Представљање Атласа пастирске лексике југоисточне Србије у Огранку САНУ у Нишу

У организацији Огранка САНУ у Нишу, 4. марта 2022. године, др Ана Савић-Грујић, сарадник Дијалектолошког одсека Института за српски језик САНУ, представила је резултате свога истраживања на потпројекту Атлас пастирске лексике југоисточне Србије.

Овај потпројекат реализује се у оквиру пројекта Народна и поетска лексика југоисточне Србије (руководилац проф. др Недељко Богдановић, координатор академик Александар Лома). Ана Савић-Грујић је назначила да је Атлас пастирске лексике југоисточне Србије, чија је израда у току, комплементаран раније оствареним резултатима истраживања ‒ Пастирском речнику југоисточне Србије (2019), аутора Н. Богдановића, и Пастирској лексици југоисточне Србије (2020), која је објављена као колективна монографија седморо аутора: Н. Богдановића, А. Савић-Грујић, Т. Милосављевић, М. Илић, Н. Јовић, С. Ђорђевић и Т. Панајотовића. Такође, колегиница Савић-Грујић је указала на методологију која се примењује при изради Атласа и представила неколико лингвистичких карата из различитих домена пастирске лексике. Потом је проф. др Недељко Богдановић указао на богатство усменог сточарског фолклора и на могуће правце будућих истраживања.

Поздравну реч пред промоцију упутио је дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу. Академик Александар Лома је истакао да резултати досадашњих истраживања не представљају само вредан допринос дијалектологији већ и етимологији и лингвокултурологији. Такође, свесрдно је подржао даље активности и израду Атласа пастирске лексике југоисточне Србије. На крају промоције присутнима се у име Института за српски језик САНУ обратила проф. др Софија Милорадовић, која је указала на вредне резултате сарадника Института у Нишу под руководством проф. Богдановића и истакла да о значају истраживања пастирске лексике сведоче и резултати лингвистичке географије у оквиру великих међународних пројеката – Општекарпатског дијалектолошког атласа и Општесловенског лингвистичког атласа.

академик Александар Лома и проф. др Софија Милорадовић