Сарадници Института за српски језик САНУ на Научној конференцији Нова читања Светлане Велмар-Јанковић

У организацији Центра за наратолошке студије Универзитета у Нишу, 2. децембра 2022. године, одржана је научна конференција Нова читања Светлане Велмар-Јанковић.

Циљ конференције био је да се детаљније истраже обележја поетике, стила и језика ове наше значајне књижевнице и академика, која су у досадашњим студијама о њеном делу остала незапажена.

Након пленарних излагања Михајла Пантића и Гојка Божовића, представљена су истраживања из области теорије књижевности, методике наставе, а свој допринос истраживању језика Светлане Велмар-Јанковић пружиле су и сараднице Института за српски језик, др Милица Стојановић и др Наташа Миланов, коауторским радом „Поглед на глаголску лексику у делу Светлане Велмар-Јанковић“.