Зборник радова „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема” (2021)

Из штампе је изашао зборник радова Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема.

Радови у овом зборнику изложени су на истоименој међународној научној конференцији одржаној 2020. године у Београду, у организацији Института за српски језик САНУ и под покровитељством Српске академије наука и уметности и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Издавач овог зборника је Институт за српски језик САНУ.

На 1170 страна ове књиге публикује се 58 научних радова и три пленарна излагања истакнутих лингвиста, не само из Србије већ и из скоро свих словенских земаља. Зборник отвара пленарно излагање Јежија Бартмињског, у коме се излажу резултати и отворена питања у области етнолингвистике (Jerzy Bartmiński, Czy można zbudować tezaurus etnolingwistyki? W jakim stopniu etnolingwistyka jako dyscyplina realizuje określony paradygmat naukowy?). За овим следе пленарно излагање Маргарите Чернишове, председника Комисије за лексикологију и лексикографију МКС-а, у коме се представљају научни резултати остварени у овој Комисији у новијем времену (Маргарита Чернышева, Научные разработки комиссии по лексикологии и лексикографии при международном комитете славистов (МКС)), и пленарно излагање Стане Ристић, у коме се говори о генези научне парадигме српске описне лексикографије (Стана Ристић, Речник САНУ и Београдска лексикографска школа).

Научни радови у овом зборнику посвећени су следећим областима лексикографије и лексикологије: дескриптивна лексикографија и лексикографски метајезик (13 радова), историјска лексикографија и лексикологија (9 радова), когнитивна и асоцијативна лексикографија (9 радова), дијалектологија и дијалекатска лексикографија (5 радова), неографија (6 радова), фразеологија и фразеографија (2 рада), етимологија и етимолошка лексикографија (2 рада), специјални граматички и семантички речници (6 радова), терминолошка лексикографија (3 рада), школска лексикографија (2 рада), речници писаца (1 рад).

У радовима се прегледају и обрађују питања и проблеми који су актуелни у савременој словенској науци о лексикологији и лексикографији. Аутори радова су махом истакнути лингвисти, добро упућени и присутни не само у својим областима науке већ и у научној парадигми словенске лингвистике у целини.

Зборник можете пронаћи на овој адреси.