Сарадња са Српским институтом из Будимпеште

Господин Пера Ластић, управник Српског института у Будимпешти, посетио је 3. марта 2022. године Институт за српски језик САНУ ради разговора о наставку и могућем проширењу сарадње двеју институција.

Сарадња је по одлуци Научног већа покренута још 2012. године, а њен резултат чине углавном заједнички зборници радова и теренска истраживања у селима са српским живљем у Мађарској.

Директор Института за српски језик САНУ и управник Српског института у Будимпешти разговарали су превасходно о почетку реализације подухвата планираног за текућу годину – припрема зборника радова пок. Димитрија Е. Стефановића, некадашњег дугогодишњег сарадника Института, али и о концепцији зборника о говору Батање (на терену је пре више година грађу сакупило неколико сарадника Института), те о будућим неопоходним ономастичким теренским истраживањима у Батањи и њеној околини.

Директору Института за српски језик САНУ уручене су три публикације: Српски календар и Етнографија Срба у Мађарској за 2021. годину, као и Тета Љубин кувар. Из приватне историје Срба у Чанаду (прир. Биљана Сикимић), чији текстови сведоче о чињеници да се у Мађарској чује српска реч, а и да се вера, култура и традиција на тим просторима негују чак и када је та реч запретана у дубоком сећању њених носилаца.