, Даринка Гортан-Премк: А. А. Зализняк, Грамматический словарь русского языка, Словоизменение, Москва 1977, Јужнословенски филолог 37, Београд, 1981, 287–291 [приказ].

Јовановић, Гордана: Светозар Николић, Старословенски језик I, Правопис, Гласови, Облици, „Научна књига“, Београд 1978, 252; Старословенски језик II, Примери са речником, IV издање, „Научна књига“, Београд 1980, 143, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 24/2, Нови Сад, 1981, 190–195 [приказ].

Јовановић, Г[ордана], Д[аринка] Г[ортан-]Премк: Јosef Mistrík, Retrográdny slovník slovenščiny, Vydala Univerzita v Bratislave, 1976, Јужнословенски филолог 36, Београд, 1980, 191–195 [приказ].

Јовановић, Гордана: Др Ирена Грицкат, Стари српски ћирилски споменици, Библиотекар: часопис Друштва библиотекара СР Србије 25/3–4, Београд, 1973, 438–439 [приказ].

Jovanović, Gordana: Wznowienie Pamiętników Janczara po serbsku. Konstantin Mihajlović iz Ostrovice: Janičarove uspomene ili Turska hronika. Predgovor, prevod i napomene dr Dziordzie Živanović, Beograd (Izdavačko Preduzeće „Prosveta“), ss. 267 + 3 nlb. + 14 rycin., Ruch Literacki IX/4 (49), Kraków, 1968, 242 –244 [приказ].

Уређивање

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XII. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 20. август 2021, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – [Београд: Институт за српски језик САНУ], 2022, 155 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXXIX).

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XI. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 20–21. август 2019, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – [Београд: Институт за српски језик САНУ], 2021, 390 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXVII).

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности X. Шест векова од завршетка градње манастира Манасије. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 21–22. август 2018, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – [Београд: Институт за српски језик САНУ], 2019, 327 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXVI).

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IX. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 20–21. август 2017, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – [Београд: Институт за српски језик САНУ], 2018, 332 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXV).

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VIII. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 20–21. август 2016, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – [Београд: Институт за српски језик САНУ], 2017, 237 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXIV).

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 22–23. август 2015, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – [Београд: Институт за српски језик САНУ], 2016, 378 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXIII).

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 22–24. август 2014, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 362 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXII).

Јовановић, Гордана (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 17–18. август 2013, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 353 стр. (Дани српскога духовног преображења, XXI).

Гордана Јовановић (гл. ур.): Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV. Научни ксуп, Деспотовац–Манасија, 25–26. август 2012, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 285 стр. (Дани српскога духовног преображења, XX).

Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности III. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 20–21. август 2011, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2012, 245 стр. (Дани српскога духовног преображења, XIX).

Гордана Јовановић (гл. ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности II. Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 21–22. август 2010, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2011, 245 стр. (Дани српскога духовног преображења, XVIII).

Јовановић, Гордана, Јасмина Грковић-Мејџор, Зоран Костић, Виктор Савић (ур.): Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. октобра 2007. године, Београд: САНУ, 2009, Х, 243 стр. (Научни скупови, CXXV, Одељење језика и књижевности, 20).

Јовановић, Гордана (ур.): Српскословенски речник јеванђеља. Огледна свеска, Саставио Виктор Савић, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 136 стр. (Библиотека Јужнословенског филолога, н. с., 23).

ПРЕВОЂЕЊЕ

Епископ Дионисије Новаковић, Пропедија Побожности, Превели проф. др Владимир Вукашиновић, проф. др Гордана Јовановић, Група преводилаца студената ПБФ БУ у оквиру изборног предмета Српска барокна теологија, генерација 2009–2010, у: Протојереј-ставрофор др Владимир Вукашиновић, Српска теологија XVIII века, Краљево–Врњци: Ad Fontem, 2013, 367–427.

Епископ Дионисије Новаковић, Поуздан доказ о разликама између Источне и Западне цркве, Превели проф. др Владимир Вукашиновић, проф. др Гордана Јовановић, Група преводилаца студената ПБФ БУ у оквиру изборног предмета Српска барокна теологија, генерација 2011–2012, у: Протојереј-ставрофор др Владимир Вукашиновић, Српска теологија XVIII века, Краљево–Врњци: Ad Fontem, 2013, 398–429.

Архимандрит Јован Рајић, Мали катихизис, Превела проф. др Ксенија Кончаревић, редактура превода проф. др Гордана Јовановић, у: Протојереј-ставрофор др Владимир Вукашиновић, Српска теологија XVIII века, Краљево–Врњци: Ad Fontem, 2013, 113–151.

Константин Философ, Живот Стефана Лазаревића деспота српскога, Превод са српскословенског и напомене Гордана Јовановић, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2007, 97 стр. + 10 фотографија (Библиотека „Књижевност и језик“, 17).

[= Константин Философ, Живот Стефана Лазаревића деспота српскога, Превод са српскословенског и напомене Гордана Јовановић, Београд: Издавачки фонд Српске православне цркве Архиепископије Београдско-карловачке, 2009, 115 стр.]

Казимјеж Фелешко: Значења и синтакса српскохрватског генитива, Превела с пољског Гордана Јовановић, Београд – Нови Сад: Вукова задужбина, Матица српска, Орфелин, 1995, 164 стр. (Студије o Србима, 6).

Константин Филозоф: Повест o словима (Сказаније o писменех) – изводи. Житије деспота Стефана Лазаревића, Повест превела Гордана Јовановић, Житије Лазар Мирковић; редакција превода Гордана Јовановић; приредила Гордана Јовановић; Коментари и Речник мање познатих речи Гордана Јовановић, Београд: Српска књижевна задруга, Просвета, 1989, 154 стр., илустр. (Стара српска књижевност у 24 књиге, 11).

Valentin Rasputin, Poslednji trenuci, Prevela s poljskog Gordana Jovanović, Pogovor Petar Bunjak, Beograd: Jugoslavijapublik, 1984, 170 str.

Kultura i religija, Prevela s poljskog Gordana Jovanović, Pogovor dr Vojislav Stanovčić, Beograd: Radnička štampa, 1981, 488 str.

Биографија:

Редовни професор Филолошког факултета у Београду и вишегодишњи сарадник Института за српски језик САНУ у којем је обављала дужност председника Научног већа и руководиоца Старословенистичког одсека. На Филолошком факултету у Београду била управник Центра за постдипломске студије, управник Одсека за славистику, члан Савета Међународног славистичког центра, председник Југословенског славистичког комитета, председник Славистичког друштва Србије.

Рођена 29. јануара 1940. у Деспотовцу.

1963. завршила групе за руски и пољски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду.

1964–1967. лектор за руски језик на Филозофском факултету у Приштини.

1967–1968. стипендиста на Јагјелонском универзитету у Кракову.

1969. докторирала на Јагјелонском универзитету у Кракову.

1968–1971. лектор за српскохрватски језик на Катедри за славистику Јагјелонског универзитета.

1972. запослила се у Институту за српскохрватски језик.

1978. изабрана за доцента на Филолошком факултету у Београду.

1989. изабрана за редовног професора на Филолошком факултету у Београду.

2005. руководилац Старословенистичког одсека Института за српски језик САНУ.

2007. отишла у пензију.

Члан Старословенског одбора САНУ.

Члан Одбора за изворе српског права САНУ.

Члан Комисије за црквенословенске речнике при Међународном комитету слависта.

Главни уредник едиције Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности (= Дани српскога духовног преображења у Деспотовцу).