мср Ана Крстић

e-mail:

anakrsticka94@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика Н 350, Граматика, семантка, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика Н 360

Кључне речи:

српски језик, лингвистика, контрастивна лингвистика, морфосинтакса, српски језик као страни, језик у медијима

Признања и награде:

Награда за најбољег студента на свом студијском програму за 2015/2016. и 2016/2017. годину.

Награда за најбољег дипломираног студента основних академских студија на свом студијском програму у школској 2016/2017. години.

Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије за школску 2016/2017. и школску 2017/2018. годину, поводом Конкурса за стипендирање најбољих студената завршних година основних академских студија и најбољих студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија.

Научна делатност:

Бави се морфосинтаксом српског језика, као и српским као страним и нематерњим језиком. Учествовала је на различитим научним скуповима у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Крстић Ана: Конгруенција код немачких говорника српског као наслеђеног језика: координиране и паукалне синтагме, у: Језици и културе у времену и простору X/1 (уредници Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић), Нови Сад, 2022, 373–386.

Крстић Ана: О појму наслеђени језик кроз призму билингвизма, Годишњак за српски језик, 19, 2021, 81–94.

Крстић Ана: Питање когнитивних предности билингвизма. Philologia Mediana, 13, 2021, 897–909.

Мишић Илић Биљана, Крстић Ана: Деагентизација у изјавама Кризног штаба поводом пандемије вируса ковид-19 у Србији. Српски језик: студије српске и словенске, 26, 2021, 89–109.

Крстић Ана: Синхронизација анимираног филма Зоотрополис (Zootopia) са енглеског на српски језик, у: Језици и културе у времену и простору IX/2 (уредници Снежана Гудурић, Биљана Радић Бојанић), Нови Сад, 2020, 235–250.

Види више →

Крстић Ана: Упоређивање категорије појединих именица средњег рода у српском језику као наследном и немачком језику као доминантном, у: Наука без граница 3 (уредник проф. др Звездан Арсић), свеска 2, 2020, 227–241.

Крстић Ана: Конструкције са неексплицираним (имплицитним) обавезним детерминатором у српском језику, у: Зборник радова са скупа Наука и студенти – Студкон 3, у оквиру научног скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7 (одржан 10.11. 2017), Филозофски факултет у Нишу, 2020, 129–136.

Крстић Ана: Домаћи задаци у настави српског језика и књижевности са психолошко-педагошким освртом, часопис Друштене и хуманистичке студије, бр.7 (1), Филозофски факултет у Тузли, 2019, 215–230.

Крстић Ана: Категорија женског рода у српском као наследом језику са немачким као доминантним, у: Зборник радова са 11. наставно-научне конференције Студенти у сусрет науци (уредници Александар Вучковић, Александра Савић, Мирослав Галић), Бања Лука, 2018, 91–105.

Крстић Ана: Моциони суфикси у роману Нове Јелене Димитријевић, у: Зборник радова 10. научно-стручне конференције Студенти у сусрет науци, Бања Лука, 2017, 632–646.

Крстић Ана: Упоређивање категорије појединих именица средњег рода у српском језику као наследном и немачком језику као доминантном, у: Наука без граница 3 (уредник проф. др Звездан Арсић), свеска 2, 2020, 227–241.

Крстић Ана: Конструкције са неексплицираним (имплицитним) обавезним детерминатором у српском језику, у: Зборник радова са скупа Наука и студенти – Студкон 3, у оквиру научног скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7 (одржан 10.11. 2017), Филозофски факултет у Нишу, 2020, 129–136.

Крстић Ана: Домаћи задаци у настави српског језика и књижевности са психолошко-педагошким освртом, часопис Друштене и хуманистичке студије, бр.7 (1), Филозофски факултет у Тузли, 2019, 215–230.

Крстић Ана: Категорија женског рода у српском као наследом језику са немачким као доминантним, у: Зборник радова са 11. наставно-научне конференције Студенти у сусрет науци (уредници Александар Вучковић, Александра Савић, Мирослав Галић), Бања Лука, 2018, 91–105.

Крстић Ана: Моциони суфикси у роману Нове Јелене Димитријевић, у: Зборник радова 10. научно-стручне конференције Студенти у сусрет науци, Бања Лука, 2017, 632–646.

Биографија:

Рођена 17. 8. 1994. у Нишу.

2017. године завршила Основне академске студије србистике на Филозофском факултету у Нишу

2018. године завршила Мастер академске студије филологије, смер Српски језик, на Филозофском факултету у Нишу, одбранила мастер рад под називом Српски језик као наследни код деце Срба у земљама где је немачки службени

2018. године уписала Докторске академске студије филологије на Филозофском факултету у Нишу

2019 – 2022. радила као истраживач приправник на Филозофском факултету у Новом Саду

2022. пријавила тему докторске дисертације под називом Конгруенција билингвалних говорника српског као наслеђеног језика у немачкој говорној средини, а исте године је изабрана у звање истраживача сарадника

2023. запослила се на Институту за српски језик САНУ

Види више →

    Пројекти

јануар 2022 – април 2022. ангажовање на пројекту SCHEMAS (руководилац др Владимир Ж. Јовановић, Филозофски факултет у Нишу) у оквиру програма ИДЕЈЕ Фонда за науку.

            мај 2019 – децембар 2019. ангажовање на пројекту Језици и културе у времену и простору (руководилац Снежана Гудурић), Филозофски факултет, Нови Сад

Усавршавања

Семинари:

CURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES II (април 2018)

CURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES III (мај 2019)

CURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES IV (децембар 2019),  у оквиру Центра за когнитивне науке у Нишу.         

Семинар о рецензирању за истраживаче, у Центру за промоцију науке, у Нишу, 5.3.2020.

Летње и зимске школе:

25th Central European Summer School in Generative Grammar, у Бањалуци, од 30. 7. до 10. 8. 2018.

Интернационална COIMBRA GROUP летња школа под називом European Multilingualism, спроведена на Филозофском факултету у Сарајеву, од 30. 6. до 6. 7. 2019.

Пета зимска школа NYI (онлајн), на програму за лингвистику, когнитивна и културна истраживања, са седиштем у Санкт Петербургу, од 18. до 29. јануара 2021.

Друга интернационална пролећна школа психолингвистике, неуролингвистике и клиничке лингвистике, на Филозофском факултету у Новом Саду (онлајн), од 25. до 29. 10. 2021, стечено 3 ЕСПБ.

Интернационална летња школа мултилингвизма, Универзитет у Гринвичу, од 11. до 15. јула 2022

Учешћа на научним скуповима

 • 29. новембар 2022 – Однос инфинитива и конструкције да + презент у појединим нишким медијима, научни скуп ,,Језик нишких медија”, у оквиру пројекта ,,Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу”, Огранак САНУ у Нишу
 • 28–29. октобар 2022 – Pro-drop у позицији субјекта код говорника српског као завичајног језика са енглеског говорног подручја (у коауторству са Исидором Јакшић Перовић),међународни скуп Српски језик, књижевност, уметност, ФИЛУМ, Крагујевац
 • 23–25. септембар 2022 – Gender Agreement in Heritage Serbian A Pilot Study, конференција на Универзитету на Кипру, под називом Heritage Languages & Variation, коауторско излагање са др Бранимиром Станковићем
 • 28–29. мај 2022 – Специфичности онлајн индивидуалне наставе српског језика као страног и као језика дијаспоре, Седми међународни конгрес примењене лингвистике данас – савремена теорија и пракса, Филозофски факултет Нови Сад
 • 28–29. мај 2022 – Позајмљенице у говору јужне пруге, Седми међународни конгрес примењене лингвистике данас – савремена теорија и пракса, Филозофски факултет Нови Сад, коауторско излагање са Иваном Милошевић
 • 6–7. мај 2022 – Говорни чинови као пример манипулаторне моћи речи у говору Александра Вучића, међународна конференција Језик, књижевност, моћ, Филозофски факултет у Нишу
 • 24–25. март 2022 – Прецедентна имена у српској култури и рефлексије на комуникативну језичку функцију, међународна студентска конференција друштвених наука, у организацији Савеза студената Филозофског факултета Бања Лука, коауторско излагање са Ђином Весић
 • 20–21. новембар 2021 – Конгруенција код немачких говорника српског као наслеђеног језика на примеру појединих координираних синтагми, међународни научни скуп Језици и културе у времену и простору 10, Филозофски факултет у Новом Саду;
 • 24–26. фебруар 2021 – Object drop in Serbian heritage speakers with English as the dominant language, међународна конференцијаInternationalisms in Slavic as a window into the architecture of grammar (INTERNATIONAL/INTERSLAVIC 2020/2021), Универзитет у Грацу, коауторско излагање (са Младеном Поповићем и Иваном Милошевић);
 • 16. новембар 2019 – Синхронизација анимираног филма Зоотрополис са енглеског на српски језик – лингвистички и културни аспект, међународни научни скуп Језици и културе у времену и простору 9, Филозофски факултет у Новом Саду;
 • 16. новембар 2019 – Испуштање објекта код немачких говорника српског као наследног језика, међународни скуп Језици и културе у времену и простору 9, Филозофски факултет у Новом Саду, коауторско излагање (са Младеном Поповићем, Иваном Милошевић, Сандром Савић);
 • 17–19. октобар 2019 – Неговање српског језика и културе у дијаспори кроз призму наследних говорника, међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет у Нишу;
 • 21–22. септембар 2019 – Упоређивање категорије појединих именица средњег рода у српском језику као наследном и немачком језику као доминантном, међународни научни скуп Наука без граница 3, Филозофски факулет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици;
 • 29. нов. – 1. дец. 2018 – Категорија женског рода у српском као наследном језику са немачким као доминантним, Једанаеста научно-стручна конференција Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци;
 • 10. новембар 2018 – Микротопонимија насеља Ораховац и Велика Хоча, Наука и студенти – Студкон 4, у оквиру скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 8, Филозофски факултет у Нишу;
 • 10–12. мај 2018 – Врсте речи са префиксима негације и супротности у Путописима (Беч. Минхен, Писма из Париза, Тајна Албрехта Дирера, Finistere) Милоша Црњанског, Седма студентска лингвистичка конференција – Стуликон, Филозофски факултет у Загребу;
 • 27–28. април 2018 – Домаћи задаци у настави српског језика и књижевности са психолошко-педагошким освртом, Друштвене и хуманистичке науке на раскршћу, Филозофски факултет Универзитета у Тузли;
 • 31. март 2018 – Појмовне метафоре у спортској штампи, Десети научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу;
 • 27–30. новембар 2017 – Моциони суфикси у роману Нове Јелене Димитријевић, Десета научно-стручна конференција Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци;
 • 10. новембар 2017 – Конструкције са неексплицираним (имплицитним) обавезним детерминатором у српском језику, Студкон 3, у оквиру скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7, Филозофски факултет у Нишу;
 • 12–14. мај 2017 – Семантичка еквивалентност спацијалних предлога на, по, у у српском и auf, an, in у немачком језику, Шеста студентска лингвистичка конференција – Стуликон, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.